ალიანსის სტატია ქსელის შესახებ

როგორ უზრუნველვყოთ ადამიანის უფლებათა დაცვის პროექტების მდგრადობა COVID-19 რეალობაში
იხილეთ უკრაინის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ალიანსის სტატია ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის შესახებ :
https://bit.ly/2yrSMjO

#SoS_Project #REAct

 

 


REAct-ის იმპლემენტაცია საქართველოში

REAct-ის იმპლემენტაცია საქართველოში ...

ევროპის ტესტირების კვირეული

ევროპის ტესტირების კვირეული...

მედიკამენტით მხარდაჭერილი თერაპია - სუბუტექსი (ბუპრენორფინი)

მედიკამენტით მხარდაჭერილი თერაპია - სუბუ...

N11 ყოველკვარტალური საინფორმაციო ბიულეტენი „ზიანის შემცირება“

N11 ყოველკვარტალური საინფორმაციო ბიულეტე...

პროექტი FIND (2017-2020)

პროექტი FIND (2017-2020)...

ტელეკლინიკა - მიიღეთ უფასო და ანონიმური სატელეფონო კონსულტაცია

ტელეკლინიკა - მიიღეთ უფასო და ანონიმური ...

გილოცავთ ახალ წელს!

გილოცავთ ახალ წელს!...

შპრიცების და ნემსების პროგრამის ბენეფიციართა ნარკოტიკების მოხმარებასთან დაკავშირებული ქცევის, აივ-შიდსის და C ჰეპატიტის შესახებ ცოდნის დონის და ტესტირების პრაქტიკის შეფასება საქართველოს 10 ქალაქში 2017

შპრიცების და ნემსების პროგრამის ბენეფიცი...

2014-2017: ნარკოდანაშაულზე გასამართლებულ პირთა უფლებებისთვის

2014-2017: ნარკოდანაშაულზე გასამართლებულ...