გაიგე შენი სტატუსი C ჰეპატიტზე და დასაჩუქრდი

გადადი ბმულზე კვლევაში მონაწილეობისთვის: http://selftest.ge/hcv

გაიგე შენი სტატუსი C ჰეპატიტზე და დასაჩუქრდი

C ჰეპატიტის (HCV) თვითტესტირების კვლევა მიზნად ისახავს, რომ შეაფასოს თვითტესტირების სხვადასხვა მოდელი, რაც თავის მხრივ წვლილს შეიტანს C ჰეპატიტის გავრცელების ხელშეშლაში.

კვლევა კონფიდენციალურია და არ ახასიათებს რაიმე სახის რისკი.

C ჰეპატიტი არის ღვიძლის დაავადება, რომელიც გამოწვეულია ვირუსით. მან შეიძლება გამოიწვიოს ღვიძლის სერიოზული დაზიანება, ციროზი, კიბო და სიკვდილიც კი.

შენი მონაწილეობა კვლევაში, უმნიშვნელოვანესია: http://selftest.ge/hcv

#გაიგეშენისტატუსი


REAact- ის სტატისტიკა - 2021 ნოემბრის მონაცემებით

REAact- ის სტატისტიკა - 2021 ნოემბრის მო...

16 დღიან კამპანიას ქალთა მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ.

16 დღიან კამპანიას ქალთა მიმართ ძალადობი...

კონტაქტი

კონტაქტი...

რეაქტის მიერ შეგროვებული ინფრომაცია

რეაქტის მიერ შეგროვებული ინფრომაცია...

 REAct -ის 2020 წლის პირველი ნახევრის ანგარიში

REAct -ის 2020 წლის პირველი ნახევრის ან...

საადვოკაციო საკოორდინაციო შეხვედრა და საადვოკაციო მიმართვა

საადვოკაციო საკოორდინაციო შეხვედრა და სა...

ოჩთ პროგრამის გამოწვევები საქართველოში

ოჩთ პროგრამის გამოწვევები საქართველოში...

 სოციალური კამპანია სტიგმისა და დისკრიმინაციის წინააღმდეგ

სოციალური კამპანია სტიგმისა და დისკრიმი...

გილოცავთ დამოუკიდებლობის დღეს!

გილოცავთ დამოუკიდებლობის დღეს!...