ნარკოტიკების უსაფრთხო მოხმარება COVID-19-ის გარცელების დროს - გზამკვლევი

ზიანის შემცირების რეკომენდაციები ნარკოტიკების მომხმარებლებისთვის COVID-19-ის გავრცელების დროს. ბროშურა მომზადდა ასოციაცია "ქსენონის" მიერ, EWMI Access-ის მხარდაჭერით

ნარკოტიკების უსაფრთხო მოხმარება -ის გავრცელების დროს COVID-19 -გზამკვლევი


ივნისის თვეში დოკუმენტირებული უფლებების დარღვევბზე რეაგირება

ივნისის თვეში დოკუმენტირებული უფლებების ...

მეთოდური რეკომენდაციები ზიანის შემცირების სერვის ცენტრებისათვის COVID– 19-ის ფართო გავრცელების პირობებში სამუშაოდ

მეთოდური რეკომენდაციები ზიანის შემცირები...

დისტანციური კონსულტაცია COVID 19- თან დაკაშირებულ საკითხებზე

დისტანციური კონსულტაცია COVID 19- თან და...

REAct -ის 2020 წლის ანგარიში

REAct -ის 2020 წლის ანგარიში...

გადადგი ნაბიჯი და ებრძოლე დისკრიმინაციას!

გადადგი ნაბიჯი და ებრძოლე დისკრიმინაციას...

31 ოქტომბერს რეაქტის ანგარიშების პრეზენტაცია გაიმართა

31 ოქტომბერს რეაქტის ანგარიშების პრეზენტ...

რეაქტის 2022 წლის პირველი ნახევრის ანგარიში

რეაქტის 2022 წლის პირველი ნახევრის ანგარ...

C ჰეპატიტის კამპანია

C ჰეპატიტის კამპანია...

ბმულები და რესურსები

ბმულები და რესურსები...