2011-2013: ევროკავშირი(EC2), EIDHR/2011/267-527 ზიანის შემცირება - რეპრესიული თუ მტკიცებულებებზე მტკიცებულებებზე დაფუძნებული ინტერვენცია: გაძლიერების ხელშეწყობა, ცნობიერების ამაღლება

გეოგრაფიული არეალი: თბილისი, კახეთი, შიდა ქართლი, იმერეთი, სამეგრელო, აფხაზეთი, აჭარა.
პარტნიორი: ციხის საერთაშორისო რეფორმა (
PRI)
სექტორი: თემის გაძლიერება, საზოგადოების ინფორმირება, პოლიტიკური დიალოგის ხელშეწყობა

 

პროექტის მიზნები:

  1. წამალდამოკიდებულთა თემის გაძლიერება მათი საზოგადოებაში ინტეგრაციის ადვოკატირების მიზნით;
  2. საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლება წამალდამოკიდებულებაზე, როგორც საზოგადოებრივი ჯანდაცვის საკითხზე;

გადაწყვეტილებების მიმღებებს, სამოქალაქო საზოგადოებასა და წამალდამოკიდებულთა თემის წევრებს შორის დიალოგის ხელშეწყობა საქართველოში ნარკოპოლიტიკაზე ზემოქმედების მიზნით.


წლიური ანგარიში - 2016

წლიური ანგარიში - 2016...

ახალი კორონავირუსი და ნარკოტიკების მოხმარება - ინტერვიუ ნინო ჯანაშიასთან

ახალი კორონავირუსი და ნარკოტიკების მოხმა...

ქსელის წევრი ორგანიზაციები

ქსელის წევრი ორგანიზაციები...

საბიუჯეტო ადვოკაციის ონლაინ შეხვედრა

საბიუჯეტო ადვოკაციის ონლაინ შეხვედრა...

დონორები

დონორები...

საქართველოს ნარკოპოლიტიკის მუზეუმი/ექსპოზიცია (2019-2020)

საქართველოს ნარკოპოლიტიკის მუზეუმი/ექსპო...

წლიური ანგარიში - 2017

წლიური ანგარიში - 2017...

მაკა გოგია C ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამის შესახებ

მაკა გოგია C ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრ...

ალიანსის სტატია ქსელის შესახებ

ალიანსის სტატია ქსელის შესახებ...