აივ თვით-ტესტირების მეთოდური სახელმძღვანელო

"ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის" მიერ შემუშავდა "აივ თვით-ტესტირების მეთოდური სახელმძვანელო ნარკოტიკების ინექციურ მომხმარებლებსა და მათ პარტნიორებთან სამუშაოდ"

აივ თვით-ტესტირება რეკომენდებულია ჯანმო მიერ, როგორც აივ ტესტირების სერვისის მიწოდების დამატებითი მიდგომა:

აივ თვით-ტესტირება შეიძლება შეთავაზებულ იქნას, როგორც დამატებითი მიდგომა, რომელიც ავსებს აივ ტესტირების არსებულ სერვისებს და მათზე მოთხოვნილებას.

აივ თვით-ტესტირება არის პროცესი, რომლის დროსაც ადამიანი იყენებს საკუთარ ნიმუშს (პირის ღრუს სითხეს ან სისხლს), მარტივი აივ თვით-ტესტირების მოწყობილობის საშუალებით ასრულებს ტესტირეას და ინტერპრეტაციას უკეთებს შედეგს. უმეტეს შემთხვევაში ეს ხდება პრივატულ გარემოში, მარტო ან ნდობით აღჭურვილ პირთან ერთად.

 

შესაბამისად, ყველა დაინტერესებულ მხარეს აქვს საშუალება გამოიყენოს არსებული დოკუმენტი:

 

აივ თვით-ტესტირების მეთოდური სახელმღვანელო

Operational research of HIV self-testing acceptability among MSM and PWID in Georgia Study Report


საინფორმაციო პოსტერები - ადამიანის უფლებების დაცვის შესახებ

საინფორმაციო პოსტერები - ადამიანის უფლებ...

2013-2015: ევროკავშირი (EC 5), EIDHR/2013/315-157- „მტკიცებულებებზე დამყარებული ჩარევა წამალდამოკიდებულთა უფლებების დასაცავად საქართველოში“

2013-2015: ევროკავშირი (EC 5), EIDHR/201...

პროექტი სიგმა

პროექტი სიგმა ...

 რეაქტის ფარგლებში აგვისტოს თვეში გაწეული რეაგირებები

რეაქტის ფარგლებში აგვისტოს თვეში გაწეულ...

რატომ გადავწყვიტე აივ-ზე ტესტირება?

რატომ გადავწყვიტე აივ-ზე ტესტირება?...

საბიუჯეტო ადვოკაციის ონლაინ შეხვედრა

საბიუჯეტო ადვოკაციის ონლაინ შეხვედრა...

გადადგი ნაბიჯი და ებრძოლე დისკრიმინაციას! - 17 მაისი - ჰომოფობიასთან და ტრანსფობიასთან ბრძოლის დღე

გადადგი ნაბიჯი და ებრძოლე დისკრიმინაციას...

განცხადება 5 ივლისის განვითარებული მოვლენების შესახებ

განცხადება 5 ივლისის განვითარებული მოვლე...

N6 ყოველკვარტალური საინფორმაციო ბიულეტენი „ზიანის შემცირება“

N6 ყოველკვარტალური საინფორმაციო ბიულეტენ...