ვინ იღებს სარგებელს REAct- იდან?

გაეცანით დეტალურ ინფორმაციას ინფოგრაფიკაზე, თუ რა შესაძლებლობებს აძლევს  REAct-ი:
-ბენეფიციარს
-განმახორციელებელ ორგანიზაციას
-მათ ვინც მუშაობს პოლიტიკის და პროგრამების შემუშავებაზე
 
#REACT #SOS_Project #GHRN

აივ ტესტირების მობილური აპლიკაცია

აივ ტესტირების მობილური აპლიკაცია ...

სოციალური კამპანია სტიგმისა და დისკრიმინაციის წინააღმდეგ

სოციალური კამპანია სტიგმისა და დისკრიმინ...

სპაისი

სპაისი...

ტელეკლინიკა - 0322 2 56 05 76

ტელეკლინიკა - 0322 2 56 05 76...

ივნისის თვეში დოკუმენტირებული უფლებების დარღვევბზე რეაგირება

ივნისის თვეში დოკუმენტირებული უფლებების ...

პრაქტიკული რჩევები აივ/შიდსთან მიმართებაში

პრაქტიკული რჩევები აივ/შიდსთან მიმართება...

ცხელი ხაზის ინფორმაცია

ცხელი ხაზის ინფორმაცია...

N3 ყოველკვარტალური საინფორმაციო ბიულეტენი „ზიანის შემცირება“

N3 ყოველკვარტალური საინფორმაციო ბიულეტენ...

კამპანია ქალი მომხმარებლების უფლებებისათვის

კამპანია ქალი მომხმარებლების უფლებებისათ...