საადვოკაციო საკოორდინაციო შეხვედრა და საადვოკაციო მიმართვა

რეაქტის პროექტის ფარლგებში, 22 ივნისს, ჩატარდა სამუშაო შეხვედრა ნარკოპოლიტიკის თემაზე. შეხვედრა მიზნად ისახავდა, ნარკოპოლიტიკის საადვოკაციო გეგმის განხორციელებას, მიმართულებების დასახვას სფეროს ექსპერტებთან და თემის წევრებთან ერთად და ასევე, 27 ივნისს CCM-ის სხდომაზე, თემის წევრების მიერ მიმართვის ძირითადი საკითხების კოორდინირებას.

შეხვედრაზე განხილული ძირითადი საკითხები:

შეხვედრის შედეგად დაიგეგმა სამომავლო ნაბიჯები არსბეული გამოწვევების ადვოკატირებს მიზნით. 

27 ივლისს გაიმართა CCM - ის სხდომა, სადაც თემის წარმომადგენლებმა წარადგინეს, 22 ივლისის საკოორდინაციო შეხვედრაზე განხილული საკითხებით, რეაქტის გუნდის მიერ მომზადებული მიმართვა, რომელიც ხაზს უსვამს ქალი მომხამრებლების საჭიროებების მიხედვივით ადაპტირების მნიშვნელობას და ქალი მოხმარებლების წინაშე არსებულ გამოწვევებს.


 უსაფრთხო ინექცია

უსაფრთხო ინექცია...

სპაისი

სპაისი...

თანამშრომლები

თანამშრომლები...

ნარკოტიკების ინექციური მომხმარებლების (მ.შ. ქალი მომხმარებლების) ზიანის შემცირების სერვისებზე ხელმისაწვდომობის შეფასება, ბარიერების ოპერაციული კვლევა

ნარკოტიკების ინექციური მომხმარებლების (მ...

აივის თვით-ტესტის გამოწერა ახლა თვითტესტის საიტიდან არის შესაძლებელი

აივის თვით-ტესტის გამოწერა ახლა თვითტესტ...

„აივ თვით-ტესტირების მიმღებლობის შეფასების კვლევას ნიმ და მსმ პოპულაციებში საქართველოში“.

„აივ თვით-ტესტირების მიმღებლობის შეფასებ...

შემცირების საქართველოს ქსელის ახალ გამგეობა

შემცირების საქართველოს ქსელის ახალ გამგე...

ასოციაცია ,,HERA XXI”-ის დისტანციური სერვისები

ასოციაცია ,,HERA XXI”-ის დისტანციური სერ...

სიახლე

სიახლე...