გამგეობა

"ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის"  გამგეობა  

თავმჯდომარე/წევრი: არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი რუბიკონი,
412683868
წევრი: არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი ფენიქსი - 2009, 237113173
წევრი: არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი რეალური ხალხი, რეალური
ხედვა, 454406170
წევრი: არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი ახალი ვექტორი, 202349306
წევრი: ასოციაცია მსოფლიო ექიმები, 25/9738 /საფრანგეთი/, 23.05.1980
წევრი: არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი ნაბიჯი მომავლისაკენ, 218062520
წევრი: არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი ძალადობისაგან დაცვის
ეროვნული ქსელი, 205015142
წევრი: ლაშა აბესაძე, 01012018326
წევრი: არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი ჰეპა პლიუსი, 404390155
წევრთა საერთო კრება

ხელმძღვანელობა/წარმომადგენლობა

აღმასრულებელი დირექტორი - კახა კვაშილავა, 25001000002
გამგეობის თავმჯდომარე - არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი რუბიკონი,
412683868


ქსელის წესდება და დოკუმენტები

ქსელის წესდება და დოკუმენტები...

ზედოზირებაზე ცნობიერების ამაღლების კამპანია 2013

ზედოზირებაზე ცნობიერების ამაღლების კამპა...

N7 ყოველკვარტალური საინფორმაციო ბიულეტენი „ზიანის შემცირება“

N7 ყოველკვარტალური საინფორმაციო ბიულეტენ...

საქართველოს ნარკოპოლიტიკის მუზეუმი/ექსპოზიცია (2019-2020)

საქართველოს ნარკოპოლიტიკის მუზეუმი/ექსპო...

ნარკოტიკების ინექციური გზით მომხმარებლებისთვის აივ პრევენციული სერვისის მიწოდება

ნარკოტიკების ინექციური გზით მომხმარებლებ...

N2 ყოველკვარტალური საინფორმაციო ბიულეტენი „ზიანის შემცირება“

N2 ყოველკვარტალური საინფორმაციო ბიულეტენ...

გილოცავთ ახალ წელს!

გილოცავთ ახალ წელს!...

ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის ელექტრონული საინფორმაციო ბიულეტენი

ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის ელე...

ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის ელექტრონული საინფორმაციო ბიულეტენი - 2016

ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის ელე...