სამუშაო შეხვედრა ნარკოპოლიტიკის თემაზე

რეაქტის პროექტის ფარლგებში, 7 ივნისს, ჩატარდა სამუშაო შეხვედრა ნარკოპოლიტიკის თემაზე. შეხვედრა მიზნად ისახავდა, არსებული გამოწვევების განხილვას, 2021 წელს შემუშავებული ნარკოპოლიტიკის საადვოკაციო გეგმის და რეაქტის სისტემის მიერ დოკუმენტირებული შემთხვევების სტატისტიკის განხილვას. 

შეხვედრაზე განხილული ძირითადი საკითხები:

რეაქტის (ადამიანის უფლებების დარღვევების დოკუმენტირების, მონიტორინგის და რეაგირების) სისტემის წარდგენა;
ნარკოპოლიტიკის საადვოკაციო გეგმის განხილვა

ფსიქიკური ჯანმრთელობის და ნარკომანიის პრევენციის ცენტრის მიერ შემუშავებული აქტების სტატუსის განხილვა

ჩანაცვლებითი თერაპიის პროგრამების გამოწვევების და საჭიროებების განხილვა.

სერვისების ქალი მომხმარებლების საჭიროებების მიხედვით ადაპტირების საკითხის განხილვა

 

შეხვედრას ესწრებოდნენ: ფსიქიკური ჯანმრთელობის და ნარკომანიის პრევენციის ცენტრის გენერალური დირექტორი, დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის წარმომადგენლები, ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის წევრი ორგანიზაციების დირექტორები, თემის წავრები და სფეროს ექსპერტები. 

შეხვედრის შედეგად დაიგეგმა სამომავლო ნაბიჯები არსბეული გამოწვევების ადვოკატირებს მიზნით. 

#GHRN #REAct 
#ებრძოლესტიგმას #არადისკრიმინაციას 


ინტეგრირებული სერვისების მიწოდება

ინტეგრირებული სერვისების მიწოდება...

REAact- ის სტატისტიკა - 2021 ნოემბრის მონაცემებით

REAact- ის სტატისტიკა - 2021 ნოემბრის მო...

16 დღიან კამპანიას ქალთა მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ.

16 დღიან კამპანიას ქალთა მიმართ ძალადობი...

ასოციაცია

ასოციაცია "ქსენონი"...

REAct -ის 2020 წლის ანგარიშის მიმოხილვა

REAct -ის 2020 წლის ანგარიშის მიმოხილვა...

ნოემბრის თვეში გაწეული რეაგირებები _REAct

ნოემბრის თვეში გაწეული რეაგირებები _REAc...

ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის ელექტრონული საინფორმაციო ბიულეტენი - 2017

ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის ელე...

COVID-19, აივ ინფექციის პრევენცია, მკურნალობა და მოვლა ნარკოტიკების მომხმარებლებში

COVID-19, აივ ინფექციის პრევენცია, მკურნ...

აივ თვითტესტირების ოპერაციული კვლევის პირველი ეტაპი წარმატებით დასრულდა

აივ თვითტესტირების ოპერაციული კვლევის პი...