საკოორდინაციო შეხვედრა და ახალი რეაქტორების ტრენინგი

17 მარტს, რეაქტის ტრენერ-კონსულტანტის ორგანიზებით,  ჩატარდა ჩატარდა ახალი რეაქტორების ტრენინგი, რომელსაც ესწრებოდნენ წინა პერდიოში დამატებული ახალი რეაქტორები ორგანიზაციებიდან -  „თემიდა“ და „თანადგომა“. ტრენინგზე რეაქტორებმა მიიღეს დეტალური ინფორმაცია სისტემის შესახებ, ონლაინ პლატფორმასთან პრაქტიკული მუშაობის შესახებ და უშუალოდ ადამიანის უფლებების დარღვევბის იდენტიფიცირების შესახებ. ტრენინგი ჩატარდა ინტერაქციულ რეჟიმში. რეაქტორს დაუმზადდა, სისტემასთან სამუშაოდ, ინდივიდუალური კაბინეტი და ტრენინგის შემდეგ აქტიურად დაიწყო სისტემასთან მუშაობა.

შეხვედრაზე განხილული ძირითადი საკითხები:


ვებინარები ქალთა მიმართ ძალადობასთან ბრძოლის შესახებ

ვებინარები ქალთა მიმართ ძალადობასთან ბრძ...

გილოცავთ დამოუკიდებლობის დღეს!

გილოცავთ დამოუკიდებლობის დღეს!...

N7 ყოველკვარტალური საინფორმაციო ბიულეტენი „ზიანის შემცირება“

N7 ყოველკვარტალური საინფორმაციო ბიულეტენ...

ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის ელექტრონული საინფორმაციო ბიულეტენი

ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის ელე...

საბიუჯეტო ადვოკაციის ონლაინ შეხვედრა

საბიუჯეტო ადვოკაციის ონლაინ შეხვედრა...

უახლესი კვლევა - ნარკოპოლიტიკის გავლენა ნემსებისა და შპრიცების პროგრამაზე და სერვისების მიწოდების სტრუქტურული ბარიერები

უახლესი კვლევა - ნარკოპოლიტიკის გავლენა ...

N2 ყოველკვარტალური საინფორმაციო ბიულეტენი „ზიანის შემცირება“

N2 ყოველკვარტალური საინფორმაციო ბიულეტენ...

REAct -ის 2022 წლის სრული ანგარიში

REAct -ის 2022 წლის სრული ანგარიში...

შეუკვეთე აივ-თვითტესტი და გაიგე შენი სტატუსი 20 წუთში

შეუკვეთე აივ-თვითტესტი და გაიგე შენი სტა...