საქართველოში ნიმ კოჰორტული კვლევა C ჰეპატიტის ინციდენტობის განსაზღვრის მიზნით (2018-2023)

აღნიშნული კვლევა მიმდინარეობს 2018 წლის  ნოემბრიდან ზიანის შემცირების ქსელსა და  კლინიკა ,,ჰეპას“ შორის თანამშრომლობის საფუძველზე. კოჰორტული კვლევა ხორციელდება თბილისში ზიანის შემცირების 3 სერვის ცენტრში: ,,ჰეპა+“, ,,აკესო“ და ,,ახალი გზა“, სადაც  შიდსთან, ტუბერკულოზთან და მალარიასთან ბრძოლის გლობალური ფონდის დაფინანსებით ხორციელდება  აივ/შიდსის  პრევენციის პროგრამა.

ამ ეტაპზე დასრულებულია პირველი ტალღა და ნაწილობრივ მეორე ტალღა.

 

კვლევის დაფინანსება

კვლევა  დაფინანსებულია  აშშ დაავადებათა კონტროლის ცენტრის (CDC) მიერ.

ბოლო რამოდენიმე თვის მანძილზე კვლევა შეჩერებულია დაფინანსების დაყოვნების გამო, თუმცა განახლდება 2020 წლის გაზაფხულზე.

 

კვლევის სპეციფიური ამოცანები:

  1. ნიმ-ში HCV ინფექციის პრევალენტობის და ინციდენტობის და მათი რისკ ფაქტორების დადგენა
  2. ახალი ინფექციის განმსაზღვრელი ე.წ. ლაბორატორიულ ტესტზე დაფუძნებული ალგორითმის (RITA) ვალიდირება HCV ინფექციის ინციდენტობის არაპირდაპირი განსაზღვრისთვის
  3. HCV პოზიტიური ნიმ-ის C ჰეპატიტის მკურნალობისა და მოვლის კლინიკურ სერვისებში ჩართულობის და მკურნალობის გამოსავლების შეფასება
  4. „ლუგარის“ ცენტრის HCV ინფექციაზე კვლევითი პოტენციალის გაძლიერების ხელშეწყობა

 

პერიოდი: 2018-2023


 COVID-19 და სხვა საგანგებო შემთხვევების დროს მაღალი რისკ ჯგუფებისთვის აივ-ის სერვისების საგანგებო დაგეგმვის გზამკვლევი

COVID-19 და სხვა საგანგებო შემთხვევების...

რეაქტი 2023 წელს აქტიურად აგრძელებს მუშაობას

რეაქტი 2023 წელს აქტიურად აგრძელებს მუშა...

ნოემბრის თვეში გაწეული რეაგირებები _REAct

ნოემბრის თვეში გაწეული რეაგირებები _REAc...

შპრიცების და ნემსების პროგრამის ბენეფიციართა ნარკოტიკების მოხმარებასთან დაკავშირებული ქცევის, აივ-შიდსის და C ჰეპატიტის შესახებ ცოდნის დონის და ტესტირების პრაქტიკის შეფასება საქართველოს 10 ქალაქში 2017

შპრიცების და ნემსების პროგრამის ბენეფიცი...

ნარკოსცენა (2019)

ნარკოსცენა (2019)...

პროექტი FIND (2017-2020)

პროექტი FIND (2017-2020)...

რეგიონული დიალოგი/აივ/შიდსის დიაგნოსტიკის, პრევენციის და მკურნალობის თანამედროვე მიდგომებზე

რეგიონული დიალოგი/აივ/შიდსის დიაგნოსტიკი...

ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის ელექტრონული საინფორმაციო ბიულეტენი 2014

ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის ელე...

მარტის თვეში გაწეული რეაგირებები _REAct

მარტის თვეში გაწეული რეაგირებები _REAct...