რატომ არ სურთ დაზარალებულებს შემთხვევაზე რეაგირება?

რეაქტის სისტემაში რეგისტტირებული ადამიანის უფლებების დარღვევებზე, ხშირად ვერ ხდება რეაგირების მოხდენა. რა არის ამის მიზეზი? 

ბენეფიციარები, რიგ შემთხვევებში, უარს აცხადებენ მათი უფლებების დაცვაზე და დარღვევებზე რეაგირებაზე, სხვადასხვა მიზეზის გამო. ხშირ შემთხვევაში ეშინიათ საკუთარი სტატუსის, იდენტობის, პირადი ინფორმაციის გაცემის და შემდეგ მათ მიმართ მომართლი სტიგმა/დისკრიმინაციის. სხვა შემთხვევებში, ბენეფიციარებს არ აქვთ პოლიციის მიმართ ნდობა, რომ მათ შემთხვვას სრულყოფილად გამოიძიებენ და დაიცავენ მათ საუკეთესო ინტერესს. არის შემთხვევები, როდესაც ბენეფიციარებს ეშინიათ ჩივილის და კანონის ძალით მათი უფლებების დაცვის, სამსახურის დაკარგვის თუ სხვა მიზეზების გამო. 

რეაქტის ფარლგებში დოკუმენტირების შედეგად გამოჩნდა, რომ ბენეფიციარებს დღემდე ეშინიათ თავიანთი უფლებების დაცვის, რაც გამოწვეულია არსებული რეალობის, თვით-სტიგმის, სტიგმა. დისკრიმინაციის" და სხვა მიზეზების გამო. 

ერთად ვებრძოლოთ სტიგმა/დისკრიმინაციას!

ცვლილებები იწყება შენით!

გადაგი ნაბიჯი დღეს! 

#REACT #GHRN #Social Campaign


ოპიოიდებზე დამოკიდებული პირებისთვის ჩანაცვლებითი მკურნალობის პროგრამები პენიტენციურ სისტემაში - კანონმდებლობის ანალიზი

ოპიოიდებზე დამოკიდებული პირებისთვის ჩანა...

 სოციალური კამპანია სტიგმისა და დისკრიმინაციის წინააღმდეგ

სოციალური კამპანია სტიგმისა და დისკრიმი...

მიიღე ფსიქოლოგის კონსულტაცია საჭირო დროს, სრულიად უფასოდ

მიიღე ფსიქოლოგის კონსულტაცია საჭირო დროს...

ზოგადი ინფორმაცია REAct-ის შესახებ

ზოგადი ინფორმაცია REAct-ის შესახებ...

ტელეკლინიკა - 0322 2 56 05 76

ტელეკლინიკა - 0322 2 56 05 76...

N11 ყოველკვარტალური საინფორმაციო ბიულეტენი „ზიანის შემცირება“

N11 ყოველკვარტალური საინფორმაციო ბიულეტე...

მაკა გოგია C ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამის შესახებ

მაკა გოგია C ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრ...

წევრი ორგანიზაციები და გაწევრიანება

წევრი ორგანიზაციები და გაწევრიანება...

ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის ელექტრონული საინფორმაციო ბიულეტენი 2015

ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის ელე...