ასოციაცია ,,HERA XXI”-ის დისტანციური სერვისები

ასოციაცია ,,HERA XXI” უზრუნველყოფს ოჯახის ექიმის, გინეკოლოგის და იურისტის უფასო დისტანციურ სერვისებს მოწყვლადი ჯგუფებისთვის.ვფიქრობ   რომ ამ სერვისების ინტეგრირება ხელსშეუწყობს ზიანის შემცირების ორგანიზაციების ბენეფიციარებისთვის სექსუალური და რეპროდუქციული ჯანმრთელობის  და გენდერული ძალადობის პერვენციის  სერვისებზე ხელმისაწვდომობას.

ასოციაცია ,,HERA XXI”-ის დისტანციური სერვისები

Youtube-ვიდეო ასოციაციის სერვისების შესახებ https://www.youtube.com/watch?v=sFQAQur3zTg

1. ცხელი ხაზის ნომერი- 032 20 11 221

ცხელ ხაზის დახმარებით მიიღებთ უფასო, კონფიდენციალურ, კეთილგანწყოფილ სატელეფონო მომსახურეობას:

  • ▪  ოჯახის ექიმის კონსულტაცია

  • ▪  ექიმ გინეკოლოგ-რეპროდუქტოლოგის კონსულტაცია

  • ▪  იურისტის კონსულტაცია

  • ▪  ახალგაზრდული მუშაკის კონსულტაცია შეგიძლიათ მომსახურება მიიღოთ ანონიმურად

2. ვიდეო კონსულტაცია
დაგვიკავშირდით ცხელ ხაზზე და სურვილის შემთხვევაში მიიღეთ ვიდეო

კონსულტაცია სასურველ კონსულტანტთან.

3. ონლაინ ჩატები 

ონლაინ ჩატებით მიიღებთ უფასო, კონფიდენციალურ, კეთილგანწყოფილ დისტანციურ მომსახურეობას:

▪ ექიმ გინეკოლოგ-რეპროდუქტოლოგის კონსულტაცია https://www.facebook.com/profile.php?id=61558971346127

▪ ოჯახის ექიმის კონსულტაცია https://heraxxi.my3cx.eu:5001/callus/#chat
▪ იურისტის კონსულტაცია https://www.facebook.com/profile.php?id=6155896 9527411

შეგიძლიათ მომსახურება მიიღოთ ანონიმურად

4. სოციალური ქსელები 
➢ ასოციაცია ,,HERA XXI”-ის ვებ-გვერდი https://hera-youth.ge/
➢ სერვისის facebook გვერდი https://www.facebook.com/profile.php?id=100063542829577 ➢ სერვისის facebook ჯგუფი https://www.facebook.com/groups/4418288714890720 (შეგიძლიათ კითხვები დასვათ ანინიმურად)


ფსიქო-სოციალური ინფორმაციისა და კონსულტაციის ცენტრი „ახალი გზა“

ფსიქო-სოციალური ინფორმაციისა და კონსულტა...

ასოციაცია

ასოციაცია "ქსენონი"...

"ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელი" გი...

 REAct -ის 2020 წლის პირველი ნახევრის ანგარიში

REAct -ის 2020 წლის პირველი ნახევრის ან...

„შტატებში ქართველი მიგრანტების ზედოზირებით გარდაცვალების რიცხვი შეფაშფოთებელია“ - სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი ინიციატივა, რომელსაც სურათის შეცვლა შეუძლია

„შტატებში ქართველი მიგრანტების ზედოზირებ...

ივლისის თვეში გაწეული რეაგირებები

ივლისის თვეში გაწეული რეაგირებები...

 REAct -ის 2021 წლის პირველი ნახევრის ანგარიში

REAct -ის 2021 წლის პირველი ნახევრის ან...

N1 ყოველკვარტალური საინფორმაციო ბიულეტენი „ზიანის შემცირება“

N1 ყოველკვარტალური საინფორმაციო ბიულეტენ...

რეაგირებები დარღვევებზე 2020 წლის განმავლობაში - REACT

რეაგირებები დარღვევებზე 2020 წლის განმავ...