C ჰეპატიტის კამპანია (C ჰეპატიტის მკურნალობის ხელმისაწვდომობის კამპანია “მეC მიმკურნალე“)

2012 წელს ქსელმა მეორედ განახორციელა ჰეპატიტის მსოფლიო დღისადმი მიძღვნილი კამპანია. კამპანიის გეგმა წინასწარ შემუშავდა გასვლითი შეხვედრის დროს, რის შემდეგ 4 ყოველკვირეული მოსამზადებელი შეხვედრა გაიმართა.

კამპანია რამდენიმე ელემენტისგან შედგებოდა: მრგვალი მაგიდა თბილისსა და რეგიონებში, პრომო მასალების, ვიდეორგოლისა და ვირუსული სოციალური მედიის კამპანიებისგან. ასევე, მოხდა მკურნალობის ეროვნული პროგრამის კონცეფციის პრეზენტაცია და მკურნალობის მომლოდინეთა სიის გახსნა, რომლის ხელმოწერები ქუჩის აქციის დროს შეგროვდა.

კამპანიისთვის შემუშავდა ახალი ვიზუალური იდენტობა იმ გზავნილების შესაბამისად, რომელიც 2012 წლისთვის იქნა შერჩეული. ძირითად გზავნილად გამოიყო ის, რომ პაციენტებს გადაუდებლად ესაჭიროებათ მკურნალობა და სიცოცხლის ფასი გაცილებით მაღალია, ვიდრე მკურნალობის ღირებულება.

მოხდა კომუნიკატორ პირთა მომზადება და დაიგეგმა მათი მონაწილეობა ეროვნულ და რეგიონულ მედია საშუალებებში (ტელევიზია, რადიო, პრესა). ჯამში, ყველა დიდმა მედია საშუალებამ გააშუქა კამპანია.

პოლიტიკურ დონეზე მუშაობის ხელშესაწყობად 2012 წლის 28 ივლისს გაიმართა ეროვნული (თბილისში) და რეგიონული მრგვალი მაგიდები (გორში, ზუგდიდსა და ბათუმში). იმავდროულად გაიმართა პრესკონფერენციებიც. შედგა დისკუსია მკურნალობისა და დიაგნოსტირების დარგში არსებული ბარიერებისა და შესაძლებლობების შესახებ. მრგვალი მაგიდის დასასრულს, გაკეთდა სოციალური ვიდეოს პრეზენტაცია და მონაწილეებს წარედგინათ მკურნალობის ეროვნული პროგრამის კონცეფცია.

ქსელმა ასევე წარადგინა მკურნალობის მომლოდინეთა სია, რომლის მიზანიცაა თავი მოუყაროს 1000 პაციენტის მკურნალობის მოთხოვნის დოკუმენტს. ამ სიის პრეზენტაცია და პირველი 135 ხელმიწერა (მხოლოდ თბილისის მონაცემებით) ქუჩის აქციის დროს გაიმართა. გარდა სიაზე ხელმოწერებისა გაკეთდა ინსცენირებული რბოლა ბარიერებით, რომლებიც სიმბოლურად ასახავდნენ თითო ნემისის ფასს და მკურნალობის მომდევნო კვირების მიხედვით ამ ფასის ზრდას. მხოლოდ რამდენიმე მონაწილემ შეძლო ინსცენირებული დისტანციის ბოლომდე გავლა. გამვლელებს დაურიგდათ პრომომასალები, მათშორის მარაოები, რომელზეც დატანილი იყო კამპანიის გზავნილები.

კამპანიის შემდგომი ღონისძიება უკავშირდებოდა წინასაარჩევნო პროცესს. კერძოდ, საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილე 14 პარტიას და 2 პოლიტიკურ ბლოკს დაეგზავნათ შეთავაზება მხარი დაეჭირათ მკურნალობის ეროვნული გეგმის კონცეფციისათვის მათი პარლამენტში მოხვედრის შემთხვევაში. მხოლოდ ორმა პარტიამ გამოთქვა მხარდაჭერის სურვილი, თუმცა ვერც ერთმა მათგანმა ვერ მოიპოვა საპარლამენტო მანდატები. კამპანიის გაგრძელება იყო „დოჰას დეკლარაციის“ დღის აღნიშვნა 2012 წლის ნოემბერში, რომლის დროსაც საუბარი წარიმართა საპატენტო უფლებების გვერდის ავლით მკურნალობის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფაზე.


C ჰეპატიტის კამპანია

C ჰეპატიტის კამპანია...

რეგიონული დიალოგი/აივ/შიდსის დიაგნოსტიკის, პრევენციის და მკურნალობის თანამედროვე მიდგომებზე

რეგიონული დიალოგი/აივ/შიდსის დიაგნოსტიკი...

REAct-ის გუნდის განცხადება 5 ივლისს მომხდარ მოვლენებზე

REAct-ის გუნდის განცხადება 5 ივლისს მომხ...

ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის ელექტრონული საინფორმაციო ბიულეტენი - 2016

ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის ელე...

აივის თვით-ტესტის გამოწერა ახლა თვითტესტის საიტიდან არის შესაძლებელი

აივის თვით-ტესტის გამოწერა ახლა თვითტესტ...

ამერიკული კომპანია გილეადის განცხადება საქართველოში C ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამასთან დაკავშირებით

ამერიკული კომპანია გილეადის განცხადება ს...

რა უნდა ვიცოდეთ ტუბერკულოზის შესახებ

რა უნდა ვიცოდეთ ტუბერკულოზის შესახებ...

ზედოზირებაზე ცნობიერების ამაღლების კამპანია 2014

ზედოზირებაზე ცნობიერების ამაღლების კამპა...

ანალიტიკური დოკუმენტი  ნარკოტიკების მომხმარებელთა დეკრიმინალიზაციის შესახებ

ანალიტიკური დოკუმენტი ნარკოტიკების მომხ...