16 დღიან კამპანიას ქალთა მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ.

"ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელი" უერთდება 16 დღიან კამპანიას ქალთა მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ.
რეაქტის მიერ შეგროვებული ინფორმაციის და სხვა კვლევებით, ჩანს, რომ საქართველოში ქალებისა მიმართ ძალადობა მნიშვნელოვან გამოწვევად რჩება.
რეაქტის სისტემაში ყოველდღიურად რეგისტრირდება ქალთა უფლებების დარღვევების ფაქტები და რეაქტის გუნდი ახდენს შესაბამის რეაგირებას, არსებული რესურსების ფარგლებში.

#16DaysofActivism


სხვადასხვა პროფილის ექიმის  უფასო კონსულტაცია - ტელეკლინიკა

სხვადასხვა პროფილის ექიმის უფასო კონსულ...

საინფორმაციო შეხვედრა პრობაციის პროგრამაში ჩართული პირებისთვის

საინფორმაციო შეხვედრა პრობაციის პროგრამა...

კონტაქტი

კონტაქტი...

REAct-ის ფუნქციონირების დაფარვა

REAct-ის ფუნქციონირების დაფარვა...

საინფორმაციო შეხვედრა რუსთავის პრობაციის პროგრამაში ჩართული პირებისთვის

საინფორმაციო შეხვედრა რუსთავის პრობაციის...

ორმაგი სტიგმა - მოწყვლადი ქალების თანმდევი სტატუსი

ორმაგი სტიგმა - მოწყვლადი ქალების თანმდე...

ცხელი ხაზის ინფორმაცია

ცხელი ხაზის ინფორმაცია...

N5 ყოველკვარტალური საინფორმაციო ბიულეტენი „ზიანის შემცირება“

N5 ყოველკვარტალური საინფორმაციო ბიულეტენ...

ნარკოსცენა (2019)

ნარკოსცენა (2019)...