რეაგირებები დარღვევებზე 2020 წლის განმავლობაში - REACT

REAct-ორები აწარმოებენ ადმიანის უფლებათა დარღვევის შემთხვევათა დოკუმენტირებას და გადაწყვეტას და არიან პარაიურისტები, თანასწორი კონსულტანტები, „აუთრიჩ’ მუშაკები, რომლებიც აწვდიან აივ-ის პროფილაქტიკის და მკურნალობის, ასევე ზიანის შემცირების სერვისებს.
სამედიცინო-სოციალური დახმარება მსხვერპლს მიეწოდება კონსულტირების, პროფილაქტიკის და მკურნალობის
სხვა საჭირო მომსახურების მისაღებად პარტნიორ ორგანიზაციებში ან სამედიცინო დაწესებულებებში გადამისამართების, თანხლების მეშვეობით.


REAct-ორის მხრიდან პირველადი სამართლებრივი დახმარება მდგომარეობს სამართლებრივ საკითხებში კონსულტირებაში და ჩივილების და განცხადებების შედგენაში დახმარებაში. თუმცა, როგორც დაზარალებულებს, ასევე თავად REAct-ორებს (ასევე წარმოადგენენ მოწყვლად ჯგუფებს) ეშინიათ ზედმეტად პოლიციასთან ურთიერთობის ნეგატიური გამოცდილების და უსაფრთხოების დარღვევის შიშის გამო.
REAct-ორის მიერ შემთხვევათა სამართლებრივი მენეჯმენტი პირველ რიგში მდგომარეობს დაზარალებულსა და დამნაშავეს შორის შუამდგომლობაში. ამრიგად წყდება შემთხვევათა უმრავლესობა, სადაც დამნაშავედ გვევლინება სამედიცინო მუშაკი, განათლების ან სხვა სამსახურის წარმომადგენელი, ასევე მეზობლები და ნათესავები. REAct-ორები აწარმოებენ საგანმანათლებლო საუბრებს დამნაშავესთან აივ-ის და სტიგმის შემცირების საკითხებზე. თუ კლიენტი მზად არის დაიცვას თავისი უფლებები, ან მას ესაჭიროება პროფესიონალი ადვოკატის დახმარება (კრიმინალიზაციის შემთხვევები), ხდება კლიენტის გადამისამართება უფასო იურიდიული დახმარების სახელმწიფო სამსახურში.
სამწუხაროდ, შემთხვევათა ერთი მესამედი რჩება შესაბამისი პასუხის გარეშე, რადგან თავად დაზარალებულები ვერ ბედავენ გააგრძელონ უფლებათა დაცვა და უარს აცხადებენ REAct-
ორის ან იურისტის მხრიდან დახმარებაზე, სამართალდამცავ ორგანოებთან ურთიერთქმედების შიშით და მთლიანობაში სამართალდამცავი სისტემის მიმართ უნდობლობის გამო.
ამ დაზარალებულებს ურჩევნიათ განიცადონ უფლებების სისტემატური დარღვევა, ვიდრე განხილვებისას გახსნან აივ სტატუსი, სქესობრივი ორიენტაცია ან მაღალი რისკის ჯგუფებთან კუთვნილება.

რეაქტი აქტიურად აგრძელებს 2021 წლის მანძილზეც ქეისების დოკუმენტირებას, მონიტორინგს და საპასუხო რეაგირებების გაწევას ადამიანის უფლებების დარღვევებზე. 


შეხვედრა დეკრიმინალიზაციის თემაზე

შეხვედრა დეკრიმინალიზაციის თემაზე...

ინტეგრირებული სერვისების მიწოდება

ინტეგრირებული სერვისების მიწოდება...

,,საქართველოს ნარკოპოლიტიკის მუზეუმი/ექსპოზიცია“ -drugpolicy.ge

,,საქართველოს ნარკოპოლიტიკის მუზეუმი/ექს...

ტელეკლინიკა - 0322 2 56 05 76

ტელეკლინიკა - 0322 2 56 05 76...

2012-2013: ღია საზოგადოების ფონდი /ფონდი ღია საზოგადოება საქართველო ზიანის შემცირების საქართველოს ქელი

2012-2013: ღია საზოგადოების ფონდი /ფონდი...

შეუკვეთე თვითტესტი და მიიღე ადგილზე

შეუკვეთე თვითტესტი და მიიღე ადგილზე...

N11 ყოველკვარტალური საინფორმაციო ბიულეტენი „ზიანის შემცირება“

N11 ყოველკვარტალური საინფორმაციო ბიულეტე...

REAct -ის 2022 წლის სრული ანგარიში

REAct -ის 2022 წლის სრული ანგარიში...

გილოცავთ აღდგომას!

გილოცავთ აღდგომას!...