2011-2013: ევროკავშირი (EC1) DCI-SANTE/2011/260-569 აივ პროფილაქტიკის შესაძლებლობების გაუმჯობესება

გეოგრაფიული არეალი: თბილისი, გორი, თელავი, ქუთაისი, სამტრედია, ზუგდიდი, ბათუმი

პარტნიორი: ტრენინგებისა და კონსულტაციის ცენტრი (CTC), ზიანის შემცირების ევრაზიის ქსელი (EHRN)

სექტორი: ორგანიზაციული განვითარება, ქსელური მუშაობის ხელშეწყობა, სერვისების გაუმჯობესება

პროექტის მიზნები:

  1. იანის შემცირების საქართველოს ქსელის მენეჯმენტისა და ოპერაციული შესაძლებლობების განვითარება;
  2. იანის შემცირების საქართველოს ქსელის  წევრ ორგანიზაციებს შორის კოორდინაციის გაუმჯობესება და პარტნიორობის განმტკიცება;

აივ-ის პროფილაქტიკისა და ზიანის შემცირების  სხვა სერვისების ხარისხის გაუმჯობესება  საქართველოში.


საინფორმაციო ბროშრები

საინფორმაციო ბროშრები...

ვებინარები ქალთა მიმართ ძალადობასთან ბრძოლის შესახებ

ვებინარები ქალთა მიმართ ძალადობასთან ბრძ...

2012-2014: ევროკავშირი (EC3), DCI-SANTE/2011/260/549 არასამთავრობო სექტორის გაძლიერება ნარკოტიკების მომხმარებელი ქალების საჭროებებზე საპასუხოდ

2012-2014: ევროკავშირი (EC3), DCI-SANTE/...

ზიანის შემცირების სერვისები Covid -19 პანდემიის პერიოდში

ზიანის შემცირების სერვისები Covid -19 პა...

REAct-ის ფუნქციონირების დაფარვა

REAct-ის ფუნქციონირების დაფარვა...

კონტაქტი

კონტაქტი...

ცვლილებები იწყება შენით - სტიგმა შენს გარჩემო

ცვლილებები იწყება შენით - სტიგმა შენს გა...

რეაქტის მიერ შეგროვებული ინფრომაცია

რეაქტის მიერ შეგროვებული ინფრომაცია...

N9 ყოველკვარტალური საინფორმაციო ბიულეტენი „ზიანის შემცირება“

N9 ყოველკვარტალური საინფორმაციო ბიულეტენ...