შემცირების საქართველოს ქსელის ახალ გამგეობა

გაეცანით ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის ახალ გამგეობას !


ნინო ჯანაშია - ასოციაცია „ქსენონი“
სოფიო ვერულაშვილი - “ფსიქოლოგთა და ფსიქოთერაპევტთა ასოციაცია”
ზორია წურწუმია- კავშირი „იმედი“;
მაია ჯაფარიძე - მოწვეული სფეროს ექსპერტი
ირინე ხანთაძე- "კონსულტაციის და ტრენინგის ცენტრი"
ნინო წულეისკირი- ასოციაცია "ჰერა XXI"
კონსტანტინე რუხაძე- “GENPUD”


 ახალი გამგეობის პირველ სხდომაზე კი გაიმართა თავმჯდომარის არჩევნები, რის შედეგადაც ახალი გამგეობის თავმჯდომარედ ხმათა უმრავლესობით შეირჩა - მაია ჯაფარიძე.


ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის სამდივნო წარმატებებს უსურვებს ახალ გამგეობას!
#GHRN


ნარკოტიკების ინექციური მომხმარებლების (მ.შ. ქალი მომხმარებლების) ზიანის შემცირების სერვისებზე ხელმისაწვდომობის შეფასება, ბარიერების ოპერაციული კვლევა

ნარკოტიკების ინექციური მომხმარებლების (მ...

ნარკოტიკების ინექციური გზით მომხმარებლებისთვის აივ პრევენციული სერვისის მიწოდება

ნარკოტიკების ინექციური გზით მომხმარებლებ...

7 აპრილი - მსოფლიო ჯანმრთელობის საერთაშორიო დღე

7 აპრილი - მსოფლიო ჯანმრთელობის საერთაშო...

ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის ელექტრონული საინფორმაციო ბიულეტენი

ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის ელე...

აივ თვით-ტესტირების მეთოდური სახელმძღვანელო

აივ თვით-ტესტირების მეთოდური სახელმძღვან...

რა არის შიდსი?

რა არის შიდსი?...

აივ ინფექცია ნარკოტიკების მომხმარებლებში

აივ ინფექცია ნარკოტიკების მომხმარებლებში...

ოპიოიდებზე დამოკიდებული პირებისთვის ჩანაცვლებითი მკურნალობის პროგრამები პენიტენციურ სისტემაში - კანონმდებლობის ანალიზი

ოპიოიდებზე დამოკიდებული პირებისთვის ჩანა...

რატომ გადავწყვიტე აივ-ზე ტესტირება?

რატომ გადავწყვიტე აივ-ზე ტესტირება?...