ევროპული ონლაინ კვლევა ნარკოტიკების შესახებ

EMCDDA ახორციელებს COVID-19– ის გავლენის შეფასებას ევროპასა და მეზობელ ქვეყნებში ნარკოტიკების მოხმარების, ზიანის და ნარკოსცენის შესახებ.

კვლევის მიზნობრივი ჯგუფს ნარკოტიკების ინექციური მომხმარებლები შეადგენენ.

იყენებთ ნარკოტიკებს? რა გავლენა მოახდინა COVID-19– მა თქვენს ნარკოტიკების მოხმარებაზე?
გვიამბეთ ამის შესახებ, უპასუხეთ ამ მოკლე ონლაინ გამოკითხვას.
ანონიმურად, სწრაფად და უსაფრთხოდ!

 

გაგვიზიარეთ თქვენი გამოცდილება.

კითხვარი რუსულ ენაზე


https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Mini-EWSD-COVID-19?surveylanguage=RU


REAct -ის 2022 წლის პირველი ნახევრის ანგარიში

REAct -ის 2022 წლის პირველი ნახევრის ანგ...

ზედოზირებაზე ცნობიერების ამაღლების კამპანია 2013

ზედოზირებაზე ცნობიერების ამაღლების კამპა...

ალიანსის სტატია ქსელის შესახებ

ალიანსის სტატია ქსელის შესახებ...

N4 ყოველკვარტალური საინფორმაციო ბიულეტენი „ზიანის შემცირება“

N4 ყოველკვარტალური საინფორმაციო ბიულეტენ...

„აივ თვით-ტესტირების მიმღებლობის შეფასების კვლევას ნიმ და მსმ პოპულაციებში საქართველოში“.

„აივ თვით-ტესტირების მიმღებლობის შეფასებ...

სხვადასხვა პროფილის ექიმის  უფასო კონსულტაცია - ტელეკლინიკა

სხვადასხვა პროფილის ექიმის უფასო კონსულ...

N3 ყოველკვარტალური საინფორმაციო ბიულეტენი „ზიანის შემცირება“

N3 ყოველკვარტალური საინფორმაციო ბიულეტენ...

თანასწორობა - როგორ მივედით აქამდე

თანასწორობა - როგორ მივედით აქამდე...

ივლისის თვეში გაწეული რეაგირებები

ივლისის თვეში გაწეული რეაგირებები...