ქსელის წესდება და დოკუმენტები

ქსელის წესდება

ზიანის შემცირების ქსელის კომუნიკაციის პოლიტიკა და წესები

აუდიტი

ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელი სტრატეგიული გეგმა 2014-2016


კონტაქტი

კონტაქტი...

იანვარი 2013-ივნისი 2013: გლობალური პროექტების განმახორცილელებელი ცენტრი (გლობალური ფონდი)

იანვარი 2013-ივნისი 2013: გლობალური პროე...

ქსელის ისტორია

ქსელის ისტორია...

რატომ გადავწყვიტე აივ-ზე ტესტირება?

რატომ გადავწყვიტე აივ-ზე ტესტირება?...

ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის ელექტრონული საინფორმაციო ბიულეტენი - 2016

ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის ელე...

C ჰეპატიტის კამპანია 2013

C ჰეპატიტის კამპანია 2013...

შიდსის მსოფლიო დღის კამპანია

შიდსის მსოფლიო დღის კამპანია...

COVID-19, აივ ინფექციის პრევენცია, მკურნალობა და მოვლა ნარკოტიკების მომხმარებლებში

COVID-19, აივ ინფექციის პრევენცია, მკურნ...

WHO - COVID-19, აივ ინფექციის პრევენცია, მკურნალობა და მოვლა ნარკოტიკების მომხმარებლებში

WHO - COVID-19, აივ ინფექციის პრევენცია,...