16 დღიან კამპანიას ქალთა მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ.

"ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელი" უერთდება 16 დღიან კამპანიას ქალთა მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ.
რეაქტის მიერ შეგროვებული ინფორმაციის და სხვა კვლევებით, ჩანს, რომ საქართველოში ქალებისა მიმართ ძალადობა მნიშვნელოვან გამოწვევად რჩება.
რეაქტის სისტემაში ყოველდღიურად რეგისტრირდება ქალთა უფლებების დარღვევების ფაქტები და რეაქტის გუნდი ახდენს შესაბამის რეაგირებას, არსებული რესურსების ფარგლებში.

#16DaysofActivism


გადადგი ნაბიჯი და ებრძოლე დისკრიმინაციას!

გადადგი ნაბიჯი და ებრძოლე დისკრიმინაციას...

რეგიონული სტატია რეაქტის ანგარიშს წარდგენის შესახებ

რეგიონული სტატია რეაქტის ანგარიშს წარდგე...

კორონავირუსი , ის რაც უნდა ვიცოდეთ

კორონავირუსი , ის რაც უნდა ვიცოდეთ ...

 უსაფრთხო ინექცია

უსაფრთხო ინექცია...

რატომ გადავწყვიტე აივ-ზე ტესტირება?

რატომ გადავწყვიტე აივ-ზე ტესტირება?...

ნოემბრის თვეში გაწეული რეაგირებები _REAct

ნოემბრის თვეში გაწეული რეაგირებები _REAc...

წლიური ანგარიში - 2020

წლიური ანგარიში - 2020...

ზიანის შემცირების სერვის ცენტრები

ზიანის შემცირების სერვის ცენტრები...

 რეაქტის ფარგლებში აგვისტოს თვეში გაწეული რეაგირებები

რეაქტის ფარგლებში აგვისტოს თვეში გაწეულ...