გამგეობა

"ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის"  გამგეობა  

თავმჯდომარე/წევრი: არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი რუბიკონი,
412683868
წევრი: არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი ფენიქსი - 2009, 237113173
წევრი: არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი რეალური ხალხი, რეალური
ხედვა, 454406170
წევრი: არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი ახალი ვექტორი, 202349306
წევრი: ასოციაცია მსოფლიო ექიმები, 25/9738 /საფრანგეთი/, 23.05.1980
წევრი: არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი ნაბიჯი მომავლისაკენ, 218062520
წევრი: არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი ძალადობისაგან დაცვის
ეროვნული ქსელი, 205015142
წევრი: ლაშა აბესაძე, 01012018326
წევრი: არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი ჰეპა პლიუსი, 404390155
წევრთა საერთო კრება

ხელმძღვანელობა/წარმომადგენლობა

აღმასრულებელი დირექტორი - კახა კვაშილავა, 25001000002
გამგეობის თავმჯდომარე - არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი რუბიკონი,
412683868


შიდსის მსოფლიო დღის კამპანია

შიდსის მსოფლიო დღის კამპანია...

შპრიცებისა და ნემსების პროგრამის ბენეფიციართა შორის ჩატარებული რაოდენობრივი კვლევის მონაცემთა ანალიზის შედეგები (2019)

შპრიცებისა და ნემსების პროგრამის ბენეფიც...

2012-2014: ევროკავშირი (EC3), DCI-SANTE/2011/260/549 არასამთავრობო სექტორის გაძლიერება ნარკოტიკების მომხმარებელი ქალების საჭროებებზე საპასუხოდ

2012-2014: ევროკავშირი (EC3), DCI-SANTE/...

ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის ელექტრონული საინფორმაციო ბიულეტენი 2015

ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის ელე...

N10 ყოველკვარტალური საინფორმაციო ბიულეტენი „ზიანის შემცირება“

N10 ყოველკვარტალური საინფორმაციო ბიულეტე...

7 აპრილი - მსოფლიო ჯანმრთელობის საერთაშორიო დღე

7 აპრილი - მსოფლიო ჯანმრთელობის საერთაშო...

C ჰეპატიტის მკურნალობის და დიაგნოსტიკის ადვოკაცია საქართველოში (2018-2019)

C ჰეპატიტის მკურნალობის და დიაგნოსტიკის ...

გილოცავთ ახალ წელს!

გილოცავთ ახალ წელს!...

იანვარი 2013-ივნისი 2013: გლობალური პროექტების განმახორცილელებელი ცენტრი (გლობალური ფონდი)

იანვარი 2013-ივნისი 2013: გლობალური პროე...