2016: ჰოლისტური ზრუნვისა და რეაბილიტაციის მოდელების განვითარება საქართველოში

გერმანული ფონდის „Bread for the World“ (BfdW) დაფინანსებით და “კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრი”-ს მხადაჭერით, ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელი ახორციელებს პროექტს „ჰოლისტური ზრუნვისა დარეაბილიტაციის მოდელების განვითარება საქართველოში

პროექტის მიზანია C ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამაში ხარვეზებისა და ნაკლოვანებების გამოვლენა და შესაბამისი რეკომენდაციების შემუშავება.

2016 წლის 20 დეკემბერს ჩატარდა C ჰეპატიტის ელიმინაციის სახელმწიფო პროგრამის პირველი ფაზის შეფასება, წარმოგიდგენთ კვლევის შედეგებს და შემუშავებულ რეკომენდაციებს

 

სრული კვლევა იხილეთ შემდეგ ბმულზე - C Hepatit


შპრიცებისა და ნემსების პროგრამის ბენეფიციართა შორის ჩატარებული რაოდენობრივი კვლევის მონაცემთა ანალიზის შედეგები (2019)

შპრიცებისა და ნემსების პროგრამის ბენეფიც...

შიდსის მსოფლიო დღის კამპანია

შიდსის მსოფლიო დღის კამპანია...

ფსიქო-სოციალური ინფორმაციისა და კონსულტაციის ცენტრი „ახალი გზა“

ფსიქო-სოციალური ინფორმაციისა და კონსულტა...

ტრანს*ოპერაციული კვლევა ტრანს*საზოგადოებიდან ახალი კლიენტების მოპოვების მიზნით თანასწორებზე ორიენტირებული ინტერვენციის გზით თბილისში, საქართველო - კვლევის ანგარიში

ტრანს*ოპერაციული კვლევა ტრანს*საზოგადოებ...

ჯანდაცვის კომიტეტმა „ნალოქსონის

ჯანდაცვის კომიტეტმა „ნალოქსონის" რეცეპტი...

აივ ინფექცია და მასთან დაკავშირებული ფსიქოლოგიური პრობლემები

აივ ინფექცია და მასთან დაკავშირებული ფსი...

წლიური ანგარიში - 2019

წლიური ანგარიში - 2019...

რეაქტის სისტემა ფართოვდება

რეაქტის სისტემა ფართოვდება ...

რატომ არიან ქალები განსაკუთრებით აივ ინფექციის რისკის ქვეშ?

რატომ არიან ქალები განსაკუთრებით აივ ინფ...