31 ოქტომბერს რეაქტის ანგარიშების პრეზენტაცია გაიმართა

31 ოქტომბერს, რეაქტის 2022 წლის პირველი ნახევრის და 2021 წლის სრული ანგარიშის პრეზენტაცია გაიმართა.  რეაქტის რეგიონულმა კოორდინატორმა, წარუდგინა შემუშავებული ანგარიშები, სამომავლო გეგმები და შექმნილი პოსტერები/ვიდეოები დამსწრე აუდიტორიას.

შეხვედრას ესწრებოდნენ "ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის" ცენტრების წამომადგენლები, NCDC-ის, "თანადგომის", "თანასწორობის მოძრაობის", "იდენტობის" და "მანდალას" წამომადგენლები.

შეხვედრის ბოლოს გაიმართა დისკუსია, რეაქტის მიერ წარმოდგენილ ანგარიშთან მიმართებაში, არსებულ გამოწვევებზე და მათი მოგვარების გზებზე. 

ორგანიზაციების რამდენიმე ახალმა თანამშრომელმა გამოთქვა სურვილი რეაქტთან თანამშრომლობაზე, რომლებიც გადამზადდებიან სისტემასთან მუშაობის ტრენინგით და ჩაერთვებიან პროცესში. 

შეხვედრაზე განხილული იქნა რეაქტის 2023 წელს გაგრძლების საკითხიც. 

#REAct

 

REAct_სრული პრეზენტაცია

 

 


სპაისი

სპაისი...

თანამშრომლები

თანამშრომლები...

ახალი კორონავირუსი და ნარკოტიკების მოხმარება - ინტერვიუ ნინო ჯანაშიასთან

ახალი კორონავირუსი და ნარკოტიკების მოხმა...

N7 ყოველკვარტალური საინფორმაციო ბიულეტენი „ზიანის შემცირება“

N7 ყოველკვარტალური საინფორმაციო ბიულეტენ...

ფემიციდი - საქართველოში არსებული რეალობა

ფემიციდი - საქართველოში არსებული რეალობა...

ზიანის შემცირების სერვისები

ზიანის შემცირების სერვისები...

სოციალური კამპანია სტიგმისა და დისკრიმინაციის წინააღმდეგ

სოციალური კამპანია სტიგმისა და დისკრიმინ...

მედიკამენტით მხარდაჭერილი თერაპია - სუბუტექსი (ბუპრენორფინი)

მედიკამენტით მხარდაჭერილი თერაპია - სუბუ...

ტელეკლინიკა - მიიღეთ ანონიმური, უფასო და სწრაფი დისტანციური სამეციდინო მომსახურება

ტელეკლინიკა - მიიღეთ ანონიმური, უფასო და...