ვინ იღებს სარგებელს REAct- იდან?

გაეცანით დეტალურ ინფორმაციას ინფოგრაფიკაზე, თუ რა შესაძლებლობებს აძლევს  REAct-ი:
-ბენეფიციარს
-განმახორციელებელ ორგანიზაციას
-მათ ვინც მუშაობს პოლიტიკის და პროგრამების შემუშავებაზე
 
#REACT #SOS_Project #GHRN

ნარკოტიკების ინექციური მომხმარებლების (მ.შ. ქალი მომხმარებლების) ზიანის შემცირების სერვისებზე ხელმისაწვდომობის შეფასება, ბარიერების ოპერაციული კვლევა

ნარკოტიკების ინექციური მომხმარებლების (მ...

შპრიცების და ნემსების პროგრამის ბენეფიციართა ნარკოტიკების მოხმარებასთან დაკავშირებული ქცევის, აივ-შიდსის და C ჰეპატიტის შესახებ ცოდნის დონის და ტესტირების პრაქტიკის შეფასება საქართველოს 10 ქალაქში 2017

შპრიცების და ნემსების პროგრამის ბენეფიცი...

N7 ყოველკვარტალური საინფორმაციო ბიულეტენი „ზიანის შემცირება“

N7 ყოველკვარტალური საინფორმაციო ბიულეტენ...

ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის ელექტრონული საინფორმაციო ბიულეტენი

ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის ელე...

11 ოქტომბერი - გლოვის დღე

11 ოქტომბერი - გლოვის დღე ...

კონტაქტი

კონტაქტი...

გილოცავთ ახალ წელს!

გილოცავთ ახალ წელს!...

2013-2015: ჩანაცვლებითი თერაპიის ხელმისაწვდომი და მაღალხარისხიანი პროგრამები - წინაპირობა წარმატებული და ეფექტური მკურნალობისათვის

2013-2015: ჩანაცვლებითი თერაპიის ხელმისა...

წლიური ანგარიში - 2017

წლიური ანგარიში - 2017...