16 დღიან კამპანიას ქალთა მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ.

"ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელი" უერთდება 16 დღიან კამპანიას ქალთა მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ.
რეაქტის მიერ შეგროვებული ინფორმაციის და სხვა კვლევებით, ჩანს, რომ საქართველოში ქალებისა მიმართ ძალადობა მნიშვნელოვან გამოწვევად რჩება.
რეაქტის სისტემაში ყოველდღიურად რეგისტრირდება ქალთა უფლებების დარღვევების ფაქტები და რეაქტის გუნდი ახდენს შესაბამის რეაგირებას, არსებული რესურსების ფარგლებში.

#16DaysofActivism


პროექტი - ზიანის შემცირების მიდგომების ინტეგრაციის ხელშეწყობა პენიტენციური დაწესებულებებსა და პრობაციის პროგრამაში- აქტიურად მიმდინარეობს

პროექტი - ზიანის შემცირების მიდგომების ი...

N6 ყოველკვარტალური საინფორმაციო ბიულეტენი „ზიანის შემცირება“

N6 ყოველკვარტალური საინფორმაციო ბიულეტენ...

საადვოკაციო საკოორდინაციო შეხვედრა და საადვოკაციო მიმართვა

საადვოკაციო საკოორდინაციო შეხვედრა და სა...

კონკურსს საქართველოში არასამთავრობო ორგანიზაციის შესარჩევად კვლევის

კონკურსს საქართველოში არასამთავრობო ორგა...

 მაისის თვეში გაწეული რეაგირებებები

მაისის თვეში გაწეული რეაგირებებები...

საკოორდინაციო შეხვედრა რეაქტორებთან

საკოორდინაციო შეხვედრა რეაქტორებთან...

მაკა გოგია ზედოზირებასთან დაკავშირებით

მაკა გოგია ზედოზირებასთან დაკავშირებით...

კონტაქტი

კონტაქტი...

ქსელის წესდება და დოკუმენტები

ქსელის წესდება და დოკუმენტები...