კამპანია ქალი მომხმარებლების უფლებებისათვის

ქალთა საკითხებზე მომუშავე ჯგუფმა დაგეგმა სარვამარტო აქცია, რომელიც საქართველოს 3 ქალაქში გაიმართა (თბილისი, გორი და ზუგდიდი). 5 წევრი ორგანიზაცია ჩაერთო ქსელური აქციის განხორციელებაში. გაიმართა შეხვედრები, ფილმის ჩვენებები და ექიმთან და ვიზაჟისტთან კონსულტაციები. აქციაში მონაწილეობა მიიღო 54-მა ქალმა - აქტიურმა და ყოფილმა მომხმარებლებმა, პრობაციონერებმა და პატიმრებმა.

ამ შეხვედრებმა ცხადყო, რომ ქალი მომხმარებელებისთვის სერვისების ნაკლებობაა. გადაწყდა, დროპ-ინ ცენტრში ქალებისთვის ერთი დღის გამოყოფა.

ჯგუფმა ორგანიზება გაუკეთა ერთობლივ კონფერენციას, რომელიც საფუძვლად დაედო ეროვნულ კამპანიას ნარკოტიკების ქალი მომხმარებლების უფლებებისთვის. მოწვეული და საერთაშორისო ორგანიზაციების მომხსენებლებთან ერთად კონფერენციას მიმართეს ევროკავშირის წარმომადგენელმა, ქალი მომხმარებლებისადმი მიმართული პროექტების განმახორციელებელმა ორგანიზაციებმა და თემის წარმომადგენელმა. კამპანიის დაწყება დაემთხვა ადამიანის უფლებების დღეს - 10 დეკემბერს.


რა არის შიდსი?

რა არის შიდსი?...

ალიანსის სტატია ქსელის შესახებ

ალიანსის სტატია ქსელის შესახებ...

N11 ყოველკვარტალური საინფორმაციო ბიულეტენი „ზიანის შემცირება“

N11 ყოველკვარტალური საინფორმაციო ბიულეტე...

ივნისის თვეში გაწეული რეაგირებები

ივნისის თვეში გაწეული რეაგირებები...

მედიკამენტით მხარდაჭერილი თერაპია - სუბუტექსი (ბუპრენორფინი)

მედიკამენტით მხარდაჭერილი თერაპია - სუბუ...

„აივ თვით-ტესტირების მიმღებლობის შეფასების კვლევას ნიმ და მსმ პოპულაციებში საქართველოში“.

„აივ თვით-ტესტირების მიმღებლობის შეფასებ...

EWMI/ACCESS სწრაფი რეაგირების საგრანტო კონკურსში „იმოქმედე ახლა“

EWMI/ACCESS სწრაფი რეაგირების საგრანტო კ...

ქალთა უფლებების კანონმდებლობის შეფასება - კვლევა - 2021

ქალთა უფლებების კანონმდებლობის შეფასება ...

REAact- ის სტატისტიკა - 2021 ნოემბრის მონაცემებით

REAact- ის სტატისტიკა - 2021 ნოემბრის მო...