შიდსის მსოფლიო დღის კამპანია

წლევანდელი კამპანია PTF-ის ეგიდით გაიმართა 1 დეკემბერს. მოხდა ორგანიზაციების გეგმების გაზიარება და კოორდინაცია. პროცესს ამჯერად სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროც შეუერთდა. ორგანიზაციების მიერ დაიგეგმა და განხორციელდა არერთი ღონისძიება: გამოფენები, მრგვალი მაგიდები, კონცერტები, ტესტირების აქციები, ფილმის ჩვენებები და სხვა მრავალი.

 

ერთობლივი ღონისძიება 1 დეკემბერს თბილისში გაიმართა, მასში მონაწილეობა მიიღეს მთავრობის წევრებმა, დონორმა ორგანიზაციებმა და სამოქალაქო აქტივისტებმა. ღონისძიება მოეწყო თბილისში, მწერალთა სახლში.  


ასოციაცია

ასოციაცია "ქსენონი"...

  

   "ნარკო პოლიტიკა  EECA- ში: გავლენა ეკ...

COVID-19, აივ ინფექციის პრევენცია, მკურნალობა და მოვლა ნარკოტიკების მომხმარებლებში

COVID-19, აივ ინფექციის პრევენცია, მკურნ...

ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის ელექტრონული საინფორმაციო ბიულეტენი 2014

ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის ელე...

აივ/შიდსი, სტიგმა და დისკრიმინაციის გავლენა ინფექციაზე - 1 დეკემბერი შიდსის მსოფლიო დღე

აივ/შიდსი, სტიგმა და დისკრიმინაციის გავლ...

ტრანს*ოპერაციული კვლევა ტრანს*საზოგადოებიდან ახალი კლიენტების მოპოვების მიზნით თანასწორებზე ორიენტირებული ინტერვენციის გზით თბილისში, საქართველო - კვლევის ანგარიში

ტრანს*ოპერაციული კვლევა ტრანს*საზოგადოებ...

ქსელის ისტორია

ქსელის ისტორია...

ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის ელექტრონული საინფორმაციო ბიულეტენი - 2017

ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის ელე...

ვის უნდა ჩაუტარდეს COVID-19-ის საწინააღმდეგო მეორე დოზა ბუსტერით ვაქცინაცია?

ვის უნდა ჩაუტარდეს COVID-19-ის საწინააღმ...