გაიგე შენი სტატუსი C ჰეპატიტზე და დასაჩუქრდი

გადადი ბმულზე კვლევაში მონაწილეობისთვის: http://selftest.ge/hcv

გაიგე შენი სტატუსი C ჰეპატიტზე და დასაჩუქრდი

C ჰეპატიტის (HCV) თვითტესტირების კვლევა მიზნად ისახავს, რომ შეაფასოს თვითტესტირების სხვადასხვა მოდელი, რაც თავის მხრივ წვლილს შეიტანს C ჰეპატიტის გავრცელების ხელშეშლაში.

კვლევა კონფიდენციალურია და არ ახასიათებს რაიმე სახის რისკი.

C ჰეპატიტი არის ღვიძლის დაავადება, რომელიც გამოწვეულია ვირუსით. მან შეიძლება გამოიწვიოს ღვიძლის სერიოზული დაზიანება, ციროზი, კიბო და სიკვდილიც კი.

შენი მონაწილეობა კვლევაში, უმნიშვნელოვანესია: http://selftest.ge/hcv

#გაიგეშენისტატუსი


თანასწორობა - როგორ მივედით აქამდე

თანასწორობა - როგორ მივედით აქამდე...

ცხელი ხაზის ინფორმაცია

ცხელი ხაზის ინფორმაცია...

 COVID-19 და სხვა საგანგებო შემთხვევების დროს მაღალი რისკ ჯგუფებისთვის აივ-ის სერვისების საგანგებო დაგეგმვის გზამკვლევი

COVID-19 და სხვა საგანგებო შემთხვევების...

N4 ყოველკვარტალური საინფორმაციო ბიულეტენი „ზიანის შემცირება“

N4 ყოველკვარტალური საინფორმაციო ბიულეტენ...

2011-2013: ევროკავშირი (EC1) DCI-SANTE/2011/260-569 აივ პროფილაქტიკის შესაძლებლობების გაუმჯობესება

2011-2013: ევროკავშირი (EC1) DCI-SANTE/2...

რა არის ოპიოიდებით ჩანაცვლებითინ თერაპია?

რა არის ოპიოიდებით ჩანაცვლებითინ თერაპია...

...

გილოცავთ აღდგომას!

გილოცავთ აღდგომას!...

COVID-19- ის გავლენა ზიანის შემცირების სერვისის უზრუნველყოფაზე: შედარებითი ანალიზი

COVID-19- ის გავლენა ზიანის შემცირების ს...