გილოცავთ დამოუკიდებლობის დღეს!

ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელი, გილოცავთ საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს!


ზიანის შემცირების სერვის ცენტრები

ზიანის შემცირების სერვის ცენტრები...

სიახლე

სიახლე...

SOS_Project -ის წარმატებული ისტორიები

SOS_Project -ის წარმატებული ისტორიები...

სექტემბრის თვეში გაწეული რეაგირებები _REAct

სექტემბრის თვეში გაწეული რეაგირებები _RE...

ნარკოტიკების ინექციური გზით მომხმარებლებისთვის აივ პრევენციული სერვისის მიწოდება

ნარკოტიკების ინექციური გზით მომხმარებლებ...

REAct-ის პარტნიორი ორგანიზაციები

REAct-ის პარტნიორი ორგანიზაციები...

საინფორმაციო შეხვედრა N5 ქალთა პენიტენციური დაწესებულებაში

საინფორმაციო შეხვედრა N5 ქალთა პენიტენცი...

რა უნდა ვიცოდეთ სტიმულატორებით ზედოზირების დროს? - გაეცანით საინფორმაციო მასალებს

რა უნდა ვიცოდეთ სტიმულატორებით ზედოზირებ...

N7 ყოველკვარტალური საინფორმაციო ბიულეტენი „ზიანის შემცირება“

N7 ყოველკვარტალური საინფორმაციო ბიულეტენ...