ივნისის თვეში დოკუმენტირებული უფლებების დარღვევბზე რეაგირება

ყოველთვიურად, რეაქტის მიმდინარეობის პროცესში, რეაქტორების მიერ, ხდება ადამიანის უფლებების დოკუმენტირება ონლაინ სისტემაში და დარღვევებზე რეაგირება. ყოველთვე, ბენეფიციარებისთვის ხდება, ცენტრებში  და ორგანიზაციების ბაზაზე არებული სერვისების შეთავაზება, როგორც ზიანის შემცირების სერვისების, ასევე სხვა დამატებითი სერვისების, რომელიც მათთვის ხელმისაწვდომია.

ივნისის თვეში, რეაქტორების მიერ ბენეფიციარებისთვის მიწოდებული მომსახურებების სტატისტიკა:


რეაქტის ანგარიში - 2022 წლის პირველი ნახევარი

რეაქტის ანგარიში - 2022 წლის პირველი ნახ...

თანმდევი დისკრიმინაცია ანუ ნარკომოხმარება

თანმდევი დისკრიმინაცია ანუ ნარკომოხმარებ...

2011-2013: ევროკავშირი(EC2), EIDHR/2011/267-527 ზიანის შემცირება - რეპრესიული თუ მტკიცებულებებზე მტკიცებულებებზე დაფუძნებული ინტერვენცია: გაძლიერების ხელშეწყობა, ცნობიერების ამაღლება

2011-2013: ევროკავშირი(EC2), EIDHR/2011/...

 საინფორმაციო შეხვედრა N17 პენიტენციური დაწესებულებაში

საინფორმაციო შეხვედრა N17 პენიტენციური ...

გილოცავთ ახალ წელს!

გილოცავთ ახალ წელს!...

რა არის ზედოზირება?

რა არის ზედოზირება?...

 REAct -ის 2021 წლის პირველი ნახევრის ანგარიში

REAct -ის 2021 წლის პირველი ნახევრის ან...

ცვლილება იწყება შენით - ვიდეო რგოლი

ცვლილება იწყება შენით - ვიდეო რგოლი...

იწყება ფსიქო-სოციალურ რეაბილიტაციის პროგრამა ნივთიერებებზე დამოკიდებულ პირთა და მათი ახლობლებისთვის

იწყება ფსიქო-სოციალურ რეაბილიტაციის პროგ...