რატომ არ სურთ დაზარალებულებს შემთხვევაზე რეაგირება?

რეაქტის სისტემაში რეგისტტირებული ადამიანის უფლებების დარღვევებზე, ხშირად ვერ ხდება რეაგირების მოხდენა. რა არის ამის მიზეზი? 

ბენეფიციარები, რიგ შემთხვევებში, უარს აცხადებენ მათი უფლებების დაცვაზე და დარღვევებზე რეაგირებაზე, სხვადასხვა მიზეზის გამო. ხშირ შემთხვევაში ეშინიათ საკუთარი სტატუსის, იდენტობის, პირადი ინფორმაციის გაცემის და შემდეგ მათ მიმართ მომართლი სტიგმა/დისკრიმინაციის. სხვა შემთხვევებში, ბენეფიციარებს არ აქვთ პოლიციის მიმართ ნდობა, რომ მათ შემთხვვას სრულყოფილად გამოიძიებენ და დაიცავენ მათ საუკეთესო ინტერესს. არის შემთხვევები, როდესაც ბენეფიციარებს ეშინიათ ჩივილის და კანონის ძალით მათი უფლებების დაცვის, სამსახურის დაკარგვის თუ სხვა მიზეზების გამო. 

რეაქტის ფარლგებში დოკუმენტირების შედეგად გამოჩნდა, რომ ბენეფიციარებს დღემდე ეშინიათ თავიანთი უფლებების დაცვის, რაც გამოწვეულია არსებული რეალობის, თვით-სტიგმის, სტიგმა. დისკრიმინაციის" და სხვა მიზეზების გამო. 

ერთად ვებრძოლოთ სტიგმა/დისკრიმინაციას!

ცვლილებები იწყება შენით!

გადაგი ნაბიჯი დღეს! 

#REACT #GHRN #Social Campaign


ტრენინგების ციკლი თემაზე -

ტრენინგების ციკლი თემაზე - ...

თანასწორობა - როგორ მივედით აქამდე

თანასწორობა - როგორ მივედით აქამდე...

დონორები

დონორები...

გილოცავთ დამოუკიდებლობის დღეს!

გილოცავთ დამოუკიდებლობის დღეს!...

ქსელის წესდება და დოკუმენტები

ქსელის წესდება და დოკუმენტები...

გაეროს ნარკოტიკული საშუალებების კომისიის (CND2021)ფარგლებში გაიმართება ვებინარი

გაეროს ნარკოტიკული საშუალებების კომისიის...

ზედოზირებაზე ცნობიერების ამაღლების კამპანია 2014

ზედოზირებაზე ცნობიერების ამაღლების კამპა...

კვლევა აივდადებით პირებში

კვლევა აივდადებით პირებში...

ანონიმური, უფასო და სწრაფი დისტანციური სამეციდინო მომსახურება

ანონიმური, უფასო და სწრაფი დისტანციური ს...