სამუშაო შეხვედრა ნარკოპოლიტიკის თემაზე

რეაქტის პროექტის ფარლგებში, 7 ივნისს, ჩატარდა სამუშაო შეხვედრა ნარკოპოლიტიკის თემაზე. შეხვედრა მიზნად ისახავდა, არსებული გამოწვევების განხილვას, 2021 წელს შემუშავებული ნარკოპოლიტიკის საადვოკაციო გეგმის და რეაქტის სისტემის მიერ დოკუმენტირებული შემთხვევების სტატისტიკის განხილვას. 

შეხვედრაზე განხილული ძირითადი საკითხები:

რეაქტის (ადამიანის უფლებების დარღვევების დოკუმენტირების, მონიტორინგის და რეაგირების) სისტემის წარდგენა;
ნარკოპოლიტიკის საადვოკაციო გეგმის განხილვა

ფსიქიკური ჯანმრთელობის და ნარკომანიის პრევენციის ცენტრის მიერ შემუშავებული აქტების სტატუსის განხილვა

ჩანაცვლებითი თერაპიის პროგრამების გამოწვევების და საჭიროებების განხილვა.

სერვისების ქალი მომხმარებლების საჭიროებების მიხედვით ადაპტირების საკითხის განხილვა

 

შეხვედრას ესწრებოდნენ: ფსიქიკური ჯანმრთელობის და ნარკომანიის პრევენციის ცენტრის გენერალური დირექტორი, დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის წარმომადგენლები, ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის წევრი ორგანიზაციების დირექტორები, თემის წავრები და სფეროს ექსპერტები. 

შეხვედრის შედეგად დაიგეგმა სამომავლო ნაბიჯები არსბეული გამოწვევების ადვოკატირებს მიზნით. 

#GHRN #REAct 
#ებრძოლესტიგმას #არადისკრიმინაციას 


საინფორმაციო ბროშრები

საინფორმაციო ბროშრები...

რეგიონული სტატია რეაქტის ანგარიშს წარდგენის შესახებ

რეგიონული სტატია რეაქტის ანგარიშს წარდგე...

2016: ჰოლისტური ზრუნვისა და რეაბილიტაციის მოდელების განვითარება საქართველოში

2016: ჰოლისტური ზრუნვისა და რეაბილიტაციი...

ზიანის შემცირების სერვის ცენტრები აგრძელებენ მუშაობას

ზიანის შემცირების სერვის ცენტრები აგრძელ...

 რა გამოწვევების წინაშე ვდგავართ დღეს? REACT

რა გამოწვევების წინაშე ვდგავართ დღეს? R...

მიიღე ფსიქოლოგის მომსახურება - ტელეკლინიკა

მიიღე ფსიქოლოგის მომსახურება - ტელეკლინი...

ნარკოსცენა (2019)

ნარკოსცენა (2019)...

კორონავირუსი , ის რაც უნდა ვიცოდეთ

კორონავირუსი , ის რაც უნდა ვიცოდეთ ...

კამპანია ქალი მომხმარებლების უფლებებისათვის 2013

კამპანია ქალი მომხმარებლების უფლებებისათ...