უფასო იურიდიული მომსახურება REAct-ის იმპელემნტაციის ფარგლებში

ზიანის შემცირების ქსელის რეგიონალური პროექტის (SoS_Project) ფარგლებში ხორციელდება ქეისების დოკუმენტირების ონლაინ პლატფორმის REAct-ის იმპლემენტაცია.
 
REAct-ი უზრუნველყოფს უფასო იურიდიულ მომსახურებას ბენეფიციარებისთვის. შესაბამისად, მათ ვინც თვლიან, რომ არიან ჩვენი მოწყვლადი პოპულაციის წარმომადგენლები (ნარკოტიკების მომხმარებლები, ლგბტქ თემი, აივ დადებითები, სექს მუშაკები) აქვთ შესაძლებლობა, მიიღონ უფასო იურიდიული კონსულტაცია, უფლებების დარღვევის კუთხით.
2019 წლის დეკემბრიდან დღემდე, საჭიროების მქონე ბენეფიციარებს უტარდებათ იურიდიული კონსულტაცია. რის ფარგლებშიც, ხდება რიგი სხვადასხვა იურიდიული რეაგირებებისა. 
 
ბენეფიციარებმა, რომლებიც თვლით, რომ თქვენი უფლება დაირღვა და გსურთ უფასო იურიდიული მომსახურება და აკმაყოფილებთ ჩართვის კრიტერიუმებს, გთხოვთ, დაგვიკავშირდით ცხელ ხაზზე : 599413242
 
 
 
----
რა არის REAct?
Rights – Evidence – ACTion (REAct) არის ადამიანის უფლებების მონიტორინგისა და რეაგირების ელექტრონული სისტემა, რომლის საშუალებითაც ხდება ინფორმაციის შეგროვება და მართვა თემის დონეზე.
 

საინფორმაციო პოსტერები - ადამიანის უფლებების დაცვის შესახებ

საინფორმაციო პოსტერები - ადამიანის უფლებ...

აივის თვით-ტესტის გამოწერა ახლა თვითტესტის საიტიდან არის შესაძლებელი

აივის თვით-ტესტის გამოწერა ახლა თვითტესტ...

ტენდერი  ვებ-გვერდის განახლების მომსახურებისთვის

ტენდერი  ვებ-გვერდის განახლების მომსახურ...

რა უნდა ვიცოდეთ სტიმულატორებით ზედოზირების შესახებ?

რა უნდა ვიცოდეთ სტიმულატორებით ზედოზირებ...

რეაქტის 2022 წლის პირველი ნახევრის ანგარიში

რეაქტის 2022 წლის პირველი ნახევრის ანგარ...

ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის ელექტრონული საინფორმაციო ბიულეტენი 2014

ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის ელე...

16 დღიან კამპანიას ქალთა მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ.

16 დღიან კამპანიას ქალთა მიმართ ძალადობი...

ებრძოლე აივ სტიგმას

ებრძოლე აივ სტიგმას ...

რეპორტაჟი REAct-ის შესახებ -

რეპორტაჟი REAct-ის შესახებ -...