რა არის ოპიოიდებით ჩანაცვლებითინ თერაპია?

რა არის ოპიოიდებით ჩანაცვლებითინ თერაპია? ბროშურა პროექტის: „ოპიოიდებით ჩანაცვლებითი მკურნალობის ხელმისაწვდომობის ადვოკატირება პენიტენციურ სისტემაში“ ფარგლებში შეიქმნა, რომელსაც ახორციელდება დამოკიდებულების კვლევითი ცენტრი – „ალტერნატივა ჯორჯია“, ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი (EMC) და,,კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრი“ . ამ დოკუმენტში თქვენ გაეცნობით ძირითად ინფორმაციას ოპიოიდებით ჩანაცვლების თერაპიის შესახებ. თქვენ შეგიძლიათ გაიგოთ, თუ რა არის ოპიოიდებით ჩანაცვლების თერაპია, როგორ მუშაობს, ის, რა ძირითადი მახასიათებლები და გვერდითი მოვლენები აქვს მას; ბროშურაში ასევე გაეცნობით, თუ როგორ შეიძლება პროგრამით სარგებლობა; რა კრიტერიუმებით ხორციელდება პროგრამაში ჩართვა და მკურნალობა. აქვე შეგიძლიათ მიიღოთ ინფორმაცია იმ სერვისცენტრების შესახებ, სადაც შეგიძლიათ პროგრამით სარგებლობა.

 

იხილეთ ბროშურა

 

https://bit.ly/3tCEP9z

 


2012-2014 აივ-ინფექციის პროფილაქტიკის ეფექტური სტრატეგიის შემუშავება ყველაზე მოწყვლადი ჯგუფებისთვის

2012-2014 აივ-ინფექციის პროფილაქტიკის ეფ...

ტრანს*ოპერაციული კვლევა ტრანს*საზოგადოებიდან ახალი კლიენტების მოპოვების მიზნით თანასწორებზე ორიენტირებული ინტერვენციის გზით თბილისში, საქართველო - კვლევის ანგარიში

ტრანს*ოპერაციული კვლევა ტრანს*საზოგადოებ...

 REAct -ის 2020 წლის პირველი ნახევრის ანგარიში

REAct -ის 2020 წლის პირველი ნახევრის ან...

31 ოქტომბერს რეაქტის ანგარიშების პრეზენტაცია გაიმართა

31 ოქტომბერს რეაქტის ანგარიშების პრეზენტ...

20-27 ნოემბერი - ევროპის ტესტირების კვირეული

20-27 ნოემბერი - ევროპის ტესტირების კვირ...

რეაქტი_სტატია ნარკოპოლიტიკის ონლაინ გამოცემა

რეაქტი_სტატია ნარკოპოლიტიკის ონლაინ გამო...

ივნისის თვეში დოკუმენტირებული უფლებების დარღვევბზე რეაგირება

ივნისის თვეში დოკუმენტირებული უფლებების ...

ვაკანსია _ პროექტის კონსულტანტი

ვაკანსია _ პროექტის კონსულტანტი...

2013-2015: ევროკავშირი (EC 5), EIDHR/2013/315-157- „მტკიცებულებებზე დამყარებული ჩარევა წამალდამოკიდებულთა უფლებების დასაცავად საქართველოში“

2013-2015: ევროკავშირი (EC 5), EIDHR/201...