გამგეობა

"ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის"  გამგეობა  

თავმჯდომარე/წევრი: არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი რუბიკონი,
412683868
წევრი: არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი ფენიქსი - 2009, 237113173
წევრი: არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი რეალური ხალხი, რეალური
ხედვა, 454406170
წევრი: არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი ახალი ვექტორი, 202349306
წევრი: ასოციაცია მსოფლიო ექიმები, 25/9738 /საფრანგეთი/, 23.05.1980
წევრი: არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი ნაბიჯი მომავლისაკენ, 218062520
წევრი: არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი ძალადობისაგან დაცვის
ეროვნული ქსელი, 205015142
წევრი: ლაშა აბესაძე, 01012018326
წევრი: არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი ჰეპა პლიუსი, 404390155
წევრთა საერთო კრება

ხელმძღვანელობა/წარმომადგენლობა

აღმასრულებელი დირექტორი - კახა კვაშილავა, 25001000002
გამგეობის თავმჯდომარე - არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი რუბიკონი,
412683868


COVID-19, აივ ინფექციის პრევენცია, მკურნალობა და მოვლა ნარკოტიკების მომხმარებლებში

COVID-19, აივ ინფექციის პრევენცია, მკურნ...

კონტაქტი

კონტაქტი...

„აივ თვით-ტესტირების მიმღებლობის შეფასების კვლევას ნიმ და მსმ პოპულაციებში საქართველოში“.

„აივ თვით-ტესტირების მიმღებლობის შეფასებ...

ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის ელექტრონული საინფორმაციო ბიულეტენი

ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის ელე...

2014-2017: ნარკოდანაშაულზე გასამართლებულ პირთა უფლებებისთვის

2014-2017: ნარკოდანაშაულზე გასამართლებულ...

კამპანია ქალი მომხმარებლების უფლებებისათვის

კამპანია ქალი მომხმარებლების უფლებებისათ...

თანამშრომლები

თანამშრომლები...

კვლევა აივდადებით პირებში

კვლევა აივდადებით პირებში...

N7 ყოველკვარტალური საინფორმაციო ბიულეტენი „ზიანის შემცირება“

N7 ყოველკვარტალური საინფორმაციო ბიულეტენ...