2011-2013: ევროკავშირი(EC2), EIDHR/2011/267-527 ზიანის შემცირება - რეპრესიული თუ მტკიცებულებებზე მტკიცებულებებზე დაფუძნებული ინტერვენცია: გაძლიერების ხელშეწყობა, ცნობიერების ამაღლება

გეოგრაფიული არეალი: თბილისი, კახეთი, შიდა ქართლი, იმერეთი, სამეგრელო, აფხაზეთი, აჭარა.
პარტნიორი: ციხის საერთაშორისო რეფორმა (
PRI)
სექტორი: თემის გაძლიერება, საზოგადოების ინფორმირება, პოლიტიკური დიალოგის ხელშეწყობა

 

პროექტის მიზნები:

  1. წამალდამოკიდებულთა თემის გაძლიერება მათი საზოგადოებაში ინტეგრაციის ადვოკატირების მიზნით;
  2. საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლება წამალდამოკიდებულებაზე, როგორც საზოგადოებრივი ჯანდაცვის საკითხზე;

გადაწყვეტილებების მიმღებებს, სამოქალაქო საზოგადოებასა და წამალდამოკიდებულთა თემის წევრებს შორის დიალოგის ხელშეწყობა საქართველოში ნარკოპოლიტიკაზე ზემოქმედების მიზნით.


საერთაშორისო პარტნიორები მხარს უჭერენ საჯარო მიმართვას ჯანდაცვის სამინისტროს მიმართ

საერთაშორისო პარტნიორები მხარს უჭერენ სა...

N2 ყოველკვარტალური საინფორმაციო ბიულეტენი „ზიანის შემცირება“

N2 ყოველკვარტალური საინფორმაციო ბიულეტენ...

საინფორმაციო შეხვედრა პრობაციის პროგრამაში ჩართული პირებისთვის

საინფორმაციო შეხვედრა პრობაციის პროგრამა...

გილოცავთ აღდგომას!

გილოცავთ აღდგომას!...

კორონავირუსი , ის რაც უნდა ვიცოდეთ

კორონავირუსი , ის რაც უნდა ვიცოდეთ ...

კონკურსს საქართველოში არასამთავრობო ორგანიზაციის შესარჩევად კვლევის

კონკურსს საქართველოში არასამთავრობო ორგა...

საინფორმაციო ბროშრები

საინფორმაციო ბროშრები...

GHRN -ის პროექტმა იუსტიციის სამინისტროს საგრანტო კონკურსში გაიმარჯვა

GHRN -ის პროექტმა იუსტიციის სამინისტროს ...

REAact- ის სტატისტიკა - 2021 ნოემბრის მონაცემებით

REAact- ის სტატისტიკა - 2021 ნოემბრის მო...