კამპანია ქალი მომხმარებლების უფლებებისათვის

ქალთა საკითხებზე მომუშავე ჯგუფმა დაგეგმა სარვამარტო აქცია, რომელიც საქართველოს 3 ქალაქში გაიმართა (თბილისი, გორი და ზუგდიდი). 5 წევრი ორგანიზაცია ჩაერთო ქსელური აქციის განხორციელებაში. გაიმართა შეხვედრები, ფილმის ჩვენებები და ექიმთან და ვიზაჟისტთან კონსულტაციები. აქციაში მონაწილეობა მიიღო 54-მა ქალმა - აქტიურმა და ყოფილმა მომხმარებლებმა, პრობაციონერებმა და პატიმრებმა.

ამ შეხვედრებმა ცხადყო, რომ ქალი მომხმარებელებისთვის სერვისების ნაკლებობაა. გადაწყდა, დროპ-ინ ცენტრში ქალებისთვის ერთი დღის გამოყოფა.

ჯგუფმა ორგანიზება გაუკეთა ერთობლივ კონფერენციას, რომელიც საფუძვლად დაედო ეროვნულ კამპანიას ნარკოტიკების ქალი მომხმარებლების უფლებებისთვის. მოწვეული და საერთაშორისო ორგანიზაციების მომხსენებლებთან ერთად კონფერენციას მიმართეს ევროკავშირის წარმომადგენელმა, ქალი მომხმარებლებისადმი მიმართული პროექტების განმახორციელებელმა ორგანიზაციებმა და თემის წარმომადგენელმა. კამპანიის დაწყება დაემთხვა ადამიანის უფლებების დღეს - 10 დეკემბერს.


სოციალური კამპანია #ებრძოლესტიგმას წარმატებით მიმდინარეობს

სოციალური კამპანია #ებრძოლესტიგმას წარმა...

 სოციალური კამპანია სტიგმისა და დისკრიმინაციის წინააღმდეგ

სოციალური კამპანია სტიგმისა და დისკრიმი...

შიდსის მსოფლიო დღის კამპანია

შიდსის მსოფლიო დღის კამპანია...

საერთაშორისო პარტნიორები მხარს უჭერენ საჯარო მიმართვას ჯანდაცვის სამინისტროს მიმართ

საერთაშორისო პარტნიორები მხარს უჭერენ სა...

თვით-სტიგმა მოწყვლად ჯგუფებში

თვით-სტიგმა მოწყვლად ჯგუფებში...

მიიღე ფსიქოლოგის მომსახურება - ტელეკლინიკა

მიიღე ფსიქოლოგის მომსახურება - ტელეკლინი...

თელავის პრობაციის პროგრამაში ჩართული პირებისთვის საინფორმაციო შეხვედრა გაიმართა

თელავის პრობაციის პროგრამაში ჩართული პირ...

უკრაინისთვის

უკრაინისთვის...

წლიური ანგარიში - 2016

წლიური ანგარიში - 2016...