საქართველოს ნარკოპოლიტიკის მუზეუმი/ექსპოზიცია (2019-2020)

პროექტის   მიზანს წარმოადგენს დოკუმენტური, ფოტო, ვიდეო, ხმოვანი მასალის საფუძველზე - საქართველოში ნარკოპოლიტიკის განვითარების ისტორიული ბაზის შექმნა, რომელსაც ექნება ონლაინ მუზეუმის სახე - ნარკოპოლიტიკის ექსპოზიციისონლაინ პლატფორმის შექმნა. და რა თქმა უნდა, ნარკოპოლიტიკის დეკრიმინალიზაციის იდეის პოპულარიზაცია საზოგადოებაში

ექსპოზიციის ონლაინ ბაზის შესაქმნელად  მოიძია საჭირო მასალების, რომელიც მოიცავს: ნარკოპოლიტიკის ფორმირებასთან დაკავშირებულ მნიშვნელოვან მოვლენებს, ღონისძიებებს, აქტივობებს, კამპანიებს (ამ აქტივობათა ამსახველი დოკუმენტური, ვიდეო, ფოტო, ხმოვანი მასალა, ცოცხალი ისტორიები);

ნარკოპოლიტიკასთან დაკავშირებული საკითხების შესახებ სტატიები, დოკუმენტები

შეიქმნა ნარკოპოლიტიკის მსხვერპლთა პირადი ისტორიები (ვიდეო, აუდიო ისტორები); ონლაინ პლატფორმაზე ისტორიების განთავსება მოხდება მხოლოდ ინფორმირებული თანხმობის მიღების შემთხვევაში.

მზადდება ნარკოპოლიტიკის მდგომარეობის შესახებ ინტერვიუები პოლიტიკოსებთან, ჯანდაცვის და საკანონდებლო სფეროში გადაწყვეტილების მიმღებ პირებთან და ექსპერტებთან საქართველოში.

მასალების მოძიება ნარკოპოლიტიკის ფორმირების პროცესში აქტიურად ჩართული ექსპერტებთან, ინდივიდუალური წევრებთან, სათემო და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან თანამშრომლობის საფუძველზეხდება; 

მოხდება კომისიის ფორმირება, რომელიც უზრუნველყოფს შერჩეული მასალების განხილვასა და ვალიდაციას; შეგროვებული მასალების საბოლოო შერჩევა მოხდება კომისიის წევრების მიერ.


ახალი კორონავირუსი და ნარკოტიკების მოხმარება - ინტერვიუ ნინო ჯანაშიასთან

ახალი კორონავირუსი და ნარკოტიკების მოხმა...

ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის ელექტრონული საინფორმაციო ბიულეტენი - 2016

ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის ელე...

ტრენინგების ციკლი თემაზე -

ტრენინგების ციკლი თემაზე - ...

N11 ყოველკვარტალური საინფორმაციო ბიულეტენი „ზიანის შემცირება“

N11 ყოველკვარტალური საინფორმაციო ბიულეტე...

ტელეკლინიკის პროექტი აივ მოწყვლადი ჯგუფებისთვის

ტელეკლინიკის პროექტი აივ მოწყვლადი ჯგუფე...

წლიური ანგარიში - 2019

წლიური ანგარიში - 2019...

განცხადება 5 ივლისის განვითარებული მოვლენების შესახებ

განცხადება 5 ივლისის განვითარებული მოვლე...

რეაქტის მიერ შეგროვებული ინფრომაცია

რეაქტის მიერ შეგროვებული ინფრომაცია...

საერთაშორისო პარტნიორები მხარს უჭერენ საჯარო მიმართვას ჯანდაცვის სამინისტროს მიმართ

საერთაშორისო პარტნიორები მხარს უჭერენ სა...