ტელეკლინიკის პროექტი აივ მოწყვლადი ჯგუფებისთვის

ტელეკლინიკის პროექტს აივ მოწყვლადი ჯგუფებისთვის დაიწყო და ახორციელებს ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელი საოჯახო მედიცინის ეროვნულ სასწავლო ცენტრთან თანამშრომლობით, გლობალური ფონდის და დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის მიერ დაფინანსებული პროექტის ფარგლებში.
პროექტის ხანგრძლივობაა 5 თვე.
პროექტის დასახელება: „COVID-19 პანდემიის პირობებში აივ ინფექცია/შიდსის საკვანძო პოპულაციებისათვის, აივ ინფექცია/შიდსით და ტუბერკულოზით დაავადებული პირებისთვის სამედიცინო და ფსიქოლოგიური დახმარების სერვისებზე ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა პირველადი ჯანდაცვის დისტანციური მომსახურების - ტელეკლინიკის მოდელის გამოყენებით.“
პროექტის ფარგლებში რისკ ჯგუფებისთვის მოხდება დისტანციური სამედიცინო და ფსიქოლოგიური კონსულტირების გაწევა, მათ შორის ტელეფონით, ინტერნეტით, ვიდეო ზარით, შემდეგ საკითხებზე:
- ზოგადი ჯანმრთელობის საკითხები,
- ახალი კორონავირუსის პრევენციის და სიმპტომების ადრეული გამოვლენის საკითხები,
- გათვალისწინებულია ცალკეული სპეციალისტების კონსულტაციებიც.
 
გთხოვთ გადასცეთ ეს ინფორმაცია მიზნობრივ პოპულაციას!

31 ოქტომბერს რეაქტის ანგარიშების პრეზენტაცია გაიმართა

31 ოქტომბერს რეაქტის ანგარიშების პრეზენტ...

ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის ელექტრონული საინფორმაციო ბიულეტენი

ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის ელე...

ფემიციდი - საქართველოში არსებული რეალობა

ფემიციდი - საქართველოში არსებული რეალობა...

გაეროს ნარკოტიკული საშუალებების კომისიის (CND2021)ფარგლებში გაიმართება ვებინარი

გაეროს ნარკოტიკული საშუალებების კომისიის...

ტელეკლინიკა - მიიღეთ უფასო და ანონიმური სატელეფონო კონსულტაცია

ტელეკლინიკა - მიიღეთ უფასო და ანონიმური ...

REAct -ის 2020 წლის ანგარიში

REAct -ის 2020 წლის ანგარიში...

შემცირების საქართველოს ქსელის ახალ გამგეობა

შემცირების საქართველოს ქსელის ახალ გამგე...

მიმართვა ზედოზირებაზე ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით

მიმართვა ზედოზირებაზე ცნობიერების ამაღლე...

ინტეგრირებული სერვისების მიწოდება

ინტეგრირებული სერვისების მიწოდება...