მეთოდური რეკომენდაციები ზიანის შემცირების სერვის ცენტრებისათვის COVID– 19-ის ფართო გავრცელების პირობებში სამუშაოდ

სახელმძღვანელო მომზადდა შიდსთან, ტუბერკულოზთან და მალარიასთან ბრძოლის გლობალური ფონდის ,,ნარკოტიკების ინექციური მომხმარებლებისა და მათი სქესობრივი პარტნიორებისათვის აივ პრევენციული სერვისების მიწოდება“ ფარგლებში

 

მეთოდური რეკომენდაციები ზიანის შემცირების სერვის ცენტრებისათვის COVID– 19-ის ფართო გავრცელების პირობებში სამუშაოდ


ბმულები და რესურსები

ბმულები და რესურსები...

N7 ყოველკვარტალური საინფორმაციო ბიულეტენი „ზიანის შემცირება“

N7 ყოველკვარტალური საინფორმაციო ბიულეტენ...

REAct -ის 2022 წლის ანგარიში

REAct -ის 2022 წლის ანგარიში...

კამპანია ქალი მომხმარებლების უფლებებისათვის 2013

კამპანია ქალი მომხმარებლების უფლებებისათ...

 REAct -ის 2020 წლის პირველი ნახევრის ანგარიში

REAct -ის 2020 წლის პირველი ნახევრის ან...

ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის ელექტრონული საინფორმაციო ბიულეტენი 2014

ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის ელე...

რეპორტაჟი REAct-ის შესახებ -

რეპორტაჟი REAct-ის შესახებ -...

ალიანსის სტატია ქსელის შესახებ

ალიანსის სტატია ქსელის შესახებ...

ჯანდაცვის კომიტეტმა „ნალოქსონის

ჯანდაცვის კომიტეტმა „ნალოქსონის" რეცეპტი...