რეგიონული სტატია რეაქტის ანგარიშს წარდგენის შესახებ

რეაქტის ანგარიშის წარდგენის შეხვედრის შესახებ მომზადდა სტატია "ალიანსი საზოგადოებრივი ჯანდაცვისთვის" მიერ მომზადდა და გამოქვეყნდა რეაქტის რეგიონულ საიტზე.


31 ოქტომბერს, რეაქტის 2022 წლის პირველი ნახევრის და 2021 წლის სრული ანგარიშის პრეზენტაცია გაიმართა. რეაქტის რეგიონულმა კოორდინატორმა, წარუდგინა შემუშავებული ანგარიშები, სამომავლო გეგმები და შექმნილი პოსტერები/ვიდეოები დამსწრე აუდიტორიას.

#REAct

https://react-aph.org/en/key-achievements-and-future-plans-event-in-georgia/


ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის ელექტრონული საინფორმაციო ბიულეტენი - 2017

ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის ელე...

უფასო იურიდიული მომსახურება REAct-ის იმპელემნტაციის ფარგლებში

უფასო იურიდიული მომსახურება REAct-ის იმპ...

REAct-ის იმპლემენტაცია საქართველოში

REAct-ის იმპლემენტაცია საქართველოში ...

რა არის ოპიოიდებით ჩანაცვლებითინ თერაპია?

რა არის ოპიოიდებით ჩანაცვლებითინ თერაპია...

 ზედოზირება  და სამედიცინო ჩამანაცვლებელი  პრეპარატები

 ზედოზირება  და სამედიცინო ჩამანაცვლებელ...

რა არის შიდსი?

რა არის შიდსი?...

გაერთიანებული შეხვედრა _ რეაქტის სისტემური განახლებები

გაერთიანებული შეხვედრა _ რეაქტის სისტემუ...

REAct -ის 2020 წლის ანგარიშის მიმოხილვა

REAct -ის 2020 წლის ანგარიშის მიმოხილვა...

რა უნდა ვიცოდეთ სტიმულატორებით ზედოზირების შესახებ?

რა უნდა ვიცოდეთ სტიმულატორებით ზედოზირებ...