2012-2014: ევროკავშირი (EC3), DCI-SANTE/2011/260/549 არასამთავრობო სექტორის გაძლიერება ნარკოტიკების მომხმარებელი ქალების საჭროებებზე საპასუხოდ

გეოგრაფიული არეალი: საქართველო, რუსეთი, უკრაინა, ბელორუსია, ყირგიზეთი, ყაზახეთი, აზერბაიჯანი

პარტნიორი: ზიანის შემცირების ევრაზიის ქსელი (EHRN)ეროვნული პარტნიორები 7 ქვეყანაში

სექტორი: ინფორმაციის შეგროვება და გავრცელება ადვოკატირების მიზნებისთვის, სერვისების განვითარება

 

პროექტის მიზნები:

  1. ნარკოტიკების ქალ მომხმარებელთა მდგომარეობის შეფასება ქვეყნის მასშტაბით, დაინტერესებულ მხარეებს შორის ინფორმაციის გავრცელება;
  2. მომხმარებელთა თემის მობილიზაცია და ადვოკატირების კამპანია;  

არსებულ სერვის ცენტრებში ნარკოტიკების ქალ მომხმარებელთა სერვისების  გაუმჯობესებ


ქსელის წესდება და დოკუმენტები

ქსელის წესდება და დოკუმენტები...

ზედოზირებაზე ცნობიერების ამაღლების კამპანია 2014

ზედოზირებაზე ცნობიერების ამაღლების კამპა...

2014-2017: ნარკოდანაშაულზე გასამართლებულ პირთა უფლებებისთვის

2014-2017: ნარკოდანაშაულზე გასამართლებულ...

პროექტი FIND (2017-2020)

პროექტი FIND (2017-2020)...

კვლევა აივდადებით პირებში

კვლევა აივდადებით პირებში...

შიდსის მსოფლიო დღის კამპანია

შიდსის მსოფლიო დღის კამპანია...

N3 ყოველკვარტალური საინფორმაციო ბიულეტენი „ზიანის შემცირება“

N3 ყოველკვარტალური საინფორმაციო ბიულეტენ...

2011-2013: ევროკავშირი (EC1) DCI-SANTE/2011/260-569 აივ პროფილაქტიკის შესაძლებლობების გაუმჯობესება

2011-2013: ევროკავშირი (EC1) DCI-SANTE/2...

აივ ტესტირების მობილური აპლიკაცია

აივ ტესტირების მობილური აპლიკაცია ...