2012-2014: ევროკავშირი (EC3), DCI-SANTE/2011/260/549 არასამთავრობო სექტორის გაძლიერება ნარკოტიკების მომხმარებელი ქალების საჭროებებზე საპასუხოდ

გეოგრაფიული არეალი: საქართველო, რუსეთი, უკრაინა, ბელორუსია, ყირგიზეთი, ყაზახეთი, აზერბაიჯანი

პარტნიორი: ზიანის შემცირების ევრაზიის ქსელი (EHRN)ეროვნული პარტნიორები 7 ქვეყანაში

სექტორი: ინფორმაციის შეგროვება და გავრცელება ადვოკატირების მიზნებისთვის, სერვისების განვითარება

 

პროექტის მიზნები:

  1. ნარკოტიკების ქალ მომხმარებელთა მდგომარეობის შეფასება ქვეყნის მასშტაბით, დაინტერესებულ მხარეებს შორის ინფორმაციის გავრცელება;
  2. მომხმარებელთა თემის მობილიზაცია და ადვოკატირების კამპანია;  

არსებულ სერვის ცენტრებში ნარკოტიკების ქალ მომხმარებელთა სერვისების  გაუმჯობესებ


გაერთიანებული შეხვედრა _ რეაქტის სისტემური განახლებები

გაერთიანებული შეხვედრა _ რეაქტის სისტემუ...

ცხელი ხაზის ინფორმაცია

ცხელი ხაზის ინფორმაცია...

გაეროს ნარკოტიკული საშუალებების კომისიის (CND2021)ფარგლებში გაიმართება ვებინარი

გაეროს ნარკოტიკული საშუალებების კომისიის...

WHO - COVID-19, აივ ინფექციის პრევენცია, მკურნალობა და მოვლა ნარკოტიკების მომხმარებლებში

WHO - COVID-19, აივ ინფექციის პრევენცია,...

REAct-ის იმპლემენტაცია საქართველოში გრძელდება

REAct-ის იმპლემენტაცია საქართველოში გრძე...

დისტანციური კონსულტაცია COVID 19- თან დაკაშირებულ საკითხებზე

დისტანციური კონსულტაცია COVID 19- თან და...

როგორ მოვიქცეთ დაკავების დროს?

როგორ მოვიქცეთ დაკავების დროს?...

კონტაქტი

კონტაქტი...

შპრიცებისა და ნემსების პროგრამის ბენეფიციართა შორის ჩატარებული რაოდენობრივი კვლევის მონაცემთა ანალიზის შედეგები (2019)

შპრიცებისა და ნემსების პროგრამის ბენეფიც...