აივ თვითტესტირების ოპერაციული კვლევის პირველი ეტაპი წარმატებით დასრულდა

SoS_Project-ის ფარგლებში მიმდინარე აივ თვითტესტირების ოპერაციული კვლევის პირველი ეტაპი წარმატებით დასრულდა.
  • 2020 წლის დასაწყისში, ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელმა #SoS_Project-ის ფარგლებში დაიწყო თვითტესტირების ოპერაციული კვლევა.
  • კვლევის ძირითადი მიზანია აივ თვითტესტირების მიმღებლობი შეფასება სამიზნე ჯგუფებში.
  • ოპერაციულ კვლევაში გამოყენებულია რაოდენობრივი და ხარისხობრივი მეთოდები.
  • კვლევა თითქმის შეუფერხებლად გრძელდებოდა კოვიდ-19-ის პანდემიის პირობებში
კარანტინის პერიოდში წარმატებით დასრულებული კვლევის გამოწვევებისა და ბარიერების შესახებ შეგიძლიათ იხილოთ "წარმატებული შემთხვევების" სტატია ბმულზე. და ასევე, ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის მიერ პანდემიის პერიოდში აივ-თან ბრძოლის შესახებ ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ სრულ სტატიაში მითითებულ ბმულზე.
 
 
#SoS_Project #GHRN #InYourPowerACT #вТвоихСилах

C ჰეპატიტის კამპანია

C ჰეპატიტის კამპანია...

ზედოზირებაზე ცნობიერების ამაღლების კამპანია 2012

ზედოზირებაზე ცნობიერების ამაღლების კამპა...

2011-2013: ევროკავშირი(EC2), EIDHR/2011/267-527 ზიანის შემცირება - რეპრესიული თუ მტკიცებულებებზე მტკიცებულებებზე დაფუძნებული ინტერვენცია: გაძლიერების ხელშეწყობა, ცნობიერების ამაღლება

2011-2013: ევროკავშირი(EC2), EIDHR/2011/...

ზედოზირებაზე ცნობიერების ამაღლების კამპანია 2013

ზედოზირებაზე ცნობიერების ამაღლების კამპა...

N11 ყოველკვარტალური საინფორმაციო ბიულეტენი „ზიანის შემცირება“

N11 ყოველკვარტალური საინფორმაციო ბიულეტე...

WHO - COVID-19, აივ ინფექციის პრევენცია, მკურნალობა და მოვლა ნარკოტიკების მომხმარებლებში

WHO - COVID-19, აივ ინფექციის პრევენცია,...

რატომ გადავწყვიტე აივ-ზე ტესტირება?

რატომ გადავწყვიტე აივ-ზე ტესტირება?...

2014-2017: ნარკოდანაშაულზე გასამართლებულ პირთა უფლებებისთვის

2014-2017: ნარკოდანაშაულზე გასამართლებულ...

C ჰეპატიტის კამპანია 2014

C ჰეპატიტის კამპანია 2014...