2016: ჰოლისტური ზრუნვისა და რეაბილიტაციის მოდელების განვითარება საქართველოში

გერმანული ფონდის „Bread for the World“ (BfdW) დაფინანსებით და “კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრი”-ს მხადაჭერით, ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელი ახორციელებს პროექტს „ჰოლისტური ზრუნვისა დარეაბილიტაციის მოდელების განვითარება საქართველოში

პროექტის მიზანია C ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამაში ხარვეზებისა და ნაკლოვანებების გამოვლენა და შესაბამისი რეკომენდაციების შემუშავება.

2016 წლის 20 დეკემბერს ჩატარდა C ჰეპატიტის ელიმინაციის სახელმწიფო პროგრამის პირველი ფაზის შეფასება, წარმოგიდგენთ კვლევის შედეგებს და შემუშავებულ რეკომენდაციებს

 

სრული კვლევა იხილეთ შემდეგ ბმულზე - C Hepatit


2011-2013: ევროკავშირი (EC1) DCI-SANTE/2011/260-569 აივ პროფილაქტიკის შესაძლებლობების გაუმჯობესება

2011-2013: ევროკავშირი (EC1) DCI-SANTE/2...

საკონსულტაციო შეხვედრები სექს მუშაობის თემაზე

საკონსულტაციო შეხვედრები სექს მუშაობის თ...

ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის ელექტრონული საინფორმაციო ბიულეტენი - 2017

ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის ელე...

C ჰეპატიტის კამპანია 2014

C ჰეპატიტის კამპანია 2014...

კონტაქტი

კონტაქტი...

REAct -ის 2023 წლის ანგარიში

REAct -ის 2023 წლის ანგარიში...

ნარკოტიკების უსაფრთხო მოხმარება COVID-19-ის გარცელების დროს - გზამკვლევი

ნარკოტიკების უსაფრთხო მოხმარება COVID-19...

რეაქტი 2023 წელს აქტიურად აგრძელებს მუშაობას

რეაქტი 2023 წელს აქტიურად აგრძელებს მუშა...

REAct-ის იმპლემენტაცია საქართველოში

REAct-ის იმპლემენტაცია საქართველოში ...