მეთოდური რეკომენდაციები ზიანის შემცირების სერვის ცენტრებისათვის COVID– 19-ის ფართო გავრცელების პირობებში სამუშაოდ

სახელმძღვანელო მომზადდა შიდსთან, ტუბერკულოზთან და მალარიასთან ბრძოლის გლობალური ფონდის ,,ნარკოტიკების ინექციური მომხმარებლებისა და მათი სქესობრივი პარტნიორებისათვის აივ პრევენციული სერვისების მიწოდება“ ფარგლებში

 

მეთოდური რეკომენდაციები ზიანის შემცირების სერვის ცენტრებისათვის COVID– 19-ის ფართო გავრცელების პირობებში სამუშაოდ


2023 წლის პირველი ნახევრის ანგარიში

2023 წლის პირველი ნახევრის ანგარიში ...

ნარკოტიკული საშუალებების ოდენობების ცვლილების დამტკიცების მიზნით იურიდიული კომიტეტის სხდომა

ნარკოტიკული საშუალებების ოდენობების ცვლი...

გაეროს ნარკოტიკული საშუალებების კომისიის (CND2021)ფარგლებში გაიმართება ვებინარი

გაეროს ნარკოტიკული საშუალებების კომისიის...

უკრაინისთვის

უკრაინისთვის...

აპრილის თვეში გაწეული რეაგირებებები

აპრილის თვეში გაწეული რეაგირებებები...

რეგიონული სტატია რეაქტის ანგარიშს წარდგენის შესახებ

რეგიონული სტატია რეაქტის ანგარიშს წარდგე...

31 ოქტომბერს რეაქტის ანგარიშების პრეზენტაცია გაიმართა

31 ოქტომბერს რეაქტის ანგარიშების პრეზენტ...

აივის თვით-ტესტის გამოწერა ახლა თვითტესტის საიტიდან არის შესაძლებელი

აივის თვით-ტესტის გამოწერა ახლა თვითტესტ...

რა არის ზედოზირება?

რა არის ზედოზირება?...