ვაკანსია _ პროექტის კონსულტანტი

დასახელება:  პროექტის კონსულტანტი

მომწოდებელი: ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელი (GHRN)

ინფორმაცია ორგანიზაციის შესახებ: ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელი 2006 წელს დაფუძნდა. ამჟამად ქსელში გაერთიანებულია 26 წევრი ორგანიზაცია საქართველოს 11 ქალაქიდან. ქსელის წევრი ორგანიზაციები ერთიანდებიან ნარკოტიკების მოხმარებით გამოწვეული ზიანის შემცირების იდეის გარშემო და ახორციელებს ისეთ ღონისძიებებს, როგორიცაა: აივ/შიდსის, B, C ჰეპატიტების და სისხლის გზით გადამდები და სხვა ინფექციების გამოვლენა და მკურნალობა, კონსულტირება, უსაფრთხო ინექციაზე და სქესობრივ ცხოვრებაზე საინფორმაციო მასალისა და საშუალებების გავრცელება, ნარკოპოლიტიკაზე ზემოქმედება,უფლებების ადვოკატირება და თემის გაძლიერება. ქალი მომხმარებლების უფლებების დაცვა, ზედოზირების პრევენცია, წევრი ორგანიზაციების განვითარების ხელშეწყობა. ქსელის მუშაობა ეფუძნება სამ ძირითად მიმართულებას: პოლიტიკის ადვოკატირება, სერვისების მიწოდების ორგანიზება და განვითარება, წევრების შესაძლებლობების გაძლიერება.

ინფორმაცია პროექტის შესახებ: ნარკოპოლიტიკის ონლაინ გამოცემა - Drug Policy Online Edition - Drugpolicy.ge - პროექტის მიზანია ნარკოპოლიტიკის და მისგან განპირობებული გამოწვევების შესახებ საზოგადოების და გადაწყვეტილებების მიღები პირების ინფორმირებულობის გაზრდა, არსებული ნარკოპოლიტიკის ცვლილების ინიცირების მიზნით. პროექტის ფარგლებში, შეიქმნება საქართველოში ნარკოპოლიტიკის პირველი ონლაინ გამოცემა, რომელიც მოიცავს ობიექტური ინფორმაციის შეგროვებას, დამუშავებასა და ნარკოპოლიტიკის თემაზე საზოგადოების ინტერესის და ცნობიერების გაზრდას.

ელშეკრულების  ტიპი: ინდივიდუალური ხელშეკრულება

ხელშეკრულების ხანგრძლივობა: 12 თვე

ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელი აცხადებს ტენდერს პროექტის კონსულტანტის ვაკანსიაზე. კონსულტანტის მიერ შესასრულებელი სამუშაო მოიცავს:

ანაცხადის შემოტანის საბოლოო ვადა: 1 თებერვალი, 2023 წ.

CV ქართულ ენაზე გთხოვთ, შემოიტანოთ შემდეგ ელ. მისამართზე: info.ghrn@gmail.com


2011-2013: ევროკავშირი(EC2), EIDHR/2011/267-527 ზიანის შემცირება - რეპრესიული თუ მტკიცებულებებზე მტკიცებულებებზე დაფუძნებული ინტერვენცია: გაძლიერების ხელშეწყობა, ცნობიერების ამაღლება

2011-2013: ევროკავშირი(EC2), EIDHR/2011/...

კონკურსს საქართველოში არასამთავრობო ორგანიზაციის შესარჩევად კვლევის

კონკურსს საქართველოში არასამთავრობო ორგა...

REAct სისტემის კოორდინატორების რეგიონული შეხვედრა გაიმართა

REAct სისტემის კოორდინატორების რეგიონული...

ისტორიული გადაწყვეტილება მიღებულია – საქართველო ევროკავშირის წევრობის  კანდიდატი ქვეყანაა

ისტორიული გადაწყვეტილება მიღებულია – საქ...

საადვოკაციო საკოორდინაციო შეხვედრა და საადვოკაციო მიმართვა

საადვოკაციო საკოორდინაციო შეხვედრა და სა...

აივ თვით-ტესტირების მიმღებლობა მსმ და ნიმ პოპულაციებში საქართველოში: ოპერაციული კვლევა

აივ თვით-ტესტირების მიმღებლობა მსმ და ნი...

იწყება ფსიქო-სოციალურ რეაბილიტაციის პროგრამა ნივთიერებებზე დამოკიდებულ პირთა და მათი ახლობლებისთვის

იწყება ფსიქო-სოციალურ რეაბილიტაციის პროგ...

16 დღიან კამპანიას ქალთა მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ.

16 დღიან კამპანიას ქალთა მიმართ ძალადობი...

აივ ინფექცია და სტიგმა

აივ ინფექცია და სტიგმა...