31 ოქტომბერს რეაქტის ანგარიშების პრეზენტაცია გაიმართა

31 ოქტომბერს, რეაქტის 2022 წლის პირველი ნახევრის და 2021 წლის სრული ანგარიშის პრეზენტაცია გაიმართა.  რეაქტის რეგიონულმა კოორდინატორმა, წარუდგინა შემუშავებული ანგარიშები, სამომავლო გეგმები და შექმნილი პოსტერები/ვიდეოები დამსწრე აუდიტორიას.

შეხვედრას ესწრებოდნენ "ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის" ცენტრების წამომადგენლები, NCDC-ის, "თანადგომის", "თანასწორობის მოძრაობის", "იდენტობის" და "მანდალას" წამომადგენლები.

შეხვედრის ბოლოს გაიმართა დისკუსია, რეაქტის მიერ წარმოდგენილ ანგარიშთან მიმართებაში, არსებულ გამოწვევებზე და მათი მოგვარების გზებზე. 

ორგანიზაციების რამდენიმე ახალმა თანამშრომელმა გამოთქვა სურვილი რეაქტთან თანამშრომლობაზე, რომლებიც გადამზადდებიან სისტემასთან მუშაობის ტრენინგით და ჩაერთვებიან პროცესში. 

შეხვედრაზე განხილული იქნა რეაქტის 2023 წელს გაგრძლების საკითხიც. 

#REAct

 

REAct_სრული პრეზენტაცია

 

 


ნარკოტიკების უსაფრთხო მოხმარება COVID-19-ის გარცელების დროს - გზამკვლევი

ნარკოტიკების უსაფრთხო მოხმარება COVID-19...

N4 ყოველკვარტალური საინფორმაციო ბიულეტენი „ზიანის შემცირება“

N4 ყოველკვარტალური საინფორმაციო ბიულეტენ...

აივ ინფექცია ნარკოტიკების მომხმარებლებში

აივ ინფექცია ნარკოტიკების მომხმარებლებში...

ზიანის შემცირების სერვისები Covid -19 პანდემიის პერიოდში

ზიანის შემცირების სერვისები Covid -19 პა...

დისტანციური კონსულტაცია COVID 19- თან დაკაშირებულ საკითხებზე

დისტანციური კონსულტაცია COVID 19- თან და...

ფიზიკურად შეურაცხყოფილი და სახლში ერთი კვირით გამოკეტილი, ბედავს ბრძოლას მისი უფლებებისთვის

ფიზიკურად შეურაცხყოფილი და სახლში ერთი კ...

2011-2013: ევროკავშირი (EC1) DCI-SANTE/2011/260-569 აივ პროფილაქტიკის შესაძლებლობების გაუმჯობესება

2011-2013: ევროკავშირი (EC1) DCI-SANTE/2...

SOS_Project -ის წარმატებული ისტორიები

SOS_Project -ის წარმატებული ისტორიები...

„აივ თვით-ტესტირების მიმღებლობის შეფასების კვლევას ნიმ და მსმ პოპულაციებში საქართველოში“.

„აივ თვით-ტესტირების მიმღებლობის შეფასებ...