წევრი ორგანიზაციები და გაწევრიანება

     

1.   

სამედიცინო ფსიქოლოგიური კავშირი "ნაბიჯი მომავლისკენ"

თელავი, ნინოშვილის ქ.#39  გორი, ბესიკის ქ.N3/6, ტელ: 8370 270 172; 5 99 37 02 55

e-mail -nabiji02@gmail.com

2.   

ახალგაზრდა ფსიქოლოგთა და ექიმთა ასოციაცია "ქსენონი"

ზუგდიდი, პ.უბერის ქ.#1, ტელ: 5 99 71 97 57; 0415 25 40 10

e-mail -associationxenon@gmail.com; ninojanashia@yahoo.com

3.   

კავშირი "იმედი"

ბათუმი, გორგილაძის ქ. # 66,ბ.51, ტელ: 595 275 154; 0422 27 18 91.

e-mail - mira.sarvina@mail.ru

4.   

ფსიქო-სოციალური ინფორმაციისა და კონსულტაციის ცენტრი "ახალი გზა”

თბილისი,კოსტავას ქ. 46/50, ტელ 2 91 17 01/         5 99 10 28 76 ქუთაისი-პუშკინის ქ. №10 სამტრედია - რესპუბლიკის ქ.#5

e-mail -office@newway.ge; daliusharidze@gmail.com

5.   

განათლების ეროვნული განვითარების, სოც. რეაბილიტაციისა და ისტორიულ ღირებულებათა დაცვის ასოციაცია "ორდუ"

ფოთი, კოკაიას ქ. 39, ტელ 5 77 45 45 95

e-mail -vakhogamsakhurdia@yahoo.com

6.   

დაავადებათა პრევენციის, კონტროლისა და გაუვრცელებლობის ასოციაცია

თბილისი , ქავთარაძის #21, ტელ: 599 94 1818

7.   

ძალადობისგან დაცვის ეროვნული ქსელი (ძდექ)

თბილისი, ზ.ჭავჭავაძის ქ. 9, ტელ: 2950670

8.   

ქალთა კლუბი "პეონი"

თბილისი, ზ.ჭავჭავაძის ქ. 9, ტელ: 230 78 78

9.   

საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოება

თბილისი, ჯ. კახიძის ქ.# 15, ,  ტელ: 296 10 92,  247 64 89, 247 64 82

10.                

საინფორმაციო სამედიცინო-ფსიქოლოგიური ცენტრი "თანადგომა"

თბილისი, ქურდიანის 21, ცხელი ხაზი 225 18 19; ბათუმი- ტელ: 27 42 13; ქუთაისი- ტელ: 26 50 26; ზუგდიდი -ტელ: 22 92 99

11. 

,,პოზიტიური არჩევანი"

თბილისი, ტ.ტაბიძის 41, ბ. 64, ტელ: 218 26 16

12.                

რეაბილიტაციის და განვითარების საქველმოქმედო ცენტრი ,,თანაზიარი"

თბილისი, ზ.გამსახურდიას #  41 ა , ტელ: 2 221078

13.                

ა/ო ,,ჰეპა პლუსი"

თბილისი, ჩუბინაშვილის ქ.#75,

ტელ: 2 96 48 78/ 5 99 27 10 51

e-mail -mananasolog@yahoo.com

14.        

კავშირი ,,ახალი ვექტორი"

თბილისი, ქ. თბილისი, მცხეთის ქ.#9 , რუსთავი - ქ.რუსთავი, კოსტავას ქ.8, ბ.#2.

ტელ:2 77 37 90/  5 55 10 19 94.

e-mail -newvector444@yahoo.com

15.                

ზურაბ დანელია სახ.კავშირი ,,თანადგომა"

თბილისი, ა. მაჭავარიანის #05/010. , ტელ; 599 457 454.

e-mail - mbaratashvili@uniontanadgoma.org.ge

16.                

ფსიქოლოგთა და ფსიქოთერაპევტთა  ასოციაცია

თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზ.16 ა, მე-14 სართული, ტელ: 237 73 49

17.                

ფენიქსი -2009

ოზურგეთი, 26 მაისის ქ.1ა

ტელ: 07 90 55 87 00/ 5 99 11 64 01.

e-mail - otari.jijieshvili@mail.ru

18.                

რუბიკონი

ქუთაისი, საღარაძის ქ. 4 ტელ (მობ.): 597 40 07 05

19.                

ალტერნატივა ჯორჯია

თბილისი, ნუცუბიძის 14ა, ოფისი #2, ტელ: 2391166, 2396699; ვებგვერდი: www.altgeorgia.ge

20.                

მსოფლიო ექიმები - საფრანგეთი

თბილისი, გუთნის ქ. 46 ტელ: 274 56 77

21.                

ჰერა XXI

თბილისი, კ. გამსახურდიას გამზ., კვარტალი 2, კორპუსი 9, ტელ: 237 92 23, 214 28 51

22.                

რეალური ხალხი, რეალური ხედვა

თბილისი, ალ. ყაზბეგის გამზ. 10 ტელ: 790 96 55 80

23.                

კონსტიტუციურ უფლებათა დაცვის ცენტრი

თბილისი, პეკინის 22, ტელ: 599 28 45 54

24.                

ა(ა)იპ "აკესო, საერთაშორისო ორგანიზაცია ქალებისთვის"

თბილისი, პეკინის 11 ა. ტელ:5 55 400 425.

e- mail - iraklikirtadze@yahoo.com

25.                

ადამიანის უფლებების ინსტიტუტი

ტელ: 5 77 71 79 19; პეკინის# 41

e-mail -  shoshikelashvilihri@gmail.com

26.                

“ადიქციის კვლევისა და კონსულტაციის ცენტრი”

თბილისი, ს. მგალობლიშვილის # 3. ტელ;2 38 31 24/  5 93 38 29 55

e-mail -arcc.ge@gmail.com

 

როგორ გავწევრიანდეთ ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელში? 

- ქსელის წევრი შეიძლება გახდეს ნებისმიერი იურიდიული პირი, რომელიც იზიარებს ქსელის მისიას და მიზნებს.

- ქსელის წევრობის მსურველი წერილობითი განცხადებით მიმართავს ქსელის გამგეობას და წარმოადგენს ორგანიზაციის წესდებას, სამოტივაციო წერილს, განხორციელებული საქმიანობის ანგარიშს და სარეკომენდაციო წერილს იურიდიული პირისგან. გამგეობა წევრად მიღების საკითხს წყვეტს განცხადების შემოსვლიდან არა უგვიანეს 3 თვისა.

-ფიზიკური პირი, რომელიც აქტიურად უჭერს მხარს ქსელის საქმიანობას, ქსელის გამგეობის გადაწყვეტილებით შეიძლება მიღებულ იქნეს ქსელის ასოცირებულ წევრად. ასოცირებულ წევრზე არ ვრცელდება ქსელის წევრისათვის ამ წესდებით დადგენილი უფლება-მოვალეობანი.

-ქსელის დამფუძნებლები და შემდგომ გაწევრიანებული იურიდიული პირები თანაბარი სტატუსით სარგებლობენ.

-ქსელის წევრის უფლებამოსილების შეწყვეტის საფუძველი შეიძლება გახდეს: ა) პირადი განცხადება; ბ) ზედიზედ ორჯერ ქსელის საერთო კრებაში მონაწილეობის არმიღება; გ) ორგანიზაციის მიერ ქსელის საქმიანობის მიზანმიმართული დისკრედიტაცია; დ) ორგანიზაციის მიერ ქსელის საქმიანობისათვის მიზანმიმართული ხელის შეშლა; ე) ორგანიზაციის ისეთი ქმედებები ან გამონათქვამები, რომელიც ეწინააღმდეგება ქსელის მისიას და პრინციპებს; ვ) კანონმდეებლობით დადგენილ სხვა შემთხვევებში.


რა არის შიდსი?

რა არის შიდსი?...

2013-2015: ჩანაცვლებითი თერაპიის ხელმისაწვდომი და მაღალხარისხიანი პროგრამები - წინაპირობა წარმატებული და ეფექტური მკურნალობისათვის

2013-2015: ჩანაცვლებითი თერაპიის ხელმისა...

ცვლილება იწყება შენით - სტიგმა/დისკრიმინაცია ნარკოტიკების მოხმარებელთა მიმართ

ცვლილება იწყება შენით - სტიგმა/დისკრიმინ...

ნარკოტიკების უსაფრთხო მოხმარება COVID-19-ის გარცელების დროს - გზამკვლევი

ნარკოტიკების უსაფრთხო მოხმარება COVID-19...

თვით-სტიგმა თემში და არსებული რეალობა

თვით-სტიგმა თემში და არსებული რეალობა...

ვებინარები ქალთა მიმართ ძალადობასთან ბრძოლის შესახებ

ვებინარები ქალთა მიმართ ძალადობასთან ბრძ...

შეუკვეთე თვითტესტი და მიიღე ადგილზე

შეუკვეთე თვითტესტი და მიიღე ადგილზე...

 სოციალური კამპანია სტიგმისა და დისკრიმინაციის წინააღმდეგ

სოციალური კამპანია სტიგმისა და დისკრიმი...

ევროპული ონლაინ კვლევა ნარკოტიკების შესახებ

ევროპული ონლაინ კვლევა ნარკოტიკების შესა...