გამგეობა

"ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის"  გამგეობა  

თავმჯდომარე/წევრი: არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი რუბიკონი,
412683868
წევრი: არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი ფენიქსი - 2009, 237113173
წევრი: არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი რეალური ხალხი, რეალური
ხედვა, 454406170
წევრი: არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი ახალი ვექტორი, 202349306
წევრი: ასოციაცია მსოფლიო ექიმები, 25/9738 /საფრანგეთი/, 23.05.1980
წევრი: არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი ნაბიჯი მომავლისაკენ, 218062520
წევრი: არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი ძალადობისაგან დაცვის
ეროვნული ქსელი, 205015142
წევრი: ლაშა აბესაძე, 01012018326
წევრი: არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი ჰეპა პლიუსი, 404390155
წევრთა საერთო კრება

ხელმძღვანელობა/წარმომადგენლობა

აღმასრულებელი დირექტორი - კახა კვაშილავა, 25001000002
გამგეობის თავმჯდომარე - არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი რუბიკონი,
412683868


C ჰეპატიტის მკურნალობის და დიაგნოსტიკის ადვოკაცია საქართველოში (2018-2019)

C ჰეპატიტის მკურნალობის და დიაგნოსტიკის ...

ევროპული ონლაინ კვლევა ნარკოტიკების შესახებ

ევროპული ონლაინ კვლევა ნარკოტიკების შესა...

თანასწორი-თანასწორს პრინციპზე დაფუძნებულ  ინტერვენციის რაოდენობრივი კვლევის მონაცემთა ანალიზის შედეგები (2019)

თანასწორი-თანასწორს პრინციპზე დაფუძნებულ...

C ჰეპატიტის კამპანია

C ჰეპატიტის კამპანია...

2012-2013: ღია საზოგადოების ფონდი /ფონდი ღია საზოგადოება საქართველო ზიანის შემცირების საქართველოს ქელი

2012-2013: ღია საზოგადოების ფონდი /ფონდი...

ქსელის წესდება და დოკუმენტები

ქსელის წესდება და დოკუმენტები...

SoS_Project - მაღალი რისკის პოპულაციებისათვის სერვისების მდგრადობის უზრუნველყოფა EECA რეგიონში (2019-2021)

SoS_Project - მაღალი რისკის პოპულაციების...

ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის ელექტრონული საინფორმაციო ბიულეტენი - 2016

ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის ელე...

N5 ყოველკვარტალური საინფორმაციო ბიულეტენი „ზიანის შემცირება“

N5 ყოველკვარტალური საინფორმაციო ბიულეტენ...