რა არის ოპიოიდებით ჩანაცვლებითინ თერაპია?

რა არის ოპიოიდებით ჩანაცვლებითინ თერაპია? ბროშურა პროექტის: „ოპიოიდებით ჩანაცვლებითი მკურნალობის ხელმისაწვდომობის ადვოკატირება პენიტენციურ სისტემაში“ ფარგლებში შეიქმნა, რომელსაც ახორციელდება დამოკიდებულების კვლევითი ცენტრი – „ალტერნატივა ჯორჯია“, ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი (EMC) და,,კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრი“ . ამ დოკუმენტში თქვენ გაეცნობით ძირითად ინფორმაციას ოპიოიდებით ჩანაცვლების თერაპიის შესახებ. თქვენ შეგიძლიათ გაიგოთ, თუ რა არის ოპიოიდებით ჩანაცვლების თერაპია, როგორ მუშაობს, ის, რა ძირითადი მახასიათებლები და გვერდითი მოვლენები აქვს მას; ბროშურაში ასევე გაეცნობით, თუ როგორ შეიძლება პროგრამით სარგებლობა; რა კრიტერიუმებით ხორციელდება პროგრამაში ჩართვა და მკურნალობა. აქვე შეგიძლიათ მიიღოთ ინფორმაცია იმ სერვისცენტრების შესახებ, სადაც შეგიძლიათ პროგრამით სარგებლობა.

 

იხილეთ ბროშურა

 

https://bit.ly/3tCEP9z

 


მაკა გოგია ზედოზირებასთან დაკავშირებით

მაკა გოგია ზედოზირებასთან დაკავშირებით...

კონტაქტი

კონტაქტი...

რატომ არ სურთ დაზარალებულებს შემთხვევაზე რეაგირება?

რატომ არ სურთ დაზარალებულებს შემთხვევაზე...

ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის ელექტრონული საინფორმაციო ბიულეტენი - 2017

ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის ელე...

უსაფრთხო ინექცია სხეულზე

უსაფრთხო ინექცია სხეულზე...

2012-2013: ღია საზოგადოების ფონდი /ფონდი ღია საზოგადოება საქართველო ზიანის შემცირების საქართველოს ქელი

2012-2013: ღია საზოგადოების ფონდი /ფონდი...

GHRN -ის პროექტმა იუსტიციის სამინისტროს საგრანტო კონკურსში გაიმარჯვა

GHRN -ის პროექტმა იუსტიციის სამინისტროს ...

აივის თვით-ტესტის გამოწერა ახლა თვითტესტის საიტიდან არის შესაძლებელი

აივის თვით-ტესტის გამოწერა ახლა თვითტესტ...

განცხადება 5 ივლისის განვითარებული მოვლენების შესახებ

განცხადება 5 ივლისის განვითარებული მოვლე...