საინფორმაციო ბროშურები

SOS_Project-ის ფარგლებში დაიბეჭდა საინფორმაციო ბროშურები "ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის" ცენტრების, "თანასწორობის მოძრაობის" და "თანადგომის" ცენტრებისა და მათი სერვისების შესახებ.

ბროშურების დისტრიბუცია მოხდება პირველადი ჯანდაცვის ცენტრებში, მთელი საქართველოს მასშტაბით. 

საინფორმაციო ბროშურების ციფრული ვერსია იხილეთ ქვემოთ:

      .       


აივ ინფექცია და სტიგმა

აივ ინფექცია და სტიგმა...

REAct-ის გუნდის განცხადება 5 ივლისს მომხდარ მოვლენებზე

REAct-ის გუნდის განცხადება 5 ივლისს მომხ...

N4 ყოველკვარტალური საინფორმაციო ბიულეტენი „ზიანის შემცირება“

N4 ყოველკვარტალური საინფორმაციო ბიულეტენ...

პროექტი FIND (2017-2020)

პროექტი FIND (2017-2020)...

კამპანია ქალი მომხმარებლების უფლებებისათვის 2013

კამპანია ქალი მომხმარებლების უფლებებისათ...

N5 ყოველკვარტალური საინფორმაციო ბიულეტენი „ზიანის შემცირება“

N5 ყოველკვარტალური საინფორმაციო ბიულეტენ...

2012-2013: ღია საზოგადოების ფონდი /ფონდი ღია საზოგადოება საქართველო ზიანის შემცირების საქართველოს ქელი

2012-2013: ღია საზოგადოების ფონდი /ფონდი...

წლიური ანგარიში - 2017

წლიური ანგარიში - 2017...

იანვარი 2013-ივნისი 2013: გლობალური პროექტების განმახორცილელებელი ცენტრი (გლობალური ფონდი)

იანვარი 2013-ივნისი 2013: გლობალური პროე...