რა არის ოპიოიდებით ჩანაცვლებითინ თერაპია?

რა არის ოპიოიდებით ჩანაცვლებითინ თერაპია? ბროშურა პროექტის: „ოპიოიდებით ჩანაცვლებითი მკურნალობის ხელმისაწვდომობის ადვოკატირება პენიტენციურ სისტემაში“ ფარგლებში შეიქმნა, რომელსაც ახორციელდება დამოკიდებულების კვლევითი ცენტრი – „ალტერნატივა ჯორჯია“, ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი (EMC) და,,კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრი“ . ამ დოკუმენტში თქვენ გაეცნობით ძირითად ინფორმაციას ოპიოიდებით ჩანაცვლების თერაპიის შესახებ. თქვენ შეგიძლიათ გაიგოთ, თუ რა არის ოპიოიდებით ჩანაცვლების თერაპია, როგორ მუშაობს, ის, რა ძირითადი მახასიათებლები და გვერდითი მოვლენები აქვს მას; ბროშურაში ასევე გაეცნობით, თუ როგორ შეიძლება პროგრამით სარგებლობა; რა კრიტერიუმებით ხორციელდება პროგრამაში ჩართვა და მკურნალობა. აქვე შეგიძლიათ მიიღოთ ინფორმაცია იმ სერვისცენტრების შესახებ, სადაც შეგიძლიათ პროგრამით სარგებლობა.

 

იხილეთ ბროშურა

 

https://bit.ly/3tCEP9z

 


ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის ელექტრონული საინფორმაციო ბიულეტენი - 2017

ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის ელე...

N4 ყოველკვარტალური საინფორმაციო ბიულეტენი „ზიანის შემცირება“

N4 ყოველკვარტალური საინფორმაციო ბიულეტენ...

ტრენინგების ციკლი თემაზე -

ტრენინგების ციკლი თემაზე - ...

REAct -ის 2021 წლის ანგარიში

REAct -ის 2021 წლის ანგარიში...

შეხვედრა დეკრიმინალიზაციის თემაზე

შეხვედრა დეკრიმინალიზაციის თემაზე...

აგვისტოს თვეში გაწეული რეაგირებებები

აგვისტოს თვეში გაწეული რეაგირებებები...

 საინფორმაციო შეხვედრა N17 პენიტენციური დაწესებულებაში

საინფორმაციო შეხვედრა N17 პენიტენციური ...

უკრაინისთვის

უკრაინისთვის...

სოციალური კამპანია სტიგმისა და დისკრიმინაციის წინააღმდეგ

სოციალური კამპანია სტიგმისა და დისკრიმინ...