ქსელის წესდება და დოკუმენტები

ქსელის წესდება

ზიანის შემცირების ქსელის კომუნიკაციის პოლიტიკა და წესები

აუდიტი

ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელი სტრატეგიული გეგმა 2014-2016


დონორები

დონორები...

კვლევა აივდადებით პირებში

კვლევა აივდადებით პირებში...

N9 ყოველკვარტალური საინფორმაციო ბიულეტენი „ზიანის შემცირება“

N9 ყოველკვარტალური საინფორმაციო ბიულეტენ...

ნარკოტიკული საშუალებების ოდენობების ცვლილების დამტკიცების მიზნით იურიდიული კომიტეტის სხდომა

ნარკოტიკული საშუალებების ოდენობების ცვლი...

REAct-ის იმპლემენტაცია საქართველოში

REAct-ის იმპლემენტაცია საქართველოში ...

C ჰეპატიტის კამპანია 2013

C ჰეპატიტის კამპანია 2013...

ახალი კორონავირუსი და ნარკოტიკების მოხმარება - ინტერვიუ ნინო ჯანაშიასთან

ახალი კორონავირუსი და ნარკოტიკების მოხმა...

ნარკოსცენა (2019)

ნარკოსცენა (2019)...

N5 ყოველკვარტალური საინფორმაციო ბიულეტენი „ზიანის შემცირება“

N5 ყოველკვარტალური საინფორმაციო ბიულეტენ...