პრაქტიკული რჩევები აივ/შიდსთან მიმართებაში

აივ/შიდსისთვის დამახასიათებელი ყველაზე ხშირი სიმპტომებია:

 

ექვემდებარება ჩვეულებრივ მკურნალობას;

 

ნარკოტიკების მომხმარებელი შეიძლება იყოს აივ ინფიცირებული, ამიტომ ინფექციის გავრცელების პრევენციის მიზნით ინექციური ნარკოტიკების მომხმარებლებმა უნდა დაიცვან უსაფრთხოების შემდეგი წესები:

 

 


REAct -ის 2022 წლის პირველი ნახევრის ანგარიში

REAct -ის 2022 წლის პირველი ნახევრის ანგ...

საყოველთაო ჯანდაცვის ადვოკატირება: ახალი მასალები (Toolkit) ეროვნული საზოგადოებისთვის

საყოველთაო ჯანდაცვის ადვოკატირება: ახალი...

ბმულები და რესურსები

ბმულები და რესურსები...

COVID-19- ის გავლენა ზიანის შემცირების სერვისის უზრუნველყოფაზე: შედარებითი ანალიზი

COVID-19- ის გავლენა ზიანის შემცირების ს...

ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის ელექტრონული საინფორმაციო ბიულეტენი - 2017

ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის ელე...

2013-2015: ვაგრძელებთ წინსვლას: საქართველოში მტკიცებულებებზე დამყარებული ნარკო  და ჯანდაცვის პოლიტიკის ადვოკატირება ნარკოტიკების მომხმარებლებთან მიმართებაში

2013-2015: ვაგრძელებთ წინსვლას: საქართვე...

რა უნდა ვიცოდეთ სტიმულატორებით ზედოზირების შესახებ?

რა უნდა ვიცოდეთ სტიმულატორებით ზედოზირებ...

ტენდერი  ვებ-გვერდის განახლების მომსახურებისთვის

ტენდერი  ვებ-გვერდის განახლების მომსახურ...

წლიური ანგარიში - 2019

წლიური ანგარიში - 2019...