აივ თვითტესტირების ოპერაციული კვლევის პირველი ეტაპი წარმატებით დასრულდა

SoS_Project-ის ფარგლებში მიმდინარე აივ თვითტესტირების ოპერაციული კვლევის პირველი ეტაპი წარმატებით დასრულდა.
  • 2020 წლის დასაწყისში, ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელმა #SoS_Project-ის ფარგლებში დაიწყო თვითტესტირების ოპერაციული კვლევა.
  • კვლევის ძირითადი მიზანია აივ თვითტესტირების მიმღებლობი შეფასება სამიზნე ჯგუფებში.
  • ოპერაციულ კვლევაში გამოყენებულია რაოდენობრივი და ხარისხობრივი მეთოდები.
  • კვლევა თითქმის შეუფერხებლად გრძელდებოდა კოვიდ-19-ის პანდემიის პირობებში
კარანტინის პერიოდში წარმატებით დასრულებული კვლევის გამოწვევებისა და ბარიერების შესახებ შეგიძლიათ იხილოთ "წარმატებული შემთხვევების" სტატია ბმულზე. და ასევე, ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის მიერ პანდემიის პერიოდში აივ-თან ბრძოლის შესახებ ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ სრულ სტატიაში მითითებულ ბმულზე.
 
 
#SoS_Project #GHRN #InYourPowerACT #вТвоихСилах

ზედოზირებაზე ცნობიერების ამაღლების კამპანია 2013

ზედოზირებაზე ცნობიერების ამაღლების კამპა...

N4 ყოველკვარტალური საინფორმაციო ბიულეტენი „ზიანის შემცირება“

N4 ყოველკვარტალური საინფორმაციო ბიულეტენ...

REAct -ის 2020 წლის ანგარიშის მიმოხილვა

REAct -ის 2020 წლის ანგარიშის მიმოხილვა...

სპაისი

სპაისი...

სტიგმა / დოსკრმინაციის კამპანია

სტიგმა / დოსკრმინაციის კამპანია...

როგორ მოვიქცეთ დაკავების დროს?

როგორ მოვიქცეთ დაკავების დროს?...

ტელეკლინიკა - მიიღეთ უფასო და ანონიმური სატელეფონო კონსულტაცია

ტელეკლინიკა - მიიღეთ უფასო და ანონიმური ...

REAct -ის 2020 წლის ანგარიში

REAct -ის 2020 წლის ანგარიში...

ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის ელექტრონული საინფორმაციო ბიულეტენი 2014

ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის ელე...