საქართველოს ნარკოპოლიტიკის მუზეუმი/ექსპოზიცია (2019-2020)

პროექტის   მიზანს წარმოადგენს დოკუმენტური, ფოტო, ვიდეო, ხმოვანი მასალის საფუძველზე - საქართველოში ნარკოპოლიტიკის განვითარების ისტორიული ბაზის შექმნა, რომელსაც ექნება ონლაინ მუზეუმის სახე - ნარკოპოლიტიკის ექსპოზიციისონლაინ პლატფორმის შექმნა. და რა თქმა უნდა, ნარკოპოლიტიკის დეკრიმინალიზაციის იდეის პოპულარიზაცია საზოგადოებაში

ექსპოზიციის ონლაინ ბაზის შესაქმნელად  მოიძია საჭირო მასალების, რომელიც მოიცავს: ნარკოპოლიტიკის ფორმირებასთან დაკავშირებულ მნიშვნელოვან მოვლენებს, ღონისძიებებს, აქტივობებს, კამპანიებს (ამ აქტივობათა ამსახველი დოკუმენტური, ვიდეო, ფოტო, ხმოვანი მასალა, ცოცხალი ისტორიები);

ნარკოპოლიტიკასთან დაკავშირებული საკითხების შესახებ სტატიები, დოკუმენტები

შეიქმნა ნარკოპოლიტიკის მსხვერპლთა პირადი ისტორიები (ვიდეო, აუდიო ისტორები); ონლაინ პლატფორმაზე ისტორიების განთავსება მოხდება მხოლოდ ინფორმირებული თანხმობის მიღების შემთხვევაში.

მზადდება ნარკოპოლიტიკის მდგომარეობის შესახებ ინტერვიუები პოლიტიკოსებთან, ჯანდაცვის და საკანონდებლო სფეროში გადაწყვეტილების მიმღებ პირებთან და ექსპერტებთან საქართველოში.

მასალების მოძიება ნარკოპოლიტიკის ფორმირების პროცესში აქტიურად ჩართული ექსპერტებთან, ინდივიდუალური წევრებთან, სათემო და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან თანამშრომლობის საფუძველზეხდება; 

მოხდება კომისიის ფორმირება, რომელიც უზრუნველყოფს შერჩეული მასალების განხილვასა და ვალიდაციას; შეგროვებული მასალების საბოლოო შერჩევა მოხდება კომისიის წევრების მიერ.


ნორვეგიის წამალდამოკიდებულების კვლევითი ცენტრის რეკომენდაციები ნარკოტიკების მომხმარებლებისათვის კორონავირუსის ეპიდემიის დროს

ნორვეგიის წამალდამოკიდებულების კვლევითი ...

N7 ყოველკვარტალური საინფორმაციო ბიულეტენი „ზიანის შემცირება“

N7 ყოველკვარტალური საინფორმაციო ბიულეტენ...

მაკა გოგია C ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამის შესახებ

მაკა გოგია C ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრ...

ქსელის წესდება და დოკუმენტები

ქსელის წესდება და დოკუმენტები...

„აივ თვით-ტესტირების მიმღებლობის შეფასების კვლევას ნიმ და მსმ პოპულაციებში საქართველოში“.

„აივ თვით-ტესტირების მიმღებლობის შეფასებ...

C ჰეპატიტის კამპანია 2014

C ჰეპატიტის კამპანია 2014...

ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის ელექტრონული საინფორმაციო ბიულეტენი

ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის ელე...

ქსელის ისტორია

ქსელის ისტორია...

SoS_Project - მაღალი რისკის პოპულაციებისათვის სერვისების მდგრადობის უზრუნველყოფა EECA რეგიონში (2019-2021)

SoS_Project - მაღალი რისკის პოპულაციების...