ნარკოტიკების უსაფრთხო მოხმარება COVID-19-ის გარცელების დროს - გზამკვლევი

ზიანის შემცირების რეკომენდაციები ნარკოტიკების მომხმარებლებისთვის COVID-19-ის გავრცელების დროს. ბროშურა მომზადდა ასოციაცია "ქსენონის" მიერ, EWMI Access-ის მხარდაჭერით

ნარკოტიკების უსაფრთხო მოხმარება -ის გავრცელების დროს COVID-19 -გზამკვლევი


ტრანს*ოპერაციული კვლევა ტრანს*საზოგადოებიდან ახალი კლიენტების მოპოვების მიზნით თანასწორებზე ორიენტირებული ინტერვენციის გზით თბილისში, საქართველო - კვლევის ანგარიში

ტრანს*ოპერაციული კვლევა ტრანს*საზოგადოებ...

2011-2013: ევროკავშირი(EC2), EIDHR/2011/267-527 ზიანის შემცირება - რეპრესიული თუ მტკიცებულებებზე მტკიცებულებებზე დაფუძნებული ინტერვენცია: გაძლიერების ხელშეწყობა, ცნობიერების ამაღლება

2011-2013: ევროკავშირი(EC2), EIDHR/2011/...

REAct -ის 2021 წლის ანგარიში

REAct -ის 2021 წლის ანგარიში...

REAct -ის 2020 წლის ანგარიში

REAct -ის 2020 წლის ანგარიში...

ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის ელექტრონული საინფორმაციო ბიულეტენი - 2016

ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის ელე...

REAct სისტემის კოორდინატორების რეგიონული შეხვედრა გაიმართა

REAct სისტემის კოორდინატორების რეგიონული...

აგვისტოს თვეში გაწეული რეაგირებებები

აგვისტოს თვეში გაწეული რეაგირებებები...

ტრენინგების ციკლი თემაზე -

ტრენინგების ციკლი თემაზე - ...

REAct -ის 2020 წლის პირველი ნახევრის ანგარიში

REAct -ის 2020 წლის პირველი ნახევრის ანგ...