საკონსულტაციო შეხვედრები სექს მუშაობის თემაზე

REAct -ის ფარგლებში, ჩატარდა საკონსულტაციო შეხვედრები სექს მუშაობის თემაზე, როგორც საქართველოში სფეროში მომუშავე ექსპერტებთან, ასევე, სათემო ორგანიზაციებთან, თემის წევრებთან და დონორ ორგანიზაციებთან.
 
REAct- ის ფარგლებში, დოკუმენტირებულია 350-ზე მეტი ქეისი, რომელთაგანაც 50% რეგისტრირებულია სექს მუშაკთა უფლებების დარღვევის შესახებ.
 
შეხვედრების მთავარი მიზანია, არსებული გამოწვევების იდენტიფიცირება და მუშაობის გაძლერება ადამიანის უფლელებების დარღვევის კუთხით.
დეტალურად იხილეთ სტატია ლინკზე:
 
 

იანვარი 2013-ივნისი 2013: გლობალური პროექტების განმახორცილელებელი ცენტრი (გლობალური ფონდი)

იანვარი 2013-ივნისი 2013: გლობალური პროე...

ახალი კორონავირუსი და ნარკოტიკების მოხმარება - ინტერვიუ ნინო ჯანაშიასთან

ახალი კორონავირუსი და ნარკოტიკების მოხმა...

მედიკამენტით მხარდაჭერილი თერაპია - სუბუტექსი (ბუპრენორფინი)

მედიკამენტით მხარდაჭერილი თერაპია - სუბუ...

  

   "ნარკო პოლიტიკა  EECA- ში: გავლენა ეკ...

საქართველოში ნიმ კოჰორტული კვლევა C ჰეპატიტის ინციდენტობის განსაზღვრის მიზნით (2018-2023)

საქართველოში ნიმ კოჰორტული კვლევა C ჰეპა...

შემცირების საქართველოს ქსელის ახალ გამგეობა

შემცირების საქართველოს ქსელის ახალ გამგე...

N9 ყოველკვარტალური საინფორმაციო ბიულეტენი „ზიანის შემცირება“

N9 ყოველკვარტალური საინფორმაციო ბიულეტენ...

N2 ყოველკვარტალური საინფორმაციო ბიულეტენი „ზიანის შემცირება“

N2 ყოველკვარტალური საინფორმაციო ბიულეტენ...

REAct-ის იმპლემენტაცია საქართველოში

REAct-ის იმპლემენტაცია საქართველოში ...