ვაკანსიები_სხვადასხვა

ინფორმაცია ორგანიზაციის შესახებ: ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელი 2006 წელს დაფუძნდა. ამჟამად ქსელში გაერთიანებულია 26 წევრი ორგანიზაცია საქართველოს 11 ქალაქიდან. ქსელის წევრი ორგანიზაციები ერთიანდებიან ნარკოტიკების მოხმარებით გამოწვეული ზიანის შემცირების იდეის გარშემო და ახორციელებს ისეთ ღონისძიებებს, როგორიცაა: აივ/შიდსის, B, C ჰეპატიტების და სისხლის გზით გადამდები და სხვა ინფექციების გამოვლენა და მკურნალობა, კონსულტირება, უსაფრთხო ინექციაზე და სქესობრივ ცხოვრებაზე საინფორმაციო მასალისა და საშუალებების გავრცელება, ნარკოპოლიტიკაზე ზემოქმედება,უფლებების ადვოკატირება და თემის გაძლიერება. ქალი მომხმარებლების უფლებების დაცვა, ზედოზირების პრევენცია, წევრი ორგანიზაციების განვითარების ხელშეწყობა. ქსელის მუშაობა ეფუძნება სამ ძირითად მიმართულებას: პოლიტიკის ადვოკატირება, სერვისების მიწოდების ორგანიზება და განვითარება, წევრების შესაძლებლობების გაძლიერება.

ინფორმაცია პროექტის შესახებ: ნარკოპოლიტიკის ონლაინ გამოცემა - Drug Policy Online Edition - Drugpolicy.ge - პროექტის მიზანია ნარკოპოლიტიკის და მისგან განპირობებული გამოწვევების შესახებ საზოგადოების და გადაწყვეტილებების მიღები პირების ინფორმირებულობის გაზრდა, არსებული ნარკოპოლიტიკის ცვლილების ინიცირების მიზნით. პროექტის ფარგლებში, შეიქმნება საქართველოში ნარკოპოლიტიკის პირველი ონლაინ გამოცემა, რომელიც მოიცავს ობიექტური ინფორმაციის შეგროვებას, დამუშავებასა და ნარკოპოლიტიკის თემაზე საზოგადოების ინტერესის და ცნობიერების გაზრდას.

 

დასახელება:  ჟურნალისტი

ელშეკრულების  ტიპი: ინდივიდუალური მომსახურების ხელშეკრულება, დისტანციური

ხელშეკრულების ხანგრძლივობა: 10 თვე (აპრილიდან)

ჟურნალისტის ვაკანსიაზე კონსულტანტის მიერ შესასრულებელი სამუშაო მოიცავს:

მოთხოვნები:

 

 

 

დასახელება:  ვიდეოგრაფი - ვიდეო რეპორტაჟის მომზადება

ხელშეკრულების  ტიპი: ინდივიდუალური მომსახურების ხელშეკრულება, დისტანციური

ხელშეკრულების ხანგრძლივობა: 10 თვე (აპრილიდან)

ვიდეოგრაფის ვაკანსიაზე კონსულტანტის მიერ შესასრულებელი სამუშაო მოიცავს:

მოთხოვნები:

 

დასახელება:  გრაფიკული დიზაინერი

ხელშეკრულების  ტიპი: ინდივიდუალური მომსახურების ხელშეკრულება, დისტანციური

ხელშეკრულების ხანგრძლივობა: 10 თვე (აპრილიდან)

გრაფიკული დიზაინერის ვაკანსიაზე კონსულტანტის მიერ შესასრულებელი სამუშაო მოიცავს:

მოთხოვნები:

 

დასახელება:  ვებ-გვერდის ადმინისტრატორი

ხელშეკრულების  ტიპი: ინდივიდუალური მომსახურების ხელშეკრულება, დისტანციური

ხელშეკრულების ხანგრძლივობა: 10 თვე (აპრილიდან)

ადმინისტრატორის ვაკანსიაზე კონსულტანტის მიერ შესასრულებელი სამუშაო მოიცავს:

მოთხოვნები:

 

დასახელება:  მკვლევარი

ხელშეკრულების  ტიპი: ინდივიდუალური მომსახურების ხელშეკრულება, დისტანციური

ხელშეკრულების ხანგრძლივობა: 10 თვე (აპრილიდან)

კონსულტანტის ვაკანსიაზე კონსულტანტის მიერ შესასრულებელი სამუშაო მოიცავს:

მოთხოვნები:

 

 

 

ანაცხადის შემოტანის საბოლოო ვადა: 26 მარტი, 2023 წ.

CV და პორტფოლიო (შესრულებული მსგავსი სამუშაო) გთხოვთ გადმოგზავნოთ შემდეგ ელ. მისამართზე: info.ghrn@gmail.com

წერილის სათაურის ველში გთხოვთ მიუთითოთ სასურველი ვაკანსიის დასახელება. 


უფასო იურიდიული მომსახურება REAct-ის იმპელემნტაციის ფარგლებში

უფასო იურიდიული მომსახურება REAct-ის იმპ...

სამუშაო შეხვედრა ნარკოპოლიტიკის თემაზე

სამუშაო შეხვედრა ნარკოპოლიტიკის თემაზე...

საქართველოს პროგრესი ქალთა მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლაში და მისი დაცვის მექანიზმები პრაქტიკაში

საქართველოს პროგრესი ქალთა მიმართ ძალადო...

სოციალური კამპანია სტიგმისა და დისკრიმინაციის წინააღმდეგ

სოციალური კამპანია სტიგმისა და დისკრიმინ...

 ზედოზირება  და სამედიცინო ჩამანაცვლებელი  პრეპარატები

 ზედოზირება  და სამედიცინო ჩამანაცვლებელ...

 უსაფრთხო ინექცია

უსაფრთხო ინექცია...

აივ თვით-ტესტირების მეთოდური სახელმძღვანელო

აივ თვით-ტესტირების მეთოდური სახელმძღვან...

მიიღე ფსიქოლოგის მომსახურება - ტელეკლინიკა

მიიღე ფსიქოლოგის მომსახურება - ტელეკლინი...

C ჰეპატიტის კამპანია (C ჰეპატიტის მკურნალობის ხელმისაწვდომობის კამპანია “მეC მიმკურნალე“)

C ჰეპატიტის კამპანია (C ჰეპატიტის მკურნა...