ფემიციდი - საქართველოში არსებული რეალობა

ფემიციდი ქალებზე ძალადობის უმძიმესი ფორმაა. ფემიციდს აქვს ბევრი მიზეზი, მათ შორის- გენდერული სტერეოტიპები, რომლებსაც უნდა ბევრძოდეთ. ფემიციდი არა მხოლოდ ადამიანის ფუნდამენტურ უფლებებს, არამედ ქალის სიცოცხლეს უქმნის საფრთხეს. მიუხედავად იმისა, რომ მსგავსი ტიპის დანაშაულები განსხვავდებიან ცალკეულ სოციალურ და კულტურულ რეალობაში, ფემიციდი გლობალური მოვლენაა, რომელმაც მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში საგანგაშო ნიშნულს მიაღწია.
 
Ბოლო 7 წლის განმავლობაში, საქართველოში, 187 ქალის სიცოცხლე შეეწირა გენდერული ნიშნით ძალადობას. ფემიციდის სტატისტიკა 
 
ქალთა მიმართ ძალადობის და ოჯახში ძალადობის საკითხებზე ინსტიტუციური და საკანონმდებლო მოწესრიგებიდან, აღსანიშნავია 2017 წელს, საქართველოს პარლამენტის მიერ „ქალთა წინააღმდეგ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის აღკვეთისა და პრევენციის შესახებ“ ევროპის საბჭოს კონვენციის რატიფიცირება; ასევე, საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროში ადამიანის უფლებათა დაცვის დეპარტამენტის შექმნა, რომელსაც ოჯახში, ქალთა მიმართ ძალადობის და დისკრიმინაციული ნიშნით მოტივირებული დანაშაულის ფაქტებზე მიმდინარე გამოძიებისა და ადმინისტრაციული საქმისწარმოების მონიტორინგის განხორციელება დაევალა.
 
2016 წლიდან საქართველოს სახალხო დამცველი, სპეციალურად შემუშავებული მეთო- დოლოგიის საფუძველზე ფემიციდის შემთხვევების მონიტორინგს ახორციელებს. მონი- ტორინგის მიზანია გააანალიზოს ქალთა გენდერული ნიშნით მკვლელობების, მკვლელობის მცდელობისა და თვითმკვლელობამდე მიყვანის თითოეული საქმე, რათა გამოვლინდეს ძალადობის მსხვერპლთა და დაზარალებულთა დაცვის მექანიზმის ხარვეზები შემდგომში ამ მექანიზმების დახვეწისა და განვითარებისთვის.
 
ქალთა მიმართ ძალადობის და ოჯახში ძალადობის პრევენციის მიმართულებით გადადგმუ- ლი ნაბიჯების მიუხედავად, კვლავ პრობლემად რჩება გენდერული ნიშნით ჩადენილი ქალთა მკვლელობების, ფემიციდის მაღალი რიცხვი.

მნიშვნელოვანია იმის ხაზგასმა, რომ მოწყვლადი ჯგუფების წარმომადგენელი ქალები ორმაგად მძიმე მდგომარეობაში არიან ქალთა მიმართ ძალადობისა და ფემიციდის კუთხით. 
 
საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება ქალთა უფლებების შესახებ უმნიშვნელოვანესია ამ თემაზე მუშაობისთვის. 

#GHRN #REAct 
#ებრძოლესტიგმას #არადისკრიმინაციას 2016: ჰოლისტური ზრუნვისა და რეაბილიტაციის მოდელების განვითარება საქართველოში

2016: ჰოლისტური ზრუნვისა და რეაბილიტაციი...

ზიანის შემცირების სერვისები

ზიანის შემცირების სერვისები...

დონორები

დონორები...

შეხვედრა დეკრიმინალიზაციის თემაზე

შეხვედრა დეკრიმინალიზაციის თემაზე...

რეაქტი_სტატია ნარკოპოლიტიკის ონლაინ გამოცემა

რეაქტი_სტატია ნარკოპოლიტიკის ონლაინ გამო...

ტელეკლინიკა - 0322 2 56 05 76

ტელეკლინიკა - 0322 2 56 05 76...

REAct -ის 2020 წლის ანგარიშის მიმოხილვა

REAct -ის 2020 წლის ანგარიშის მიმოხილვა...

ნოემბრის თვეში გაწეული რეაგირებები _REAct

ნოემბრის თვეში გაწეული რეაგირებები _REAc...

საქართველოში ნიმ კოჰორტული კვლევა C ჰეპატიტის ინციდენტობის განსაზღვრის მიზნით (2018-2023)

საქართველოში ნიმ კოჰორტული კვლევა C ჰეპა...