ტენდერი _ პროექტის კონსულტანტი

ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელი აცხადებს ტენდერს პროექტის კონსულტანტის პოზიციაზე. 

მომწოდებელი: ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელი (GHRN)

ინფორმაცია ორგანიზაციის შესახებ: ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელი 2006 წელს დაფუძნდა. ამჟამად ქსელში გაერთიანებულია 26 წევრი ორგანიზაცია საქართველოს 11 ქალაქიდან. ქსელის წევრი ორგანიზაციები ერთიანდებიან ნარკოტიკების მოხმარებით გამოწვეული ზიანის შემცირების იდეის გარშემო და ახორციელებს ისეთ ღონისძიებებს, როგორიცაა: აივ/შიდსის, B, C ჰეპატიტების და სისხლის გზით გადამდები და სხვა ინფექციების გამოვლენა და მკურნალობა, კონსულტირება, უსაფრთხო ინექციაზე და სქესობრივ ცხოვრებაზე საინფორმაციო მასალისა და საშუალებების გავრცელება, ნარკოპოლიტიკაზე ზემოქმედება,უფლებების ადვოკატირება და თემის გაძლიერება. ქალი მომხმარებლების უფლებების დაცვა, ზედოზირების პრევენცია, წევრი ორგანიზაციების განვითარების ხელშეწყობა. ქსელის მუშაობა ეფუძნება სამ ძირითად მიმართულებას: პოლიტიკის ადვოკატირება, სერვისების მიწოდების ორგანიზება და განვითარება, წევრების შესაძლებლობების გაძლიერება.

ინფორმაცია პროექტის შესახებ: ნარკოპოლიტიკის ონლაინ გამოცემა - Drug Policy Online Edition - Drugpolicy.ge - პროექტის მიზანია ნარკოპოლიტიკის და მისგან განპირობებული გამოწვევების შესახებ საზოგადოების და გადაწყვეტილებების მიღები პირების ინფორმირებულობის გაზრდა, არსებული ნარკოპოლიტიკის ცვლილების ინიცირების მიზნით. პროექტის ფარგლებში, შეიქმნება საქართველოში ნარკოპოლიტიკის პირველი ონლაინ გამოცემა, რომელიც მოიცავს ობიექტური ინფორმაციის შეგროვებას, დამუშავებასა და ნარკოპოლიტიკის თემაზე საზოგადოების ინტერესის და ცნობიერების გაზრდას.

ელშეკრულების  ტიპი: ინდივიდუალური ხელშეკრულება

ხელშეკრულების ხანგრძლივობა: 12 თვე

ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელი აცხადებს ტენდერს პროექტის კონსულტანტის ვაკანსიაზე. კონსულტანტის მიერ შესასრულებელი სამუშაო მოიცავს: (

ანაცხადის შემოტანის საბოლოო ვადა: 1 თებერვალი, 2023 წ.

ინტერესის წერილი (მიუთითეთ შესასრულებელი საკონსულტაციო მომსახურების 1 თვის ფასი -  დარიცხული, ეროვნულ ვალუტაში) და CV ქართულ ენაზე გთხოვთ, შემოიტანოთ შემდეგ ელ. მისამართზე: gchagunava@hrn.ge


N1 ყოველკვარტალური საინფორმაციო ბიულეტენი „ზიანის შემცირება“

N1 ყოველკვარტალური საინფორმაციო ბიულეტენ...

სოციალური კამპანია სტიგმისა და დისკრიმინაციის წინააღმდეგ

სოციალური კამპანია სტიგმისა და დისკრიმინ...

სხვადასხვა პროფილის ექიმის კონსულტაცია

სხვადასხვა პროფილის ექიმის კონსულტაცია...

წლიური ანგარიში - 2019

წლიური ანგარიში - 2019...

ვებინარები ქალთა მიმართ ძალადობასთან ბრძოლის შესახებ

ვებინარები ქალთა მიმართ ძალადობასთან ბრძ...

შეხვედრა ზუგდიდის მერის მოვალეობის შემსრულებელთან

შეხვედრა ზუგდიდის მერის მოვალეობის შემსრ...

„აივ თვით-ტესტირების მიმღებლობის შეფასების კვლევას ნიმ და მსმ პოპულაციებში საქართველოში“.

„აივ თვით-ტესტირების მიმღებლობის შეფასებ...

 რეაქტის ფარგლებში აგვისტოს თვეში გაწეული რეაგირებები

რეაქტის ფარგლებში აგვისტოს თვეში გაწეულ...

ზიანის შემცირების სერვის ცენტრები აგრძელებენ მუშაობას

ზიანის შემცირების სერვის ცენტრები აგრძელ...