მდგრადობა, როგორც პრიორიტეტი: REAct აგრძელებს ფუნქციონირებას საქართველოში 2023 წლიდან

17 თებერვალს თბილისში გაიმართა რეაქტის ეროვნული საკოორდინაციო შეხვედრა პროგრამაში ჩართული პარტნიორი ორგანიზაციების წარმომადგენლებსა და რეაქტორებთან. შეხვედრის მთავარი პუნქტი გახდა ერთწლიანი სამუშაო გეგმის დამტკიცება, ასევე 2023 წლის ცვლილებებისა და გამოწვევების იდენტიფიცირება.

წელს საქართველოში REAct გააგრძელებს ადამიანის უფლებების დარღვევის შემთხვევების შეგროვებას და მონიტორინგს და მონაცემებზე დაყრდნობით ანგარიშების შექმნას. რეაქტის ეროვნული გუნდი აპირებს ნარკოპოლიტიკის ადვოკატირების გეგმის განხორციელებას და შეეცდება დაინტერესებული პარტნიორების და რესურსების მობილიზებას პროცესის დასაწყებად. შედეგად, REAct 2023 წელს გააგრძელებს იურიდიულ საკონსულტაციო სერვისს, ასევე პროგრამის ფარგლებში ჩატარდება სენსიტიზაციის ტრენინგები სამედიცინო პერსონალისთვის, წინა ანგარიშებში გამოკვეთილი საჭიროებების გათვალისწინებით.

„REAct არის უნიკალური სისტემა ადამიანის უფლებების მდგომარეობის გასაზომად ქვეყანაში, რომელსაც ანალოგი არ გააჩნია და მისი ფუნქციონირების მდგრადობა აუცილებელია. – განაცხადა REAct-ის ეროვნულმა კოორდინატორმა კახა კვაშილავამ. „ძალიან მნიშვნელოვანია რომ რეაქტი საქართველოში ფუნქციონირებას 2023 წლის ბოლომდე, მცირე შესვენების შემდეგ აგრძელებს, გლობალური ფონდის პროექტის ფარგლებში, დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის მხარდაჭერით."

REAct-ის გუნდმა უკვე ჩაატარა თებერვალში ერთი საკოორდინაციო შეხვედრა, ასევე ერთი ტრენინგი ადამიანის უფლებების დარღვევის შესახებ და განახლებული სისტემის შესახებ - ახალი ველი, რომელიც ახლახან დაემატა სისტემას (უფლებების იდენტიფიკაციასთან დაკავშირებით) და ერთი ტრენინგი ახალი REActor-ებისთვის. 

REAct საქართველოს გუნდი იმედოვნებს REAct სისტემის მდგრადობაის უზრუნველყოფას საქართველოში და ასევე, შესაძლებლობას განახორციელოს ყველა მნიშნველოვანი აქტივობა ქვეყანაში იდენტიფიცირებულ საჭიროებებზე, რომლებიც არ იყო შეტანილი წლევანდელ გეგმაში, რათა გაზარდოს შედეგების ეფექტურობა და რეალურად შეცვალოს ადამიანი უფლებების მდგომარეობა ქვეყანაში.

იხილეთ სტატია რეაქტის გლობალურ გვერდზე : https://react-aph.org/en/react-is-continuing-to-function-in-georgia-in-2023/

 


ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის ელექტრონული საინფორმაციო ბიულეტენი

ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის ელე...

აგვისტოს თვეში გაწეული რეაგირებებები

აგვისტოს თვეში გაწეული რეაგირებებები...

27 ივნისი -

27 ივნისი - "ჰუმანური ნარკოპოლიტიკა-ხელმ...

კონკურსს საქართველოში არასამთავრობო ორგანიზაციის შესარჩევად კვლევის

კონკურსს საქართველოში არასამთავრობო ორგა...

აგვისტოს თვეში გაწეული რეაგირებებები

აგვისტოს თვეში გაწეული რეაგირებებები...

C ჰეპატიტის კამპანია (C ჰეპატიტის მკურნალობის ხელმისაწვდომობის კამპანია “მეC მიმკურნალე“)

C ჰეპატიტის კამპანია (C ჰეპატიტის მკურნა...

ტელეკლინიკის პროექტი აივ მოწყვლადი ჯგუფებისთვის

ტელეკლინიკის პროექტი აივ მოწყვლადი ჯგუფე...

მედიკამენტით მხარდაჭერილი თერაპია - სუბუტექსი (ბუპრენორფინი)

მედიკამენტით მხარდაჭერილი თერაპია - სუბუ...

ივნისის თვეში დოკუმენტირებული უფლებების დარღვევბზე რეაგირება

ივნისის თვეში დოკუმენტირებული უფლებების ...