16 დღიან კამპანიას ქალთა მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ.

 "ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელი" უერთდება 16 დღიან კამპანიას ქალთა მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ. იხილეთ, რეაქტის საერთაშორიო სტატია, ინდივიდუალური ისტორიებით.
 
https://16.react-aph.org
 
 
 

რატომ არიან ქალები განსაკუთრებით აივ ინფექციის რისკის ქვეშ?

რატომ არიან ქალები განსაკუთრებით აივ ინფ...

საინფორმაციო ბროშურები

საინფორმაციო ბროშურები...

რეაგირებები დარღვევებზე 2020 წლის განმავლობაში - REACT

რეაგირებები დარღვევებზე 2020 წლის განმავ...

სიახლე

სიახლე...

საადვოკაციო საკოორდინაციო შეხვედრა და საადვოკაციო მიმართვა

საადვოკაციო საკოორდინაციო შეხვედრა და სა...

სიახლე

სიახლე...

წლიური ანგარიში - 2016

წლიური ანგარიში - 2016...

მდგრადობა, როგორც პრიორიტეტი: REAct აგრძელებს ფუნქციონირებას საქართველოში 2023 წლიდან

მდგრადობა, როგორც პრიორიტეტი: REAct აგრძ...

სხვადასხვა პროფილის ექიმის კონსულტაცია

სხვადასხვა პროფილის ექიმის კონსულტაცია...