საბიუჯეტო ადვოკაციის ონლაინ შეხვედრა

COVID-19 გამოწვევების საპასუხოდ, რეგიონული აივ და ტუბერკულოზის პროექტები გაერთიანებული ძალებით იწყებენ მუშაობას საბიუჯეტო ადვოკაციის მიმართულებით.
10 ნოემბრიდან 8 დეკემბრის ჩათვლით, ანალიტიკისა და ადვოკაციის ინსტიტუტის (#SoS _ პროექტის ფარგლებში), ტუბერკულოზის ევროპული კოალიციისა და Centrul PAS- ის პარტნიორობით (#TB _ REP _ 2 _ 0 4 პროექტის ფარგლებში), ჩატარდება ონლაინ ვებინარი არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის, გლობალური ფონდის მიერ დაფინანსებული შიდსითან, ტუბერკულოზთან და მალარიასთან ბრძოლის მიზნით.
ვებინარების თემები კიდევ უფრო აქტუალური გახდა 2020 წელს COVID-19 გავლენის გამო რეგიონის ქვეყნებისთვის:
✅ აივ და ტუბერკულოზის სფეროში არსებული სერვისების დაფინანსების მექანიზმები
✅ აივ და ტუბერკულოზის სფეროში არსებული სერვისების ნორმატიული რეგულაციები. სერვისების სტანდარტები და ტარიფები, მათი მნიშვნელობა სახელმწიფო დაფინანსებაზე გადასვლის პროცესში.
✅ სერვისების დაფინანსება ეროვნული სადაზღვევო კომპანიების მეშვეობით. არსებული პრაქტიკა და პერსპექტივები.
✅ აივ და ტუბერკულოზის სფეროებში არსებული სერვისების მიწოდების ხარისხის შეფასება სახელმწიფო დაფინანსებაზე გადასვლის პროცესში.
ორგანიზაციის წარმომადგენლები მუშაობენ აივ ინფექციისა და ტუბერკულოზის სფეროში მოწყვლადი ჯგუფებისთვის სერვისების მდგრადობის უზრუნველყოფის მიზნად. ასევე, შეხვედრაში მონაწილეობას მიიღებენ EECA რეგიონის მთავრობის წარმომადგენლები.
რეგისტრაციისთვის მიჰყევით ბმულს <br> </p>
		<div id=