ტელეკლინიკის პროექტი აივ მოწყვლადი ჯგუფებისთვის

ტელეკლინიკის პროექტს აივ მოწყვლადი ჯგუფებისთვის დაიწყო და ახორციელებს ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელი საოჯახო მედიცინის ეროვნულ სასწავლო ცენტრთან თანამშრომლობით, გლობალური ფონდის და დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის მიერ დაფინანსებული პროექტის ფარგლებში.
პროექტის ხანგრძლივობაა 5 თვე.
პროექტის დასახელება: „COVID-19 პანდემიის პირობებში აივ ინფექცია/შიდსის საკვანძო პოპულაციებისათვის, აივ ინფექცია/შიდსით და ტუბერკულოზით დაავადებული პირებისთვის სამედიცინო და ფსიქოლოგიური დახმარების სერვისებზე ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა პირველადი ჯანდაცვის დისტანციური მომსახურების - ტელეკლინიკის მოდელის გამოყენებით.“
პროექტის ფარგლებში რისკ ჯგუფებისთვის მოხდება დისტანციური სამედიცინო და ფსიქოლოგიური კონსულტირების გაწევა, მათ შორის ტელეფონით, ინტერნეტით, ვიდეო ზარით, შემდეგ საკითხებზე:
- ზოგადი ჯანმრთელობის საკითხები,
- ახალი კორონავირუსის პრევენციის და სიმპტომების ადრეული გამოვლენის საკითხები,
- გათვალისწინებულია ცალკეული სპეციალისტების კონსულტაციებიც.
 
გთხოვთ გადასცეთ ეს ინფორმაცია მიზნობრივ პოპულაციას!

საქართველოს პროგრესი ქალთა მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლაში და მისი დაცვის მექანიზმები პრაქტიკაში

საქართველოს პროგრესი ქალთა მიმართ ძალადო...

განცხადება

განცხადება...

ზედოზირებაზე ცნობიერების ამაღლების კამპანია 2014

ზედოზირებაზე ცნობიერების ამაღლების კამპა...

ივნისის თვეში გაწეული რეაგირებები

ივნისის თვეში გაწეული რეაგირებები...

REAct -ის 2023 წლის ანგარიში

REAct -ის 2023 წლის ანგარიში...

სოციალური კამპანია #ებრძოლესტიგმას წარმატებით მიმდინარეობს

სოციალური კამპანია #ებრძოლესტიგმას წარმა...

მეთოდური რეკომენდაციები ზიანის შემცირების სერვის ცენტრებისათვის COVID– 19-ის ფართო გავრცელების პირობებში სამუშაოდ

მეთოდური რეკომენდაციები ზიანის შემცირები...

 საინფორმაციო შეხვედრა N16 პენიტენციური დაწესებულებაში

საინფორმაციო შეხვედრა N16 პენიტენციური ...

N2 ყოველკვარტალური საინფორმაციო ბიულეტენი „ზიანის შემცირება“

N2 ყოველკვარტალური საინფორმაციო ბიულეტენ...