შემცირების საქართველოს ქსელის ახალ გამგეობა

გაეცანით ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის ახალ გამგეობას !


ნინო ჯანაშია - ასოციაცია „ქსენონი“
სოფიო ვერულაშვილი - “ფსიქოლოგთა და ფსიქოთერაპევტთა ასოციაცია”
ზორია წურწუმია- კავშირი „იმედი“;
მაია ჯაფარიძე - მოწვეული სფეროს ექსპერტი
ირინე ხანთაძე- "კონსულტაციის და ტრენინგის ცენტრი"
ნინო წულეისკირი- ასოციაცია "ჰერა XXI"
კონსტანტინე რუხაძე- “GENPUD”


 ახალი გამგეობის პირველ სხდომაზე კი გაიმართა თავმჯდომარის არჩევნები, რის შედეგადაც ახალი გამგეობის თავმჯდომარედ ხმათა უმრავლესობით შეირჩა - მაია ჯაფარიძე.


ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის სამდივნო წარმატებებს უსურვებს ახალ გამგეობას!
#GHRN


ცვლილება იწყება შენით - ვიდეო რგოლი

ცვლილება იწყება შენით - ვიდეო რგოლი...

ვებინარები ქალთა მიმართ ძალადობასთან ბრძოლის შესახებ

ვებინარები ქალთა მიმართ ძალადობასთან ბრძ...

REAct-ის ფუნქციონირების დაფარვა

REAct-ის ფუნქციონირების დაფარვა...

ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის ელექტრონული საინფორმაციო ბიულეტენი - 2016

ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის ელე...

განცხადება

განცხადება...

REAct -ის 2020 წლის ანგარიში

REAct -ის 2020 წლის ანგარიში...

რა უნდა ვიცოდეთ ტუბერკულოზის შესახებ

რა უნდა ვიცოდეთ ტუბერკულოზის შესახებ...

ტრანს*ოპერაციული კვლევა ტრანს*საზოგადოებიდან ახალი კლიენტების მოპოვების მიზნით თანასწორებზე ორიენტირებული ინტერვენციის გზით თბილისში, საქართველო - კვლევის ანგარიში

ტრანს*ოპერაციული კვლევა ტრანს*საზოგადოებ...

N6 ყოველკვარტალური საინფორმაციო ბიულეტენი „ზიანის შემცირება“

N6 ყოველკვარტალური საინფორმაციო ბიულეტენ...