საქართველოში ნიმ კოჰორტული კვლევა C ჰეპატიტის ინციდენტობის განსაზღვრის მიზნით (2018-2023)

აღნიშნული კვლევა მიმდინარეობს 2018 წლის  ნოემბრიდან ზიანის შემცირების ქსელსა და  კლინიკა ,,ჰეპას“ შორის თანამშრომლობის საფუძველზე. კოჰორტული კვლევა ხორციელდება თბილისში ზიანის შემცირების 3 სერვის ცენტრში: ,,ჰეპა+“, ,,აკესო“ და ,,ახალი გზა“, სადაც  შიდსთან, ტუბერკულოზთან და მალარიასთან ბრძოლის გლობალური ფონდის დაფინანსებით ხორციელდება  აივ/შიდსის  პრევენციის პროგრამა.

ამ ეტაპზე დასრულებულია პირველი ტალღა და ნაწილობრივ მეორე ტალღა.

 

კვლევის დაფინანსება

კვლევა  დაფინანსებულია  აშშ დაავადებათა კონტროლის ცენტრის (CDC) მიერ.

ბოლო რამოდენიმე თვის მანძილზე კვლევა შეჩერებულია დაფინანსების დაყოვნების გამო, თუმცა განახლდება 2020 წლის გაზაფხულზე.

 

კვლევის სპეციფიური ამოცანები:

  1. ნიმ-ში HCV ინფექციის პრევალენტობის და ინციდენტობის და მათი რისკ ფაქტორების დადგენა
  2. ახალი ინფექციის განმსაზღვრელი ე.წ. ლაბორატორიულ ტესტზე დაფუძნებული ალგორითმის (RITA) ვალიდირება HCV ინფექციის ინციდენტობის არაპირდაპირი განსაზღვრისთვის
  3. HCV პოზიტიური ნიმ-ის C ჰეპატიტის მკურნალობისა და მოვლის კლინიკურ სერვისებში ჩართულობის და მკურნალობის გამოსავლების შეფასება
  4. „ლუგარის“ ცენტრის HCV ინფექციაზე კვლევითი პოტენციალის გაძლიერების ხელშეწყობა

 

პერიოდი: 2018-2023


ფსიქო-სოციალური ინფორმაციისა და კონსულტაციის ცენტრი „ახალი გზა“

ფსიქო-სოციალური ინფორმაციისა და კონსულტა...

ახალი კორონავირუსი და ნარკოტიკების მოხმარება - ინტერვიუ ნინო ჯანაშიასთან

ახალი კორონავირუსი და ნარკოტიკების მოხმა...

 REAct -ის 2021 წლის პირველი ნახევრის ანგარიში

REAct -ის 2021 წლის პირველი ნახევრის ან...

წევრი ორგანიზაციები და გაწევრიანება

წევრი ორგანიზაციები და გაწევრიანება...

ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის ელექტრონული საინფორმაციო ბიულეტენი

ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის ელე...

REAct-ის იმპლემენტაცია საქართველოში

REAct-ის იმპლემენტაცია საქართველოში ...

სპაისი

სპაისი...

ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის ელექტრონული საინფორმაციო ბიულეტენი - 2017

ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის ელე...

7 აპრილი - მსოფლიო ჯანმრთელობის საერთაშორიო დღე

7 აპრილი - მსოფლიო ჯანმრთელობის საერთაშო...