უფასო იურიდიული მომსახურება REAct-ის იმპელემნტაციის ფარგლებში

ზიანის შემცირების ქსელის რეგიონალური პროექტის (SoS_Project) ფარგლებში ხორციელდება ქეისების დოკუმენტირების ონლაინ პლატფორმის REAct-ის იმპლემენტაცია.
 
REAct-ი უზრუნველყოფს უფასო იურიდიულ მომსახურებას ბენეფიციარებისთვის. შესაბამისად, მათ ვინც თვლიან, რომ არიან ჩვენი მოწყვლადი პოპულაციის წარმომადგენლები (ნარკოტიკების მომხმარებლები, ლგბტქ თემი, აივ დადებითები, სექს მუშაკები) აქვთ შესაძლებლობა, მიიღონ უფასო იურიდიული კონსულტაცია, უფლებების დარღვევის კუთხით.
2019 წლის დეკემბრიდან დღემდე, საჭიროების მქონე ბენეფიციარებს უტარდებათ იურიდიული კონსულტაცია. რის ფარგლებშიც, ხდება რიგი სხვადასხვა იურიდიული რეაგირებებისა. 
 
ბენეფიციარებმა, რომლებიც თვლით, რომ თქვენი უფლება დაირღვა და გსურთ უფასო იურიდიული მომსახურება და აკმაყოფილებთ ჩართვის კრიტერიუმებს, გთხოვთ, დაგვიკავშირდით ცხელ ხაზზე : 599413242
 
 
 
----
რა არის REAct?
Rights – Evidence – ACTion (REAct) არის ადამიანის უფლებების მონიტორინგისა და რეაგირების ელექტრონული სისტემა, რომლის საშუალებითაც ხდება ინფორმაციის შეგროვება და მართვა თემის დონეზე.
 

რატომ არ სურთ დაზარალებულებს შემთხვევაზე რეაგირება?

რატომ არ სურთ დაზარალებულებს შემთხვევაზე...

აივ ინფექცია და სტიგმა

აივ ინფექცია და სტიგმა...

ნორვეგიის დამოკიდებულების კვლევითი ცენტრის რეკომენდაციები ნარკოტიკების მომხმარებლებისათვის კორონავირუსის ეპიდემიის დროს

ნორვეგიის დამოკიდებულების კვლევითი ცენტრ...

იანვარი 2013-ივნისი 2013: გლობალური პროექტების განმახორცილელებელი ცენტრი (გლობალური ფონდი)

იანვარი 2013-ივნისი 2013: გლობალური პროე...

COVID-19, აივ ინფექციის პრევენცია, მკურნალობა და მოვლა ნარკოტიკების მომხმარებლებში

COVID-19, აივ ინფექციის პრევენცია, მკურნ...

„აივ თვით-ტესტირების მიმღებლობის შეფასების კვლევას ნიმ და მსმ პოპულაციებში საქართველოში“.

„აივ თვით-ტესტირების მიმღებლობის შეფასებ...

კამპანია ქალი მომხმარებლების უფლებებისათვის 2013

კამპანია ქალი მომხმარებლების უფლებებისათ...

 REAct -ის 2021 წლის პირველი ნახევრის ანგარიში

REAct -ის 2021 წლის პირველი ნახევრის ან...

მედიკამენტით მხარდაჭერილი თერაპია - სუბუტექსი (ბუპრენორფინი)

მედიკამენტით მხარდაჭერილი თერაპია - სუბუ...