რატომ არ სურთ დაზარალებულებს შემთხვევაზე რეაგირება?

რეაქტის სისტემაში რეგისტტირებული ადამიანის უფლებების დარღვევებზე, ხშირად ვერ ხდება რეაგირების მოხდენა. რა არის ამის მიზეზი? 

ბენეფიციარები, რიგ შემთხვევებში, უარს აცხადებენ მათი უფლებების დაცვაზე და დარღვევებზე რეაგირებაზე, სხვადასხვა მიზეზის გამო. ხშირ შემთხვევაში ეშინიათ საკუთარი სტატუსის, იდენტობის, პირადი ინფორმაციის გაცემის და შემდეგ მათ მიმართ მომართლი სტიგმა/დისკრიმინაციის. სხვა შემთხვევებში, ბენეფიციარებს არ აქვთ პოლიციის მიმართ ნდობა, რომ მათ შემთხვვას სრულყოფილად გამოიძიებენ და დაიცავენ მათ საუკეთესო ინტერესს. არის შემთხვევები, როდესაც ბენეფიციარებს ეშინიათ ჩივილის და კანონის ძალით მათი უფლებების დაცვის, სამსახურის დაკარგვის თუ სხვა მიზეზების გამო. 

რეაქტის ფარლგებში დოკუმენტირების შედეგად გამოჩნდა, რომ ბენეფიციარებს დღემდე ეშინიათ თავიანთი უფლებების დაცვის, რაც გამოწვეულია არსებული რეალობის, თვით-სტიგმის, სტიგმა. დისკრიმინაციის" და სხვა მიზეზების გამო. 

ერთად ვებრძოლოთ სტიგმა/დისკრიმინაციას!

ცვლილებები იწყება შენით!

გადაგი ნაბიჯი დღეს! 

#REACT #GHRN #Social Campaign


N3 ყოველკვარტალური საინფორმაციო ბიულეტენი „ზიანის შემცირება“

N3 ყოველკვარტალური საინფორმაციო ბიულეტენ...

ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის ელექტრონული საინფორმაციო ბიულეტენი

ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის ელე...

 რა გამოწვევების წინაშე ვდგავართ დღეს? REACT

რა გამოწვევების წინაშე ვდგავართ დღეს? R...

 საინფორმაციო შეხვედრა N10 და 15 პენიტენციური დაწესებულებაში

საინფორმაციო შეხვედრა N10 და 15 პენიტენ...

სოციალური კამპანია #ებრძოლესტიგმას REAct-ის გლობალურ საიტზე განათავსდა

სოციალური კამპანია #ებრძოლესტიგმას REAct...

ცვლილება იწყება შენით - ვიდეო რგოლი

ცვლილება იწყება შენით - ვიდეო რგოლი...

10 დეკემბერი- ადამიანის უფლებების დაცვის საერთაშორისო დღეა

10 დეკემბერი- ადამიანის უფლებების დაცვის...

ცხელი ხაზის ინფორმაცია

ცხელი ხაზის ინფორმაცია...

საერთაშორისო პარტნიორები მხარს უჭერენ საჯარო მიმართვას ჯანდაცვის სამინისტროს მიმართ

საერთაშორისო პარტნიორები მხარს უჭერენ სა...