2012-2014: ევროკავშირი (EC3), DCI-SANTE/2011/260/549 არასამთავრობო სექტორის გაძლიერება ნარკოტიკების მომხმარებელი ქალების საჭროებებზე საპასუხოდ

გეოგრაფიული არეალი: საქართველო, რუსეთი, უკრაინა, ბელორუსია, ყირგიზეთი, ყაზახეთი, აზერბაიჯანი

პარტნიორი: ზიანის შემცირების ევრაზიის ქსელი (EHRN)ეროვნული პარტნიორები 7 ქვეყანაში

სექტორი: ინფორმაციის შეგროვება და გავრცელება ადვოკატირების მიზნებისთვის, სერვისების განვითარება

 

პროექტის მიზნები:

  1. ნარკოტიკების ქალ მომხმარებელთა მდგომარეობის შეფასება ქვეყნის მასშტაბით, დაინტერესებულ მხარეებს შორის ინფორმაციის გავრცელება;
  2. მომხმარებელთა თემის მობილიზაცია და ადვოკატირების კამპანია;  

არსებულ სერვის ცენტრებში ნარკოტიკების ქალ მომხმარებელთა სერვისების  გაუმჯობესებ


ზიანის შემცირების სერვის ცენტრები აგრძელებენ მუშაობას

ზიანის შემცირების სერვის ცენტრები აგრძელ...

 სოციალური კამპანია სტიგმისა და დისკრიმინაციის წინააღმდეგ

სოციალური კამპანია სტიგმისა და დისკრიმი...

C ჰეპატიტის კამპანია

C ჰეპატიტის კამპანია...

საქართველოში ნიმ კოჰორტული კვლევა C ჰეპატიტის ინციდენტობის განსაზღვრის მიზნით (2018-2023)

საქართველოში ნიმ კოჰორტული კვლევა C ჰეპა...

დონორები

დონორები...

ალიანსის სტატია ქსელის შესახებ

ალიანსის სტატია ქსელის შესახებ...

N2 ყოველკვარტალური საინფორმაციო ბიულეტენი „ზიანის შემცირება“

N2 ყოველკვარტალური საინფორმაციო ბიულეტენ...

 შიდსის მსოფლიო დღის კამპანია

შიდსის მსოფლიო დღის კამპანია...

აივ ტესტირების მობილური აპლიკაცია

აივ ტესტირების მობილური აპლიკაცია ...