საადვოკაციო საკოორდინაციო შეხვედრა და საადვოკაციო მიმართვა

რეაქტის პროექტის ფარლგებში, 22 ივნისს, ჩატარდა სამუშაო შეხვედრა ნარკოპოლიტიკის თემაზე. შეხვედრა მიზნად ისახავდა, ნარკოპოლიტიკის საადვოკაციო გეგმის განხორციელებას, მიმართულებების დასახვას სფეროს ექსპერტებთან და თემის წევრებთან ერთად და ასევე, 27 ივნისს CCM-ის სხდომაზე, თემის წევრების მიერ მიმართვის ძირითადი საკითხების კოორდინირებას.

შეხვედრაზე განხილული ძირითადი საკითხები:

შეხვედრის შედეგად დაიგეგმა სამომავლო ნაბიჯები არსბეული გამოწვევების ადვოკატირებს მიზნით. 

27 ივლისს გაიმართა CCM - ის სხდომა, სადაც თემის წარმომადგენლებმა წარადგინეს, 22 ივლისის საკოორდინაციო შეხვედრაზე განხილული საკითხებით, რეაქტის გუნდის მიერ მომზადებული მიმართვა, რომელიც ხაზს უსვამს ქალი მომხამრებლების საჭიროებების მიხედვივით ადაპტირების მნიშვნელობას და ქალი მოხმარებლების წინაშე არსებულ გამოწვევებს.


EWMI/ACCESS სწრაფი რეაგირების საგრანტო კონკურსში „იმოქმედე ახლა“

EWMI/ACCESS სწრაფი რეაგირების საგრანტო კ...

C ჰეპატიტის კამპანია 2013

C ჰეპატიტის კამპანია 2013...

რატომ არ სურთ დაზარალებულებს შემთხვევაზე რეაგირება?

რატომ არ სურთ დაზარალებულებს შემთხვევაზე...

REAact- ის სტატისტიკა - 2021 ნოემბრის მონაცემებით

REAact- ის სტატისტიკა - 2021 ნოემბრის მო...

უსაფრთხო ინექცია სხეულზე

უსაფრთხო ინექცია სხეულზე...

გილოცავთ აღდგომას!

გილოცავთ აღდგომას!...

ტრანს*ოპერაციული კვლევა ტრანს*საზოგადოებიდან ახალი კლიენტების მოპოვების მიზნით თანასწორებზე ორიენტირებული ინტერვენციის გზით თბილისში, საქართველო - კვლევის ანგარიში

ტრანს*ოპერაციული კვლევა ტრანს*საზოგადოებ...

2013-2015: ჩანაცვლებითი თერაპიის ხელმისაწვდომი და მაღალხარისხიანი პროგრამები - წინაპირობა წარმატებული და ეფექტური მკურნალობისათვის

2013-2015: ჩანაცვლებითი თერაპიის ხელმისა...

2016: ჰოლისტური ზრუნვისა და რეაბილიტაციის მოდელების განვითარება საქართველოში

2016: ჰოლისტური ზრუნვისა და რეაბილიტაციი...