განცხადება!

ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელი, რომელიც აერთიანებს 26 წევრ ორგანიზაციას, შეშფოთებას გამოხატავს საქართველოს პარლამენტში მმართველი პარტიის მიერ ინიცირებული რუსულ კანონის მიღების მცდელობასთან დაკავშირებით. უპირველეს ყოვლისა ეს კანონი ნეგატიურ გავლენას მოახდენს მოწყვლადი ჯგუფების მდგომარეობაზე, ვინაიდან მათთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი სერვისების მიწოდება ქვეყანაში სწორედ საერთაშორისო დონორების მხარდაჭერით ხორციელდება.
 
წარმოდგენილი ინიციატივის თანახმად არასამთავრობო ორგანიზაციები ვალდებული იქნებიან დარეგისტრირდნენ უცხო ქვეყნის აგენტებად, რაც გახდება საფუძველი სახელმწიფო კონტროლის გაძლიერების, შესაბამისად გაიზრდება რისკები ნებისმიერი კეთილშობილური მიზნით შემოსული დონორული დაფინანსების დაბლოკვის, რაც არ უნდა მნიშვნელოვანი იყოს ქვეყნის დემოკრატიული განვითარებისთვის, მაგრამ არ იქნება ხელისუფლების ინტერესში. ხელისუფალი, სურვილის შემთხვევაში ნებისმიერ დროს შეძლებს მოახდინოს მისთვის არასასურველი არასამთავრობო ორგანიზაციის დისკრედიტაცია და საერთოდ გააქროს ის სამოქალაქო პლატფორმიდან.
 
ხელისუფალს უჩნდება შესაძლებლობა ხელი მიუწვდებოდეს ისეთ ინფორმაციებზე, რომელიც შეიცავს პერსონალურ მონაცემებს, მედიასაშუალებებს შეიძლება მოუწიოთ ინფორმაციის წყაროს დასახელება, ხელი შეეშლება ჟურნალისტტური გამოძიებების ჩატარებას, რაც საბოლოოდ შესაძლოა აღმოჩნდეს კორუფციის და საჯარო მოხელეების კრიმინალურ გარიგებების ხელშემწყობი.

2013-2015: ვაგრძელებთ წინსვლას: საქართველოში მტკიცებულებებზე დამყარებული ნარკო  და ჯანდაცვის პოლიტიკის ადვოკატირება ნარკოტიკების მომხმარებლებთან მიმართებაში

2013-2015: ვაგრძელებთ წინსვლას: საქართვე...

N10 ყოველკვარტალური საინფორმაციო ბიულეტენი „ზიანის შემცირება“

N10 ყოველკვარტალური საინფორმაციო ბიულეტე...

REAact- ის სტატისტიკა - 2021 ნოემბრის მონაცემებით

REAact- ის სტატისტიკა - 2021 ნოემბრის მო...

რეკომენდაციები ნარკოტიკების მომხმარებლებს COVID-19 კორონავირუსის შესახებ

რეკომენდაციები ნარკოტიკების მომხმარებლებ...

ნარკოტიკების ინექციური მომხმარებლების (მ.შ. ქალი მომხმარებლების) ზიანის შემცირების სერვისებზე ხელმისაწვდომობის შეფასება, ბარიერების ოპერაციული კვლევა

ნარკოტიკების ინექციური მომხმარებლების (მ...

ტელეკლინიკის პროექტი აივ მოწყვლადი ჯგუფებისთვის

ტელეკლინიკის პროექტი აივ მოწყვლადი ჯგუფე...

იწყება ფსიქო-სოციალურ რეაბილიტაციის პროგრამა ნივთიერებებზე დამოკიდებულ პირთა და მათი ახლობლებისთვის

იწყება ფსიქო-სოციალურ რეაბილიტაციის პროგ...

განცხადება

განცხადება...

REAct -ის 2022 წლის პირველი ნახევრის ანგარიში

REAct -ის 2022 წლის პირველი ნახევრის ანგ...