2013-2015: ჩანაცვლებითი თერაპიის ხელმისაწვდომი და მაღალხარისხიანი პროგრამები - წინაპირობა წარმატებული და ეფექტური მკურნალობისათვის

 2013-2015: მკურნალობის მზაობის საერთაშორისო კოალიცია (ITPC)

პროექტის სახელწოდება: ჩანაცვლებითი თერაპიის ხელმისაწვდომი და მაღალხარისხიანი პროგრამები - წინაპირობა წარმატებული და ეფექტური მკურნალობისათვის

გეოგრაფიული არეალი: თბილისი, ქუთაისი, ოზურგეთი

პროექტის პარტნიორები: ახალი ვექტორი (თბილისი), რუბიკონი (ქუთაისი), ფენიქსი 2009 (ოზურგეთი).

პროექტის მიზანი:

ჩანაცვლების თერაპიის სახელმწიფო პროგრამებში ბარიერების შემცირება მკურნალობის დამყოლობის ასამაღლებლად (არვ თერაპია, ტუბერკულოზი, ჰეპატიტი)

პროექტის ამოცანები:

 

  1. მედიკამენტებით მხარდაჭერილი მკურნალობის (მმმ) მიმდინარე სახელმწიფო პროგრამებში არსებული ბარიერების გამოვლენა და მათი დაძლევის გზების განსაზღვრა;
  2. საკოორდინაციო მექანიზმის შექმნა  მმმ სახელმწიფო პროგრამების ხელმისაწვდომობის გაფართოვებისა და სერვისის ხარისხის გაუმჯობესებისთვის;
  3. პროგრამაში არსებული ბარიერების დაძლევა და მკურნალობის ეფექტურობის გაზრდა.

ცვლილება იწყება შენით - ვიდეო რგოლი

ცვლილება იწყება შენით - ვიდეო რგოლი...

7 აპრილი - მსოფლიო ჯანმრთელობის საერთაშორიო დღე

7 აპრილი - მსოფლიო ჯანმრთელობის საერთაშო...

საინფორმაციო პოსტერები - ადამიანის უფლებების დაცვის შესახებ

საინფორმაციო პოსტერები - ადამიანის უფლებ...

N3 ყოველკვარტალური საინფორმაციო ბიულეტენი „ზიანის შემცირება“

N3 ყოველკვარტალური საინფორმაციო ბიულეტენ...

ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის ელექტრონული საინფორმაციო ბიულეტენი

ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის ელე...

ქსელის წესდება და დოკუმენტები

ქსელის წესდება და დოკუმენტები...

გადადგი ნაბიჯი და ებრძოლე დისკრიმინაციას!

გადადგი ნაბიჯი და ებრძოლე დისკრიმინაციას...

შეხვედრა ზუგდიდის მერის მოვალეობის შემსრულებელთან

შეხვედრა ზუგდიდის მერის მოვალეობის შემსრ...

React - მოკლე საინფორმაციო ვიდეო რგოლი

React - მოკლე საინფორმაციო ვიდეო რგოლი ...