საქართველოში ნიმ კოჰორტული კვლევა C ჰეპატიტის ინციდენტობის განსაზღვრის მიზნით (2018-2023)

აღნიშნული კვლევა მიმდინარეობს 2018 წლის  ნოემბრიდან ზიანის შემცირების ქსელსა და  კლინიკა ,,ჰეპას“ შორის თანამშრომლობის საფუძველზე. კოჰორტული კვლევა ხორციელდება თბილისში ზიანის შემცირების 3 სერვის ცენტრში: ,,ჰეპა+“, ,,აკესო“ და ,,ახალი გზა“, სადაც  შიდსთან, ტუბერკულოზთან და მალარიასთან ბრძოლის გლობალური ფონდის დაფინანსებით ხორციელდება  აივ/შიდსის  პრევენციის პროგრამა.

ამ ეტაპზე დასრულებულია პირველი ტალღა და ნაწილობრივ მეორე ტალღა.

 

კვლევის დაფინანსება

კვლევა  დაფინანსებულია  აშშ დაავადებათა კონტროლის ცენტრის (CDC) მიერ.

ბოლო რამოდენიმე თვის მანძილზე კვლევა შეჩერებულია დაფინანსების დაყოვნების გამო, თუმცა განახლდება 2020 წლის გაზაფხულზე.

 

კვლევის სპეციფიური ამოცანები:

  1. ნიმ-ში HCV ინფექციის პრევალენტობის და ინციდენტობის და მათი რისკ ფაქტორების დადგენა
  2. ახალი ინფექციის განმსაზღვრელი ე.წ. ლაბორატორიულ ტესტზე დაფუძნებული ალგორითმის (RITA) ვალიდირება HCV ინფექციის ინციდენტობის არაპირდაპირი განსაზღვრისთვის
  3. HCV პოზიტიური ნიმ-ის C ჰეპატიტის მკურნალობისა და მოვლის კლინიკურ სერვისებში ჩართულობის და მკურნალობის გამოსავლების შეფასება
  4. „ლუგარის“ ცენტრის HCV ინფექციაზე კვლევითი პოტენციალის გაძლიერების ხელშეწყობა

 

პერიოდი: 2018-2023


ამერიკული კომპანია გილეადის განცხადება საქართველოში C ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამასთან დაკავშირებით

ამერიკული კომპანია გილეადის განცხადება ს...

2013-2015: ევროკავშირი (EC 5), EIDHR/2013/315-157- „მტკიცებულებებზე დამყარებული ჩარევა წამალდამოკიდებულთა უფლებების დასაცავად საქართველოში“

2013-2015: ევროკავშირი (EC 5), EIDHR/201...

გილოცავთ ახალ წელს!

გილოცავთ ახალ წელს!...

ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის ელექტრონული საინფორმაციო ბიულეტენი - 2017

ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის ელე...

N2 ყოველკვარტალური საინფორმაციო ბიულეტენი „ზიანის შემცირება“

N2 ყოველკვარტალური საინფორმაციო ბიულეტენ...

N3 ყოველკვარტალური საინფორმაციო ბიულეტენი „ზიანის შემცირება“

N3 ყოველკვარტალური საინფორმაციო ბიულეტენ...

2014-2017: ნარკოდანაშაულზე გასამართლებულ პირთა უფლებებისთვის

2014-2017: ნარკოდანაშაულზე გასამართლებულ...

C ჰეპატიტის მკურნალობის და დიაგნოსტიკის ადვოკაცია საქართველოში (2018-2019)

C ჰეპატიტის მკურნალობის და დიაგნოსტიკის ...

2016: ჰოლისტური ზრუნვისა და რეაბილიტაციის მოდელების განვითარება საქართველოში

2016: ჰოლისტური ზრუნვისა და რეაბილიტაციი...