განცხადება

 "ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელი" ეხმიანება წყნეთში, პოლიციელის მიერ ახალგაზრდის მკვლელობის ფაქტს და გმობს ნარკოტიკის მოხმარების გამო ადამიანების შევიწროვებას, დევნას და მკვლელობას.
 
ქსელი დაარსების დღიდან იბრძვის ქვეყანაში არსებული რეპრესიული ნარკოპოლიტიკის წინააღმდეგ, არაერთხელ გამოგვიხატავს ჩვენი პოზიცია იმასთან დაკავშირებით, რომ პოლიტიკოსები, საზოგადოება, გადაწყვეტილების მიმღები ვალდებულია გაიაზროს მანკიერი ნარკოპოლიტიკის ნეგატიური შედეგები და მხარი დაუჭიროს ცვლილებებს.
 
კიდევ ერთხელ მოუწოდებთ საზოგადოებას მხარი დაუჭირონ ნარკოპოლიტიკის რეფორმას, რაც იძულებულს გახდის გადაწყვეტილების მიმღებ პირებს, რომ გაატარონ სწორი პოლიტიკა და მიიღონ ახალი კანონები ან განახორციელონ ცვლილებები რომლის მთავარი მიზანი იქნება ადამიანებზე ზრუნვა და არა მათი შევიწროვება და დევნა. "ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელი" მოუწოდებს სახელმწიფოს რომ ებრძოლოს დილერებს და შავი ბაზრის მფარველებს და არა მომხმარებლებს.
დამატებით ინფორმაცია იხილეთ: https://bit.ly/3rJlVzj

ზიანის შემცირების სერვის ცენტრები აგრძელებენ მუშაობას

ზიანის შემცირების სერვის ცენტრები აგრძელ...

სპაისი

სპაისი...

რეაქტის 2021 წლის სრული ანგარიში

რეაქტის 2021 წლის სრული ანგარიში...

რა არის ოპიოიდებით ჩანაცვლებითინ თერაპია?

რა არის ოპიოიდებით ჩანაცვლებითინ თერაპია...

SoS_Project - მაღალი რისკის პოპულაციებისათვის სერვისების მდგრადობის უზრუნველყოფა EECA რეგიონში (2019-2021)

SoS_Project - მაღალი რისკის პოპულაციების...

2014-2017: ნარკოდანაშაულზე გასამართლებულ პირთა უფლებებისთვის

2014-2017: ნარკოდანაშაულზე გასამართლებულ...

N6 ყოველკვარტალური საინფორმაციო ბიულეტენი „ზიანის შემცირება“

N6 ყოველკვარტალური საინფორმაციო ბიულეტენ...

ვაკანსია _ პროექტის კონსულტანტი

ვაკანსია _ პროექტის კონსულტანტი...

ალიანსის სტატია ქსელის შესახებ

ალიანსის სტატია ქსელის შესახებ...