საქართველოს ნარკოპოლიტიკის მუზეუმი/ექსპოზიცია (2019-2020)

პროექტის   მიზანს წარმოადგენს დოკუმენტური, ფოტო, ვიდეო, ხმოვანი მასალის საფუძველზე - საქართველოში ნარკოპოლიტიკის განვითარების ისტორიული ბაზის შექმნა, რომელსაც ექნება ონლაინ მუზეუმის სახე - ნარკოპოლიტიკის ექსპოზიციისონლაინ პლატფორმის შექმნა. და რა თქმა უნდა, ნარკოპოლიტიკის დეკრიმინალიზაციის იდეის პოპულარიზაცია საზოგადოებაში

ექსპოზიციის ონლაინ ბაზის შესაქმნელად  მოიძია საჭირო მასალების, რომელიც მოიცავს: ნარკოპოლიტიკის ფორმირებასთან დაკავშირებულ მნიშვნელოვან მოვლენებს, ღონისძიებებს, აქტივობებს, კამპანიებს (ამ აქტივობათა ამსახველი დოკუმენტური, ვიდეო, ფოტო, ხმოვანი მასალა, ცოცხალი ისტორიები);

ნარკოპოლიტიკასთან დაკავშირებული საკითხების შესახებ სტატიები, დოკუმენტები

შეიქმნა ნარკოპოლიტიკის მსხვერპლთა პირადი ისტორიები (ვიდეო, აუდიო ისტორები); ონლაინ პლატფორმაზე ისტორიების განთავსება მოხდება მხოლოდ ინფორმირებული თანხმობის მიღების შემთხვევაში.

მზადდება ნარკოპოლიტიკის მდგომარეობის შესახებ ინტერვიუები პოლიტიკოსებთან, ჯანდაცვის და საკანონდებლო სფეროში გადაწყვეტილების მიმღებ პირებთან და ექსპერტებთან საქართველოში.

მასალების მოძიება ნარკოპოლიტიკის ფორმირების პროცესში აქტიურად ჩართული ექსპერტებთან, ინდივიდუალური წევრებთან, სათემო და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან თანამშრომლობის საფუძველზეხდება; 

მოხდება კომისიის ფორმირება, რომელიც უზრუნველყოფს შერჩეული მასალების განხილვასა და ვალიდაციას; შეგროვებული მასალების საბოლოო შერჩევა მოხდება კომისიის წევრების მიერ.


აგვისტოს თვეში გაწეული რეაგირებებები

აგვისტოს თვეში გაწეული რეაგირებებები...

ოპიოიდებზე დამოკიდებული პირებისთვის ჩანაცვლებითი მკურნალობის პროგრამები პენიტენციურ სისტემაში - კანონმდებლობის ანალიზი

ოპიოიდებზე დამოკიდებული პირებისთვის ჩანა...

REACT- ის სტატისტიკა მჩთ პროგრამასთან დაკავშირებული დარღვევების შესახებ

REACT- ის სტატისტიკა მჩთ პროგრამასთან და...

მიიღე ოჯახის ექიმის კონსულტაცია - ტელეკლინიკა

მიიღე ოჯახის ექიმის კონსულტაცია - ტელეკლ...

სოციალური კამპანია სტიგმისა და დისკრიმინაციის წინააღმდეგ

სოციალური კამპანია სტიგმისა და დისკრიმინ...

მდგრადობა, როგორც პრიორიტეტი: REAct აგრძელებს ფუნქციონირებას საქართველოში 2023 წლიდან

მდგრადობა, როგორც პრიორიტეტი: REAct აგრძ...

ვაკანსიები_სხვადასხვა

ვაკანსიები_სხვადასხვა...

16 დღიან კამპანიას ქალთა მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ.

16 დღიან კამპანიას ქალთა მიმართ ძალადობი...

ფსიქო-სოციალური ინფორმაციისა და კონსულტაციის ცენტრი „ახალი გზა“

ფსიქო-სოციალური ინფორმაციისა და კონსულტა...