ევროპული ონლაინ კვლევა ნარკოტიკების შესახებ

EMCDDA ახორციელებს COVID-19– ის გავლენის შეფასებას ევროპასა და მეზობელ ქვეყნებში ნარკოტიკების მოხმარების, ზიანის და ნარკოსცენის შესახებ.

კვლევის მიზნობრივი ჯგუფს ნარკოტიკების ინექციური მომხმარებლები შეადგენენ.

იყენებთ ნარკოტიკებს? რა გავლენა მოახდინა COVID-19– მა თქვენს ნარკოტიკების მოხმარებაზე?
გვიამბეთ ამის შესახებ, უპასუხეთ ამ მოკლე ონლაინ გამოკითხვას.
ანონიმურად, სწრაფად და უსაფრთხოდ!

 

გაგვიზიარეთ თქვენი გამოცდილება.

კითხვარი რუსულ ენაზე


https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Mini-EWSD-COVID-19?surveylanguage=RU


...

აივ ტესტირების მობილური აპლიკაცია

აივ ტესტირების მობილური აპლიკაცია ...

წევრი ორგანიზაციები და გაწევრიანება

წევრი ორგანიზაციები და გაწევრიანება...

2012-2014: ევროკავშირი (EC3), DCI-SANTE/2011/260/549 არასამთავრობო სექტორის გაძლიერება ნარკოტიკების მომხმარებელი ქალების საჭროებებზე საპასუხოდ

2012-2014: ევროკავშირი (EC3), DCI-SANTE/...

საყოველთაო ჯანდაცვის ადვოკატირება: ახალი მასალები (Toolkit) ეროვნული საზოგადოებისთვის

საყოველთაო ჯანდაცვის ადვოკატირება: ახალი...

შპრიცებისა და ნემსების პროგრამის ბენეფიციართა შორის ჩატარებული რაოდენობრივი კვლევის მონაცემთა ანალიზის შედეგები (2019)

შპრიცებისა და ნემსების პროგრამის ბენეფიც...

მაკა გოგია ზედოზირებასთან დაკავშირებით

მაკა გოგია ზედოზირებასთან დაკავშირებით...

ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის ელექტრონული საინფორმაციო ბიულეტენი

ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის ელე...

კორონავირუსი , ის რაც უნდა ვიცოდეთ

კორონავირუსი , ის რაც უნდა ვიცოდეთ ...