განცხადება 5 ივლისის განვითარებული მოვლენების შესახებ

„ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელი“ ეხმაურება 5 ივლისს განვითარებულ მოვლენებს და კატეგორიულად გმობსძალადობასა და აგრესიას სამოქალაქო აქტივისტების, ჟურნალისტებისა, უმცირესობების და საზოგადოების ნებისმიერიწევრის მიმართ.

 

სოლიდარობას ვუცხადებთ ადამიანებს, რომელთაც შეეზღუდათ, საქართველოს კონსტიტუციითა გარანტირებული, აზრისსაჯაროდ გამოხატვის უფლება, რაც ქვეყნის დემოკრატიულობის ფუნდამენტია.

 

REAct- ადამიანის უფლებების სისტემაში, ყოველთვიურად რეგისტრირდება ქეისები მოწყვლადი ჯგუფების უფლებების დარღვევის შესახებ, ანგარიშებზე დაყრდნობით კი, ნათლად ჩანს, რომ ქვეყანაში უმცირესობების უფლებები არ არის დაცული.

 

მოვუწოდებთ სახელმწიფოს, რომ მიიღოს შესაბამისი ზომები.

#არაძალადობას


წლიური ანგარიში - 2020

წლიური ანგარიში - 2020...

კონკურსს საქართველოში არასამთავრობო ორგანიზაციის შესარჩევად კვლევის

კონკურსს საქართველოში არასამთავრობო ორგა...

N2 ყოველკვარტალური საინფორმაციო ბიულეტენი „ზიანის შემცირება“

N2 ყოველკვარტალური საინფორმაციო ბიულეტენ...

N8 ყოველკვარტალური საინფორმაციო ბიულეტენი „ზიანის შემცირება“

N8 ყოველკვარტალური საინფორმაციო ბიულეტენ...

ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის ელექტრონული საინფორმაციო ბიულეტენი

ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის ელე...

ევროპის ტესტირების კვირეული

ევროპის ტესტირების კვირეული...

აივის თვით-ტესტის გამოწერა ახლა თვითტესტის საიტიდან არის შესაძლებელი

აივის თვით-ტესტის გამოწერა ახლა თვითტესტ...

COVID-19- ის გავლენა ზიანის შემცირების სერვისის უზრუნველყოფაზე: შედარებითი ანალიზი

COVID-19- ის გავლენა ზიანის შემცირების ს...

ორმაგი სტიგმა - მოწყვლადი ქალების თანმდევი სტატუსი

ორმაგი სტიგმა - მოწყვლადი ქალების თანმდე...