კონტაქტი

ტელ: (+99532) 2 37 21 60

მობ: +995 599413242

მის: საქართველო, თბილისი, შარტავას 24, მე-3 სართული, ბინა 6.

ელ. ფოსტა: info@hrn.ge


C ჰეპატიტის კამპანია 2014

C ჰეპატიტის კამპანია 2014...

აივ თვითტესტირების ოპერაციული კვლევის პირველი ეტაპი წარმატებით დასრულდა

აივ თვითტესტირების ოპერაციული კვლევის პი...

შპრიცების და ნემსების პროგრამის ბენეფიციართა ნარკოტიკების მოხმარებასთან დაკავშირებული ქცევის, აივ-შიდსის და C ჰეპატიტის შესახებ ცოდნის დონის და ტესტირების პრაქტიკის შეფასება საქართველოს 10 ქალაქში 2017

შპრიცების და ნემსების პროგრამის ბენეფიცი...

ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის ელექტრონული საინფორმაციო ბიულეტენი 2014

ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის ელე...

წლიური ანგარიში - 2019

წლიური ანგარიში - 2019...

SOS_Project -ის წარმატებული ისტორიები

SOS_Project -ის წარმატებული ისტორიები...

წლიური ანგარიში - 2017

წლიური ანგარიში - 2017...

C ჰეპატიტის კამპანია

C ჰეპატიტის კამპანია...

REAct-ის იმპლემენტაცია საქართველოში

REAct-ის იმპლემენტაცია საქართველოში ...