საქართველოს ნარკოპოლიტიკის მუზეუმი/ექსპოზიცია (2019-2020)

პროექტის   მიზანს წარმოადგენს დოკუმენტური, ფოტო, ვიდეო, ხმოვანი მასალის საფუძველზე - საქართველოში ნარკოპოლიტიკის განვითარების ისტორიული ბაზის შექმნა, რომელსაც ექნება ონლაინ მუზეუმის სახე - ნარკოპოლიტიკის ექსპოზიციისონლაინ პლატფორმის შექმნა. და რა თქმა უნდა, ნარკოპოლიტიკის დეკრიმინალიზაციის იდეის პოპულარიზაცია საზოგადოებაში

ექსპოზიციის ონლაინ ბაზის შესაქმნელად  მოიძია საჭირო მასალების, რომელიც მოიცავს: ნარკოპოლიტიკის ფორმირებასთან დაკავშირებულ მნიშვნელოვან მოვლენებს, ღონისძიებებს, აქტივობებს, კამპანიებს (ამ აქტივობათა ამსახველი დოკუმენტური, ვიდეო, ფოტო, ხმოვანი მასალა, ცოცხალი ისტორიები);

ნარკოპოლიტიკასთან დაკავშირებული საკითხების შესახებ სტატიები, დოკუმენტები

შეიქმნა ნარკოპოლიტიკის მსხვერპლთა პირადი ისტორიები (ვიდეო, აუდიო ისტორები); ონლაინ პლატფორმაზე ისტორიების განთავსება მოხდება მხოლოდ ინფორმირებული თანხმობის მიღების შემთხვევაში.

მზადდება ნარკოპოლიტიკის მდგომარეობის შესახებ ინტერვიუები პოლიტიკოსებთან, ჯანდაცვის და საკანონდებლო სფეროში გადაწყვეტილების მიმღებ პირებთან და ექსპერტებთან საქართველოში.

მასალების მოძიება ნარკოპოლიტიკის ფორმირების პროცესში აქტიურად ჩართული ექსპერტებთან, ინდივიდუალური წევრებთან, სათემო და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან თანამშრომლობის საფუძველზეხდება; 

მოხდება კომისიის ფორმირება, რომელიც უზრუნველყოფს შერჩეული მასალების განხილვასა და ვალიდაციას; შეგროვებული მასალების საბოლოო შერჩევა მოხდება კომისიის წევრების მიერ.


რეკომენდაციები ნარკოტიკების მომხმარებლებს COVID-19 კორონავირუსის შესახებ

რეკომენდაციები ნარკოტიკების მომხმარებლებ...

კონტაქტი

კონტაქტი...

2011-2013: ევროკავშირი(EC2), EIDHR/2011/267-527 ზიანის შემცირება - რეპრესიული თუ მტკიცებულებებზე მტკიცებულებებზე დაფუძნებული ინტერვენცია: გაძლიერების ხელშეწყობა, ცნობიერების ამაღლება

2011-2013: ევროკავშირი(EC2), EIDHR/2011/...

EWMI/ACCESS სწრაფი რეაგირების საგრანტო კონკურსში „იმოქმედე ახლა“

EWMI/ACCESS სწრაფი რეაგირების საგრანტო კ...

N3 ყოველკვარტალური საინფორმაციო ბიულეტენი „ზიანის შემცირება“

N3 ყოველკვარტალური საინფორმაციო ბიულეტენ...

2016: ჰოლისტური ზრუნვისა და რეაბილიტაციის მოდელების განვითარება საქართველოში

2016: ჰოლისტური ზრუნვისა და რეაბილიტაციი...

C ჰეპატიტის მკურნალობის და დიაგნოსტიკის ადვოკაცია საქართველოში (2018-2019)

C ჰეპატიტის მკურნალობის და დიაგნოსტიკის ...

რატომ გადავწყვიტე აივ-ზე ტესტირება?

რატომ გადავწყვიტე აივ-ზე ტესტირება?...

აივ ტესტირების მობილური აპლიკაცია

აივ ტესტირების მობილური აპლიკაცია ...