2012-2013: ღია საზოგადოების ფონდი /ფონდი ღია საზოგადოება საქართველო ზიანის შემცირების საქართველოს ქელი

პროექტის მიზანია ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელისა და მისი წევრი ორიგანიზაციების შესაძლებლობების განვითარება საქართველოში მტკიცებულებებზე დამყარებული ნარკოპოლიტიკისა და ნარკოტიკულ საშუალებათა მომხმარებლებისთვის გაუმჯობესებული სერვისების  ადვოკატირებისთვის

პროექტის მიზნები:

  1. 1.ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელისწევრი ორგანიზაციების ოპერაციული შესაძლებლობების გაზრდა
  2. წამალდამოკიდებულთა თემის საჭიროებებზე რეაგირება ზშსქ-ის წევრი ორგანიზაციების მხრიდან
  3. დაინტერესებული მხარეების ინფორმირება ქვეყანაში პოლიტიკის ცვლილებებთან დაკავშირებით
  4. თემატური სამუშაო ჯგუფების შესაძლებლობების გაუმჯობესება ისეთი პრიორიტეტული საკითხების ადვოკატირების მიზნით, როგორიცაა; C ჰეპატიტის ვირუსი, ოპიოიდებით ჩანაცვლებითი მკურნალობა, ზედოზირება, ქალ წამალდამოკიდებულებთან მუშაობა

რა არის შიდსი?

რა არის შიდსი?...

რა უნდა ვიცოდეთ სტიმულატორებით ზედოზირების დროს? - გაეცანით საინფორმაციო მასალებს

რა უნდა ვიცოდეთ სტიმულატორებით ზედოზირებ...

16 დღიან კამპანიას ქალთა მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ.

16 დღიან კამპანიას ქალთა მიმართ ძალადობი...

ისტორიული გადაწყვეტილება მიღებულია – საქართველო ევროკავშირის წევრობის  კანდიდატი ქვეყანაა

ისტორიული გადაწყვეტილება მიღებულია – საქ...

აივ ინფექცია და მასთან დაკავშირებული ფსიქოლოგიური პრობლემები

აივ ინფექცია და მასთან დაკავშირებული ფსი...

ნოემბრის თვეში გაწეული რეაგირებები _REAct

ნოემბრის თვეში გაწეული რეაგირებები _REAc...

კვლევა აივდადებით პირებში

კვლევა აივდადებით პირებში...

N7 ყოველკვარტალური საინფორმაციო ბიულეტენი „ზიანის შემცირება“

N7 ყოველკვარტალური საინფორმაციო ბიულეტენ...

REAact- ის სტატისტიკა - 2021 ნოემბრის მონაცემებით

REAact- ის სტატისტიკა - 2021 ნოემბრის მო...